首页 趣味语文古诗词正文

子夜歌·三更月(zi ye ge san geng yue)

 sāngèngyuèzhōngtíngqiàzhàohuāxuěhuāxuěshèngduànjuānxuè

 wángsūnyīnchénjuéróusāngshàngtūnshēngbiétūnshēngbiélǒngtóuliúshuǐrényàn

 wén

 shēndeyuèguāngzhàozhetíngzhōngdehuātóngdōngdebáixuěxiāngdeqíng怀huáiyǒushuōjǐnderánjiùxiàngshìquèxuèyuǎndeyóuziwèishénmeméiyǒuleyīnxìndāngshízàiróusāngjiādàodexiǎoshàngrěnzhùleshēngdàobiézhǐyǒulǒngtóudeliúshuǐ仿fǎngzhīdàodexīnchūchánchándeshēngxiǎngxiàngshìzài

 zhùshì

 ziqíné》。《ziběnnáncháomín,《shīlièqīngshāngshēnglèishēngāigāiqíngzhīxiānglèijiānyǒusāngèngyuèzhīyòng

 sāngèngyuèzhōngtíngqiàzhàohuāxuěsāngèngmíngyuèdāngkōngzhàoliàngtíngyuànhuāxuěliángdàixiāozixiǎnyànxíng》:“luòyánghuāluòxuě。”

 juānxuèchuánshuōjuānbēihàoshēnlínzhōngkǒuwèiliúxuèchángyòngxíngróngāitòngzhī。(jiàněr··shìniǎo》)。

 wángsūnyīnchénjuéróusāngshàngtūnshēngbiéwángsūnbiéhòuyīnxìnduànjuélìngrénxiǎngchūnsāngchūshēngshífēndeshàngbiéchù。《chǔ·zhāoyǐnshìyún:“wángsūnyóuguī。”báiqíné·xiāoshēngyàn》:“xiányángdàoyīnchénjué。”róusāngnènsāng。《shījīng·bīnfēng·yuè》:“chūnzàiyáng,……yuánqiúróusāng。”

 lǒngtóuliúshuǐrényànlǒngtóulǒngshānzàijīnshǎngānjiāojièchù。《xīnshìsānqínzàishíyǒuyuē:“lǒngtóuliúshuǐshēngyànyáowàngqínchuāngānchángduànjué。”guānzhōngrénshànglǒngzhěháiwàngxiāngbēiéryǒujuézhěchùjièzhīshūbiézhītòng

 zhèshǒuzishìdezidebēishàngquèjǐnkòumiáoxiězishēnguīdeliángxiàquèshūdechóuzhīqíngsuīshìxiědechuántǒngcáidànxiějǐngxiěréndejiéhuàréndemáodùnxīnquè

 kāitóuzhíxiěsāngèngzhīyuèduìyīngránsāngèngzhèngshìrénmenshúshuìzhīshísāngèngzhīyuèshízhǐyǒuwèimǒuzhǒngtòngáojiānérshēnwèimiánderéncáinéngjiàndàozhèliǎngxíngxiànghuàliúxiàlejìngměijǐngjiǎojiédeyuèguāngqiàqiàyìngzhàozàitíngyuànzhōngshèngkāizhedeyínshìxuědehuāshànghuīyìngchūlepiànyínbáideshìjièzhèzhǒngyínbáideshìjièduìshēnwèimiánderénkànláigěidezhēnshìtàiqiánglièlexiàsānchìshìránérrántuōkǒuérchū:“huāxuěshèngduànjuānxuè”。yīnwèizǒnggěirénzhǒngliángdegǎnshòuérbáishìxuědehuāyòuzǒnghuìhuànrénmenzhǒngbēiāitòngdeqínggèngyòngshuōshìzàizhǎngjiǔmèideyǎnzhōngkàndàodesuǒyuèguānghuīyìngxiàxuěshìyíndehuāsuǒgěiréndebēizhīgǎnjiǎnzhíhuì使shǐzhǔréngōngāiāijuétòngduànchóuchángyóusuǒjiànyuèxiàhuāchǎnshēngdebēiāizhīqíngliánxiǎngdàohòuhúnhuàjuānshàngshēngduàndejuānniǎoyóuxuèbēimíngrǎnxuèjuānzhīhuāliánxiǎngdàoshēngguī”,diǎnchūleyuèxiàrénshēnmèizhīyīnyuánláishìguīzhōngshǎoqièpànqínglángguīláishìyàngzhēnzhìshēnqíngzhìnéngmèiyǎnwàngjiǎojiéyuèguāngxuěhuāérbēishāngjué

 “wángsūnyīnchénjuéróusāngshàngtūnshēngbié”。guǒshuōshàngpiànzhōngzhǔréngōngduìqíngréndeniànyóuérchǎnshēngdebēiāitòngzhīqíngzuòzhěshìjièzhùshífēnwěiwǎnyǐndeshǒuxiějǐngdefāngshìànshìdehuàxiàpiànzhōngzhǔréngōngdexiǎngxīncǎiyòngzhíjiēpōudeshǒuànwángsūnshēnguīshǎosuǒniànzhīrényīnxùnduànjuéchùxúnshíjiānjīnghěnzhǎngleliándeshǎozhǐnéngzàiyuèxiàpáihuáiwǎngbiéshíqíngjǐngyuèyǎnliánfēnbiézhīshíshìchūntiānróunèndesānggānggāngchūzhīshūyǎnyìngzhedetiánjiānxiǎoshàngduìnánshěnánfēndeqíngrénqiángrěnzhebēitòngtūnshēngérbié。“zhuàngxiěguīzhōngshǎoduìqíngrénzhǒngshēnérzhǎngjiǔdeniànzhīqíng。“tūnshēngliǎnggèngjiāngduìqíngrénfēnzhīshíyuànmiǎnyǐnduìfānggèngbēitòngdezhǒngxiāngtiēshénqíngdemiáowèizhēnqièdòngrén

 “tūnshēngbiélǒngtóuliúshuǐrényàn”。tiánlǒngbiāndeliúshuǐshìwèimenbiéshítòngsuǒgǎndòngduànchūāimíngzhīshēnghǎoxiàngzàiwèimenchōuzuòzhěqiǎomiàoyùnyòngróngqíngjǐngzhī使shǐqíngzhīdàishànglezhǒngyǒuqíngdexīnhuódòngduìbiézhīqíngjìnxuànrǎnjiégòushàngshàngpiànjiéxiāngyīngqíngdiàoshàngjìnjiāshēnquándegǎnshāngāiyuànfēn

 zhèshǒuqiánpiànzhòngzàixiějǐngqíngyóujǐngchūhòupiànzhòngzàixiěqínghuàqíngjǐngjiégòushàngjǐngqíngjǐngwèiyòngxiǎnhúnróngwánzhěngyòuduǎnyùnyùnjiǎoduǎnyǒudeshēngwèizhǔshēngbiǎoxiànzhǒngshēnnóngqiánglièzhīqíngquánsuǒshūdebēichuàngzhīqíngshífēnxiāngshīwèipiānshēngqíngyáodeshàngchéngzhīzuò

 wēngwèi:“zuòzhīliàoguòqínghàoèrfēiduìyǎnqiánxiějǐngxīnshàngshuōqíngshuōqíngchūxiějǐngmíngshìhǎo。”(《kuīguǎnjiàn》)quèsuīshǎoyīnjiésuīduǎnquènéngqíngjǐngxiāngshēngfēngshénwǎnránshìshǒuyùnwèishēnzhǎngdehǎo

 zhù(1052~1125) běisòngrénfānghuíhàoqìnglǎohànwèizhōujīnnánwèihuīrénsòngtàihuánghòusūnsuǒzōngshìzhīchēngyuǎnběnshānyīnshìtángzhīzhānghòuzhīzhāngqìngjìng),hàoqìnglǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36973.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org