首页 趣味语文古诗词正文

沁园春·梦孚若(qin yuan chun meng fu ruo)

 chùxiāngféngdēngbǎochāilóu访fǎngtóngquètáihuànchúrénzhuójiùdōngmíngjīngkuàirénchéng西lóngméitiānxiàyīngxióng使shǐjūncāozishuíkāngòngjiǔbēichēqiānchéngzàiyànnánzhàoběijiàncái

 yǐnhānhuàléishuíxìnbèichénqīnghuànhuítànniánguāngguòjǐngōngmíngwèishūshēnglǎohuìfānglái使shǐjiāngjūngāohuángwànhóudàozāidànliánggǎnjiùkāngkǎishēngāi

 wén

 menzàichùxiāngféngtóngyóulǎnchéngyángdebǎochāilóuyòudēngshànglecáocāosuǒjiàndetóngquètáichúshīhuànchūláiràngdōnghǎijīngqièchéngpiànjiàochūláiràngqiānlái西debǎotiānxiàdeyīngxióngchúleèrrénháiyǒushuípèimenyǐnjiǔshūqíngmenzhǔnbèiqiānliàngchēwǎngluójiāngnánběidexiáshìcái

 chàngyǐnzhīhòuhānránzuìěrbiānxiǎngleléidehuàshēngshuíliàoxiǎngměimèngbèixióngdeqīngshēngjīngxǐnggǎnkǎideshēngjiùyàoguòdànshìháiméiyǒujiàngōngmíngnándàofēiyàoděngdàoshūshēnglǎohòujiàngōngdeshícáihuìdàoláiguǒwēimíngde广guǎngjiāngjūndàozhēnréncáidegāohuángliúbāngwànhóuyòusuànshénmeshàngchuángzhǐjuéliángshìgèngjiā怀huáiniànwángyǒuzàigǎnkǎizhōngxīnshēngāishāng

 zhùshì

 (fú)ruòfāngruòmíngxìnjiàntiánrén使shǐjīnzhemíngzhezuòyǒunánguāncuì稿gǎoděng

 bǎochāilóuhànshíjiànzhǐzàijīnshǎn西xiányángshì

 tóngquètáicáocāoshíjiànzhǐzàijīnnánlínzhāngxiàn西nán

 zhuó(zhuó):yòngdāokǎn

 dōngmíng(míng):dōnghǎi

 kuài(kuài):qièderòukuài

 (yǔ)rényǎngdeguān

 西zhǐ西shímíngduōlái西lóngméijùnmíng

 使shǐjūnshíduìzhōujùnzhǎngguāndechēngzhèzhǐliúbèicāocáocāo

 zirén

 chéng(shèng):shíchējiàochéng

 yàn(yān)nánzhàoběizhǐjīnběishān西dài

 jiànzhǐjiànshùchūzhòngzhě

 huàzuò”。huàshàngwénshì

 shuíxìnshuíxiǎngshuíliào

 jiāngjūnzhǐ西hànmíngjiāng广guǎnggāohuángzhǐhàngāoliúbāng

 wànhóu:《shǐ·jiāngjūnlièchuánzài广guǎngcéngxiōngzuòzhànshíyǒnggǎnshànzhànwénmíngtiānxiàsuīyǒuzhàngōngquèwèifēnghóu

 shàngpiànshìshùmèngzhōngdejǐngxiàngtóngpéngyǒufāngxìndexiōngjīnbàodànshìzuòzhěduìnánsòngxiǎocháotíngzhǒngqiúdezhèngzhīmǎnyángzàizhǐzhīshàngzàihánzhīzhōngshǎnshuòzhejiāndefěngnánsòngshíbǎochāilóutóngquètáidōuluòjīnrénshǒuzhōngliúzhuāngfāngxìndōuméiyǒudàoguòdànliúzhuāngchūzhèliǎngfāngzàibiǎoshìliǎngrénpíngdōuméiyǒuwàng怀huáiběiguóshānliǎngmíngshèngshìhěnránjiùzàièrréndemèngzhōngchūxiànle。“huànchúrénzhuójiùxiěchūmèngjìngdelàngmànxìngzhèshìzuòzhěyǒugòudeqíngjìngzhèduànmiáoxiězàigòuzhīzhōngháikànchūdiǎnzhēnshídeyǐngzizhèzhexiěchūmèngzhōngréndeháoqíngshènggàixiěshànghěnyǒudiǎnlàngmànzhǔpàiyòuyīnwèishìxiěmèngjìngsuǒ使shǐrénjuéshìguòfēnkuāzhāngshīshíjièyòngcáocāozhǔjiǔlùnyīngxióngdezhǎngshìtiānxiàyīngxióngyòushìduìzhìyǒufāngruòdelùnpíngzuòzhěwàngnénggòuyǒuqiānliàngchēyíngjiēzhèxiēyànnánzhàoběidejiànxiácáigòngtóngshōuběifāngdeshīzhèdiǎnchūyànnánzhàoběi”,yòuhuíyīngleshàngwéndedēngbǎochāilóu访fǎngtóngquètái”,使shǐrénleránzhīdàozuòzhědēng访fǎngdeyòngbìngzhǐshìkànwàngxiàguóběishānsuǒzàiwénjiégòushàngyòushìyīngzhèngchángshānzhīshé”,shǒuwěiyīngwěishǒuyòuyīngjiànzuòzhěxíngwéndezuòzhějiéshíshēnghuórónghuìshǐcáishíjiéérwèizhǔbiǎoxiànchūháomàishuǎnglǎngdeběifāngdeháojiézhīshìle

 dexiàpiànxiěmèngxǐngzhīhòudexiànshíjǐngxiàng。“yǐnhānhuàléishuíxìnbèichénqīnghuànhuí”,chénqínghuànxǐngměimèng使shǐzuòzhěmiànduìxiànshímèngjìngzhíliúliàndànshíshēnghuódejìngquècánqíng。 “tànniánguāngguòjǐngōngmíngwèishūshēnglǎohuìfānglái”。zhèshìzuòzhěfāngruògòngyǒudenàitàndànjuéshìjuéwàngbēimíngzàiliúzhuāngsuǒchùdeshídàinánsòngwángcháochùbáo西shānyǎnyǎndejìngshēngjīnglexiàozōngguāngzōngníngzōngzōngzōngcháoshìjǐnzhécéngbèiguānyīn怀huáicáizhīgǎnshǔāitòngzhīqíngzàideshīzàizhōngchángyǒuliú。 “使shǐjiāngjūngāohuángwànhóudàozāi!”zuòzhěhái怀huáiyǒuqiánglièdeyuànwànghuànxiǎngnéngxiàng广guǎngyàngzàiguójiāduōshìzhīqiūjiàngōngzuòzhězàibiǎoxiànxiǎngmáodùnbiǎoguàndeàiguógǎnqíngshíyòngdeshìpíngzhídeshǒuqiǎomiàoyǐnyòngshǐdiǎnzuòdàoshíxiāngzhāng使shǐzhǔxiǎngbiǎogèngjiāchōngfēnshēnzhèsānhuàběnshàngyǐnyònghànshū·jiāngjūnlièchuándeyuánwénxiāngchàduōzhǐshìhànshūyuánwénshāojiādiǎngǎiyòngzàizhōngxiǎnrántuǒtiētóngshízhèdiǎnxīndehánshíshìwēiguójiāchùzàiduōshìzhīqiūzhènggāiyòng广guǎngzhèyàngdemíngjiāngérxiànshíqíngkuàngquèqiàqiàxiāngfǎnxiáncáinéngchéngēnběnjiùshìbàoguóménzhèzěnnéngjiàoréndànliánggǎnjiùkāngkǎishēngāinezhèshǒuxiàpiànshūdezhèngshìzuòzhězhèzhǒngzhēnqíngshígǎnzhìyǒuchéng西guīhuīguójiātǒngdegèngnánshíxiàngǎnjiùshēngāiqiāngliángbēifèndegǎnqíngxièshāngshíyōuguódexiǎngjiùshìzhèyàngbèichōngfēnbiǎoxiànchūláixiàpiànmiáoxiěshíwèizhǔgēnshàngpiànqiàchéngqiánglièdeduì

 zuòzhěqiǎomiàoyǐnyòngshǐdiǎnzuòdàoshíxiāngzhāng使shǐzhǔxiǎngbiǎogèngjiāchōngfēnshēnzhèshǒuchōngfēnxiànlezuòzhěquánquánjūnguózhìzàiyǒuwèidekǎitóngshíshūlezuòzhězhuàngzhìnánchóudebēifèn

 zhèshǒuzuònánsòngzōngchúnsānnián(1243),yīnmèngshì21niándezhìyǒufāngruòérzuò

 liúzhuāng(1187~1269) nánsòngshīrénrénshīlùnjiāqiánhàohòucūnjiàntiánrénsòngwéntánlǐngxiùxīnpàiréndezhòngyàodàibiǎofēngháomàikāngkǎizàijiāngshīrénzhōngnián寿shòuzuìzhǎngguānwèizuìgāochéngjiùzuìwǎnniánzhìchuàngzuòchūleduōxīnlùn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36972.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org