首页 趣味语文古诗词正文

踏莎行·春暮(ta suo xing chun mu)

 chūnjiānglányīngshēngjiànlǎohóngyīngluòjǐnqīngméixiǎohuàtángrényīngméngméngpíngshānbànyǎnxiāngniǎo

 yuēchénchénqíngyǎoyǎolínghuāchénmǎnyōngjiāngzhàolóuxiāohúnzhǎngkōngàndànliánfāngcǎo

 wén

 chūnjiāngjǐnyīngshēngyànjiànjiànwénmǎnluòhuāduīshūdeqīngméixiéguàzhītóuyǎnjiàndàolechūnxiàchūleméngméngzhōngxiāoshòudeziyīngyīngzàihuàwàiyǎnqiándepíngfēngbànyǎnzhetīngtángwéijiànchénxiāngcóngpíngfēnghòuniǎoniǎosànláigèngtiānlefēnyōuyōudexīnshì

 yáoxiǎngdāngniánbiéshídeshēnqíngyuēdìngajīnbiéjīngniánrányǎoyīnxùnxiǎozhèfènduànchángdeniànmazhuāngliánjiǔwèikāilíngshìchénhuīmǎnyǎnxiàjìngránliánzhàojìngdexīndōulǎnlezhǐshìluòzàilángānshàngxīnxiàzòngyǒuwànqiānyánquèyòuxiàngshuírénshuōwéiyǒuníngànxiāohúnletiānkōnghuīméngméngdeànránxiánzhemiánmiánjǐndefāngcǎodeniàn

 zhùshì

 shā(suō)xíngpáimíngyòumíngliǔzhǎngchūn”“cháotiānděngshuāngdiàoshíyùn

 lán(lán):cánjǐnwǎn

 hóngyīnghónghuānántángcǎisāngzi:“tíngqiánchūnzhúhóngyīngjǐn。”

 píngshānzhǐpíngfēngtángwēntíngyúnnánzi:“ruǐtiānhuángziāhuāmǎncuìhuányuānzhěnyìngpíngshān。”

 yuēzhǐnánzhījiānzhōngqíngànyuējiāchénchénshēnchénzhǐzhòngzhīshìzhōngshēnzhīshì

 yǎo(yǎo)yǎoshēnyuǎnbiān

 línghuāzhǐlínghuājìngfànzhǐjìngziyōng(yōng)jiāngzhàolǎnjìngziláizhàoyōnglǎnsànjiāng

 xiāohúnxíngróngshāngxīn

 sòngtàizōngchúnhuàèrnián(991nián),kòuzhunbèibiǎnwèiqīngzhōuzhīrènzhízhīwèilebiǎoshìkǎnduìzhèngtánduìjūnshàngnánshědeqíng怀huáijiādeshīluòzhīqíngxiěxiàlezhèshǒu

 zhèshìshǒuguīyuànsuǒbiǎoxiàndeshìguīzhōngzizàichūnshíjiélóuérwàngpànwàngrénguīláideyōuyuànqíngquányánshēnduōqíngyǒuquánfāngwèidechǎngjǐngmiáoxiěyòuyǒuzhìwēidejǐnghuàsuíjǐngqíngjǐngjiāoróngmiáohuìleqīngtuōdeshìxiāng

 shàngpiànzhemiáoxiězhǔréngōngshāngchūnliándexīnjìng

 shíchūnměihǎodechūnjǐnghěnkuàijiùyàocánjǐnhuángyīngdeshēngjiànlǎozàishìyīngchūxuézhuànshàngxiūhuángmezhìnènqīngcuìyuèěrdòngtīngxiānqiándòuyànzhēngyánbīnfēnlànmàndehónghuāfēnfēnxièzhītóupiāolíngdàijǐn绿chéngyīndeméishùshàngjìngqiāoqiāojiéchūlexiǎoxiǎodeqīngguǒzhèshìshífēnjīngcǎidejǐngmiáoxiě。“yīngshēng”“hóngyīng”“qīngméi”,jǐnjǐnsānxiàngshìyóuchūndezhēngjiāngbiānchūnzhǎnshì。“shēng”,“qīnghóng”,“lǎoxiǎo”,duìzhàoyìngchènshēngdòngxiānmíngliàngōngqiǎonàirénxúnwèi。“jiānglán”“jiànlǎo”“luòjǐnérxiǎo”,gèngshìfēnmíngdònggǎnqiánglièchūnshìlánshāndeshuāicánbiànhuàjīngxīndòngmiàozàisuīyánqíngérqíngjiànchūnguāngshìnàiyóurénkān,“wéicǎozhīlíngluòkǒngměirénzhīchí!”(yuánsāo》)dànyǒugǎnchùrányīnggāishìchūnnǎorénmián”(wángānshíchūn》)le

 wàichùjǐngshēnggǎnhuáměidetīngtángpiànlěngyīnggèngrénxiāngbànzhǐyǒumángdechūnxiàtíngcuīchūnguānggèngkuàixiāoshìhuàzheshānshuǐàndejīngměipíngfēngbànkāibànyǎnrényǒuxīnchángcǎixiāngránlejiǔjiāngránjǐndexiāngqīngqīngpiāosànyáodàngzheliáoràozhesànzàilěngdehuàtáng仿fǎngyōuyuǎndeyàngliánmiánjué。“bànyǎn”“méngméng”“niǎo”“yīng”,yòngjīngdānghuàwēishēngdòngzhǎnxiànchūhuájīngměiránérlěngluòkōngdehuàtánghuánjìngqiǎomiàozhéshèchūguīzhōngshǒubǎiliáolàideqíng怀huáichénchényōuyuànwánměigòuchénglehuánjìngxīnjìngdexiétǒng

 xiàpiànzheshūzhǔréngōngshāngbié怀huáiyuǎndeshēnchénhèn

 guīzhōngshìjiā怀huáiniànrénxiǎngdāngniánhuāqiányuèxiàhǎishìshānméngbiéyuēguīqiānbāndīngníngwànbānzhǔqíngděngshēnchénshuízhīdàojīnwàngdàorénláideyīnxìnpànjiànrénguīláideshēnyǐng。“chénchén”“yǎoyǎo”,qiǎoyòngdiéchūbiéqíngdeyōuànshēnyuǎnliáokuòránshuíháiyǒuxīnqíngduìjìngshūzhuāng,“línghuāchénmǎn”,jiéchū。“zhīdōngshǒufēipénggāoshuíshìwèiróng?”(《shījīng·wèifēng·》)suǒtīngpínglínghuābǎojìngmǎnlehuīchénlǎnxīnchángshìleniànrénqíngnéngháishìzàidàolóutóukànkànshuōdìngnéngpànwàngdàorénwàiguīláidexíngjīngshìshìshíqíngránzhǐyǒushīwàngsàngzhīrándànjiànwànzhǎngkōngpiànyīnchénqiàshìguīzhōngdexīnjìngwéiyǒufāngcǎoliántiānjiēzhíyánshēndàorénsuǒzàideyuǎnfāngjièjǐngshūqíngzàoránfāngcǎo怀huáiyuǎnqiǎoyòngdiǎn。“chūncǎoniánnián绿wángsūnguīguī?”(wángwéisòngbié》)“hènqiàchūncǎogèngxínggèngyuǎnháishēng。”(qīngpíng·biéláichūnbàn》)“ànránxiāohúnzhěwéibiéér。”(jiāngyānbié》)dāngqíngbiéhèn使shǐrénshānggǎnzhìshízhēnhǎoxiànghúnérbānwǎnzhīqíngyánbiǎojǐnzhīgèngzàiyánwài

 zǒngzhīquányóumiáoxiějǐngyòuyóujǐngxuànrǎnqíngjiāngchūnshíjiéwèiguīzhōng怀huáiniànjiǔbiéàiréndeqíng怀huáishūxiěwěiwǎndòngrénshàngpiànxiějǐngqíngyóujǐngshēngjǐngzhōngyǒuqíngxiàpiànxiěqíngqíngjǐngjǐngjiéqíngqíngjǐngjiāoróngjìnghúnránshìqíngjīngjǐngwěizhīchéngtiānyúnjǐn

 láiguózhōngmǐngōngkòuzhǔn(961-1023),píngzhònghànhuázhōuxiàguī(jīnshǎn西wèinánrénběisòngzhèngzhìjiāshīréntàipíngxìngguóniánjìnshìshòupíngshìzhīguīzhōudōngmíngchéngānxiàntiānyuánniángǎishānnándōngdàojié使shǐzàiwèixiāngzhōngshūshìlángjiānshàngshūtóngpíngzhāngshìjǐnglínggōng使shǐ)。tiānshèngyuánnián (1023) jiǔyuèyòubiǎnkòuzhǔnhéngzhōushìshíkòuzhǔnbìngzhàozhìbàobìnghéngzhōujīnhéngyángrènbìngzhúzhīshàngzisòngshìzòuguīzànghuángyòuniánzhàohànlínxuéshìsūnbiànzhuànshéndàobēiwèizhuànshǒuyuējīngzhōng”。kòuzhǔnshànshīnéngwénjuéyóuyǒuyùnwèijīnchuánkòuzhōngmǐnshīsānjuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36951.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org