首页 趣味语文古诗词正文

减字木兰花·淮山隐隐(jian zi mu lan hua huai shan yin yin)

 huáishānyǐnyǐnqiānyúnfēngqiānhènhuáishuǐyōuyōuwànqǐngyānwànqǐngchóu

 shānzhǎngshuǐyuǎnzhēduànxíngréndōngwàngyǎnhènjiùchóuxīnyǒulèiyánduìwǎnchūn

 wén

 yuǎnwànghuáishānyǐnyǐnyuēyuējiànyǐngliánmiánqiāndeshānluánchéngzàizheqiāndebēihènhuáishuǐhàomiǎoyōuyuǎnwàntāotuōlewàndechóu

 shānzhǎngshuǐyuǎndǎngzhùlexíngrénxiàngdōngtiàowàngdeshì线xiànjiùhènxīnchóumiànduìzhèwǎnchūnjǐngxiàngzhīgāishuōxiēshénmezhǐnéngchuílèi

 zhùshì

 huáishānzhǐhuáiliǎngànsuǒjiànshānfēngyǐnyǐnmíngxiǎnqīng

 huáishuǐzhǐhuáiyuánchūnántóngbǎishāndōngliújīngānhuījiānghóngyōuyōuyáoyuǎn

 yānméngdeshuǐ

 dōngwàngrénbèiběishàngsuǒxiàngdōngtiàowàngxiāng

 hènjiùchóuxīnjiùhènxīnchóuzhǐduìjīnréntǒngzhìzhědehènduìjiānnánchùjìngdechóu

 běnshǒuzhōnglezhǔréndexìngzāoduìguódeliànzhīqíngshàngpiànxiěbèiběishígàobiédechéntòngxīnqíngxiàpiànxiěduìxiāngdejuànliànduìréndechóuhènzhěngshǒudeshūqíngāiwǎnzhēnzhìshēnfǎnyìngleshèhuìdedòngluàngěibǎixìngdàiláidenán

 deshàngquēxiěbèiběibiéxiāngshānshídechéntòngxīnqíng

 shàngquèshānshuǐliǎngliǎngxiāngduìshuōshìshífēngōngzhěngdeduìliánzàizuòzhōngyòushìhěnchángjiàndeduì。“yúnfēng”、“yān”,xiěshāngāoshuǐkuòyòuxiěchūchūntiānduōyúnduōdejǐngxiàngzàijiāshàngzuòzhěxīnshāngqínglèiyǎnménglóngyīnshānchéngxiànchūpiànmángdejǐngxiàng。“yúnfēngqiánguānqiān”,“yānqiánguānwànqǐng”,xiěchūleguódeshānzhuàngànshìzuòzhěduìdeshēnqíngdànshíquèmǎnchuāngshānsuìrénmínbèiběinéngānzhèwànqiānchóuhènzěnnéngbèng!“qiānhèn”、“wànqǐngchóuhǎobiǎoxiànlezuòzhědeshēnchóuhèn

 tóngshíqíngqínghuáishānshuǐ使shǐshānchōngmǎnlechóuhènyīnwèimenshìzhèchǎnghuànnándezuìhǎojiànzhèngqiāncóngzòngdejiǎoxíngróngchóuhènwànqǐngcónghéngdefāngmiànkuāzhāngzhèyàngdebiǎoxiànshǒujiùjiāngchóuzhèzhǒngxíngdeqínggǎnyǒuxínghuàlehuàlewǎngdemǒuxiēbiǎoxiànshǒuyǒusuǒchàměirén》:“wènjūnnéngyǒuduōchóuqiàshìjiāngchūnshuǐxiàngdōngliú。”ōuyángxiūshāxíng》:“chóujiànyuǎnjiànqióngtiáotiáoduànchūnshuǐ。”chǔrén》:“ruòjiānghèntóngfāngcǎoyóukǒngqīngqīngyǒujǐnshí。”menzhezhòngbiǎoxiàndeshìchóuhènzhīqióngyīnggāishuōzhèxiēxiěchóuzhīzuòdōuyǒushùdechuàngxìngdànzhèhuáishàngliángjiādezhèliǎngquèzàizhěxīnshàngzàochéngzhǒngtàishāndǐngzhìxīnxiōngzhīgǎn

 dexiàquèxiěbèigǎnxiàng西érdexīnquèzhíxiàngdōng

 “shānzhǎngshuǐyuǎnzhēduànxíngréndōngwàngyǎn。”liǎngshìduìshàngpiàndezǒngjiéyòushìzuòzhějuànliànshāndejìnmiáoxiěkāijiāxiāngyuèláiyuèyuǎnjuànliàndegǎnqíngyuèláiyuèzhònghuítóukànzhedejiāxiāngzhízhìshānshuǐwánquánzhēduànledeshì线xiàntiānlúnluòshínénghuídàoxiāngde怀huáibàozhèqiè使shǐgǎndàomángránzhèshìyǒngguīlezhǐnénghuíshǒudōngwàngzhízhìzhēduànwèizhǐ。“dōngwàngyǎnsānzhēnshíxiěchūlebèizhěércháo西běifāngxiàngxíngjìnérduànhuíwàngxiāngdeqíngjǐngxíngxiàngbiǎoxiànlerěndetòng

 miànduìzhezhèqiè,“hènjiùchóuxīnyǒulèiyánduìwǎnchūn。”zhèhènshìzhǐduìjīnrénnánfànzhīhènduìnánsòngtǒngzhìzhěqiúchǐnántáozhīhènzhèchóushìwèixiāngzāoshòuróulìnérchóuwèibèihòudeshēnghuódiānpèiliúérchóujiùhènjiāxīnchóuràngruòzijīngshòule!“hènjiùchóuxīnbānyòngzuòxīnchóujiùhèn”,xiǎnpíngdànérjiānghèn”、“chóuèrqiánzhìdàn使shǐwěixiéyùnjiāqiángleyīnyùnměiqiěgòuchéngleliǎngjiézòujǐnwánzhěngdeduǎn使shǐréngǎndàoxīnhuàleāiyuànzhìéryòuchéndexíngxiàng。“yǒulèiyán”,shìdeqiāngbēifènchùrénqīngzhǐyǒuzhelèishuǐrěnshēngtūnxiàzhèshídàijiāgěideshēnzhòngzāinánzhèshíshàngshìduìnánsòngtóujiàngpàijūnchéndezhǒngshēngdeqiǎn。“wǎnchūndiǎnchūbèideshíjiānhányǒuchūnguāngjiāngshìnàideqíng

 zhèshǒuxiǎoshuōdeshìbèijīnrénbàoxiédekàngzhēngderuòzidezāobēidòngrénnéngyǐnrénmenduìzhǔréngōngdexiàntóngqíngdexíngshìyǒumíndexiěshānxiěshuǐshuōchóushuōhènhuíhuánwǎngchàngsāntànzhīlìngrénhuíchángdàng

 zhèshǒushīshìzuòzhězàijīnxìngdìnggōngyuán1222niánzuǒyòujīnrénnánqīnbèilüèběishíshě

 huáishàngmiànshìzhǐhuáishuǐbiānliángjiāzi。《jiānzhìzhōngcéngzàinánsòngníngzōngjiādìngniánjiānjīnrénnánqīnzǒuhuáishàngliángjiāzhīshìlìngyǒutóngmíngjiǎnlánhuā·huáishàng》,biǎoxiànlebèizidebēifènjiāojiādechéntòngxīnqíng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36924.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 19人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org