首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·密州上元(die lian hua mi zhou shang yuan)

 dēnghuǒqiántángsānmíngyuèshuāngzhàojiànrénhuàzhàngchuīshēngxiāngshègèngdiǎnchénsuí

 shānchéngrénlǎochuīxiāoquènóngsāngshèhuǒlěngdēngshuāngxiàhūnhūnxuěyúnchuí

 wén

 hángzhōuchéngdeyuánxiāomíngyuèhǎoshìshuāngzhàorénhǎoshìhuàzhàngchuīshēngránxiāngdexiānghǎoshìshèxiānggèngdiǎnchénsuízheér

 dezhōuchéngrénmendōulǎolerénmen沿yánjiēchuīxiāoérxíngzuìhòuquèzhuǎndàonóngsāngshèshéndēnghuǒqīnglěngshǎoshuāngjiàngxiàyīnànhūnchéndeyúnlóngzhàozheyàoxiàxuěle

 zhùshì

 diéliànhuātángjiàofāngběnmíngquèzhī》,sòngyànshūgǎijīnmíngliángjiǎnwénshīfānjiēxiádiéliànhuāqíng”。《zhāngzhùxiǎoshídiàozhàolìngzhìzhùshāngdiào;《tàipíngzhùshuāngdiàoféngyányǒuyángliǔfēngqīngzhǎnjǐnhuángjīnmínghuángjīn》;zhàolìngzhìyǒujuǎnzhūliánrénzàishēnshēnyuànmíngjuǎnzhūlián》;yǒuyǒuliángmíngyuèshēngnánmíngmíngyuèshēngnán》;hánbiāoyǒuchuīchízhǎomíngchuīchízhǎo》;zhùmíngfèng》;shímíngluójīn》;zhōngyuánmíngshuǐtónghuān》;shěnhuìzōngmíngzhuǎndiàodiéliànhuā》。shàngyuánzhèngyuèshíyuánxiāojiéjiàoshàngyuánjiéyīnyǒuguāndēngzhīfēngchēngdēngjié”。

 qiántángchùdàizhǐhángzhōuchéngsānměiyuèshíchùzhǐyuánxiāojié

 “zhàojiànxíngrónghángzhōuchéngyuánxiāojiédefánhuánàojǐngxiàng

 zhàngchùzhǐguìrénjiāyuánxiāojiéshízàitángqiánxuánguàdewéizhàngxiāngshèwèiguìrénjiādezhàngchuīchūzhènzhèndeshèxiāngshèshèxiāngmíngguìdexiāngliào

 “gèngshuōdeshìjiāngnánqīngrùnxíngchéntángrénwèidàoshàngyuánshī:“ànchénsuímíngyuèzhúrénlái。”

 shānchéngchùzhǐzhōu

 “xíngróngzhōudeyuánxiāojiéyuǎnméiyǒuhángzhōudeyuánxiāojiénàozhǐyǒuzàinóngjiāshèshícáiyǒuxiāoshènóngcūnjiéhuódòng。《zhōu》:“fánguóniántiánchuībīn》,tiánjùnnóngshén)。”wángwéiliángzhōujiāowàiyóuwàng》:“suōshèxiāosàitiánshén。”

 “hūnhūnwèizhōudeyuánxiāojiéshífēnqīnglěngjǐnméiyǒushēngxiāoliándēnghuǒméiyǒuzhǐyǒuyúnchuíkuàngnóngnóngchuíkàojìn

 zuògōngyuán1075niánníngnián),shíshìzàizhōuquányònggōulēideshǒuzhuāzhùhángzhōuzhōuhòufēngděngfāngmiàndediǎnmiáohuìlehángzhōushàngyuánzhōushàngyuánjiédetóngjǐngxiàngliúlezuòzhěduìhángzhōudeniànchūláizhōushídexīnqíng

 zhèshǒuwèizhōushàngyuán”,quècóngqiántángdeshàngyuánxiěqiántángjiùshìhángzhōushìcéngguòlesānyuánxiāojiéyuánxiāodediǎnjiùshìdēnghuǒ”。dōngyòngdēnghuǒqiántángsān”,diǎnchūdēngdeshèngkuàng。“míngyuèshuāng”,xiěyuèguāngzhībáibáicéngyǒushīyún:“chuángqiánmíngyuèguāngshìshàngshuāng。”dànyuánxiāoyuèzhèngyuándēngyuèjiāohuīyǐnláimǎnchéngnányóushǎngyuánxiāojiéshìsòngdàihěnzhòngyàodejiézhètiānjiērényóurénzhīnánzixiàoérxínghǎoshèngzhuāngérchūnánguàidōngyàoxiěyuèguāngzhàojiànrénhuàlezhèháishìjiēshìdeyóurénzhìguìrénjiāqìngshǎngyuánxiāoyòulìngyǒuzhǒngpáichǎngzuòzhězhàngchuīshēngxiāngshèxiějǐnhángzhōuchéngguānhuànrénjiāguòjiédefánshēqíngjǐng。“gèngdiǎnchénsuí”,huàyòngwèidàozhèngyuèshíshīànchénsuímíngyuèzhúrénláijìncóngdòngtàixiěyóurénshuōdiǎnchén”,gèngxiǎnjiāngnánhòuzhīqīngrùn

 shàngquèmiáoxiěhángzhōuyuánxiāojǐngzhìzuòzhěshíshìgāngláizhōurènzhīzhōuzhènghǎodàoyuánxiāojiājiézàijiēshàngkàndēngguānyuèshídeqíngjǐngyóuérchǎnshēngdegǎnxiǎngsuīduōquèyǒushēngyǒu”。xiědēngxiěyuèxiěrénshēngjiāocuòchōngfēnzhǎnxiànlehángzhōuyuánxiāojiédenàofánróngjǐngxiàng

 xiàquèmiáoxiězhōushàngyuán。“shānchéngrénlǎoshìguòpiàn使shǐqíngdiàodǒuránzhuǎnyòngèrjiāngqiánmiànqiántángsānpiànnàojǐngxiàngquánláiwèizhōushàngyuánzuòfǎnchènxíngchéngxiānmíngdeduìxiěchūlezhōushàngyuándelěngqīngduōzhe便biànjuéqīnglěngxiāosuǒjiéhuǒlěngdēngshuāngxiàhūnhūnxuěyúnchuídànxiěchūlezhōuhòudehánlěngérqiěràngréngǎnjuédàohuánjìngdekōngkuàngcāngliáng

 zuòzhěcéngjīngcānghǎinánwèishuǐ”,jiànguòlehángzhōushàngyuándenàozàiláikànzhōushàngyuánjuéqīnggèngkuàngzhèyóuhángzhōudiàozhīzhōuhuánjìngtiáojiànchūxiànlehěndebiànhuàxīnqíngwánquántóngshǒuxiānzhōuhángzhōupínqióngláodùnyòulòuzàijiāngnánzhīshīqíngérgèngrànggǎndào”,gǎndàodeshìzhèliánniánhuánghànmínliáoshēngzuòwèiàimínzhīguānyòuzěnnéngkuàikāi怀huáinezhèwèigāngdàorènniánjǐnshíde使shǐjūnjìnyǒurénlǎozhītànzhèshàngyuánzhīsuíxiánxíngtīngdàoxiāozhīshēngzǒukànyuánláishìcūnmínzhèngxíngshèqiúfēngniánzhènóngmínniándechǎngmiànxiāozhīshēngràngzuòzhějiǔjiǔnéngzhídàoshēnhuǒlěngdēngshuāngxià”,jiāowàitóngyúnchuíyīnmáixuě。“hūnhūnxuěyúnchuíbiǎomiànshàngxiàngcǎnquèshìxiěchūlexīnzhōngdewàngyǒuzhǒngruìxuězhàofēngniándeyuèzhīqíng

 shìzhèshǒudiéliànhuā》,quèshìyǒujìngjièzhīzuòxiěchūleduìfáněrzhīsuǒjiēzhědezhēnshígǎnshòushūleduìguómínshēngdeyōuhuànzhīqíngnèiróngyòuchéngguīshūxiōngzhīsuǒdàosuízhīqiúgōngérgōngyùnyònglezhuǎnzhéfǎnchènděngzhāngqiǎoxiànchūledāngshídejìngxīnqíng

 zuògōngyuán1075niánníngnián),shíshìzàizhōurénshíshìgāngláizhōurènzhīzhōuzhènghǎodàoyuánxiāojiājiézàijiēshàngkàndēngguānyuèshídeqíngjǐngyóuérchǎnshēngdegǎnxiǎngérxiěxià

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36974.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 44人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org