首页 趣味语文古诗词正文

游子吟(you zi yin)

 qín

 yúnxiāngzhízhúyóuziyín

 yóuzibēijiǔzhìyúndōngcén

 tángtóngluòqiūlín

 jiānzāiyuǎnyóuzisuǒbēizhìyín

 wèiyúnfènsāishuínéngjìn

 chíguībǎiniánnèiwéiyuànzhǎnsuǒqīn

 wèiguīzuò使shǐniánbìngqīn

 wèilǎoshuāngràobìnfēikuánghuǒshāoxīn

 tàixíngnánzāiběidòuzhēn

 jìngxīngchūgěnggěngchéncān

 jiārénxiòngqīngtiānchǐzhòngjīn

 juéliáoqúndòngmiǎozhūjìngsēn

 táishàngxiánjiēshuàicuīhánzhēn

 shēndàoxiǎnróngzhēn

 sānniánháijiāwànjǐnqīn

 mènghúnzhòngyōuwǎngjīn

 wèiguīxiázhōngqín

 yāoxiàshìqiānchánkuàngdēngxún

 cháomíngshān宿chǔshuǐyīn

 chǔshuǐshūyǎnyàngmíngshānyǎoqīn

 cóngdòngtíngláiwǎnluánxiāoxiāngshēn

 yòuzàinánguó鸿hóngyànqiūyīn

 xiàyǒucǎozhōushàngyǒuqīnglín

 yǐnzhúkuīdòngxuélíngtiānchēn

 yǐngcānchàchúlíncén

 hàofāngsànqīnghuázān

 wèiguīlèixiàzhānjīn

 yuānfēixiāohànlóuzhìzhānxún

 shèngcháoyuèguāngzhàolín

 shèngzhǔsuīrénfēnyānshěn

 céngchéngdēngyúnsháowángqiāngqiúlín

 鹿míngzhìfēngcǎokuàngrénzhēn

 wén

 yòngjiùdecáoxiǎngniànjiànlǎodeérdeniǎoérxiǎngniàndecháoxué

 tiānshàngyúnzhēlejiāxiāngyuǎnjiāxiāngdeyóuziháizàitòngpáihuái

 bēitòngzhíyuànqiánxíngtiānbiāndecéngyúnjiànjiànhòuzhòngdedǎngzhùledōngbiāndegāoshān

 jiēdàiréndetīngtángjìngshēngérxiàdeluò仿fǎngshìmiánmiánxiūdeqiū

 yuǎnxíngdeyóuzixiǎngdàojiānnánsuǒbēitòngnánjué

 jǐnjǐnshǒuyúnérzuòdeyòuzěnnéngbiǎozhōngdeyōumènne

 zhīdàoshénmeshíhòucáinéngguīláizhǐpànwàngnéngzhǎnsuǒzhǎng

 wèishénmexiànzàiháinéngguīneyīnwèichángniánbìngtòngchūxíng

 háiwèiniánlǎoshuāngbìnquèbānbáizhǐshìyīnwèixīnzhōngyōutàiduō

 yuèguòtàixíngshānyǒuduōkùnnánneměijiǔliánjiǔbēidōunéngzhēnmǎn

 jìngwǎnxīngmǎntiānjiùxiàngmíngshíbānmíngliàng

 xīnzhōngjiārénxiāngwànzhǐshūxìnzhòngqiānjīn

 tiānqínglǎngzhǒngdòngmendōuchūláishízàiwàngdesēnlínsuíchùjiàn

 yīnshǎoyǒurénláishíjiēshàngzhǎngmǎnqīngtáishíchuánláideshuàishēnggèngràngrénjuélěngxiāo

 xiǎngyàozhǎncáinéngquèshǐzhōnghuìdàoxiǎnróngyǒudiǎnshǎnshī

 sānniánleháinénghuídàoxiāngāndìngyōudeshēnghuó仿fǎngyǒuqiānzhīyáo

 zàimèngzǒngnéngháokùndehuíyōuchóudexīnqíngshìfēnjīnde

 wèishénmexiànzàiháinénghuíneràngnéngduìzhèxiázhōngzhīqín

 yāoxiàdezhízhīshìpǐnzhǒngzǒngshìxiǎngpānzheshēnziwǎnggāochù

 shānluánděngdàiqīngchénjiāngyíngjiēbàngwǎndedàolái

 miànshuǐdàngyàngchóngshānjùnlǐngliánmiánjué

 cóngyuǎnfāngláidàochùlejiězhèjiāngyǒuduōshēn

 gānyòuzishēngchǎnnánfāngnánfēideyànzhǐliúxiàqiūtiāndeshēngyīn

 xiàfāngfāngcǎomiányánjǐnshàngbiāndelínzhèngdāngmàoshèng

 zhehuǒzhútànxúnyōushēndòngxuébēnténgdetāohǎoshìtiānrándezhēnbǎo

 xiānghuāzònghéngjiāocuòxiēcáichūshēngjiǔdebáiyòuniǎobèilíndehúnshēn湿shītòu

 fàngshēnggāowèigāntángwǎnyòngzānziqīngqīngdewǎnsàn

 wèishénmeháihuínexīnzhōngchóulèiliúmǎnmiànjìn湿shīshān

 yuānniǎowàngfēishàngyáoyuǎntiānmiǎoxiǎodelóuzhìzhùqiángde

 guójiāzhèngzhíqiángfánróngshíhǎoshìbèiyuèzhào耀yàobān耀yàoyǎn

 jūnzhǔsuīránzhīdàozhòngshìxiánchéndànháishìyǒuhěnduōyǒushízhīshìbèimáiméiérshīzhǎnbào

 wánggōngzhōngdeyīnwèicéngtíngzhǐwánghuánpèishēngjué

 zhèngyīnwèiwàngnéngwèiguójǐnsuǒgèngjiāyīnggāiquànjièjūnwánga

 zhùshì

 cáo

 (kē):kūnchóngniǎoshòudecháoxué

 cénxiǎoérgāodeshān

 qiūlínqiūtiānsuǒxiàde

 wèishénme

 shāoxīnxīnfénfánnǎo

 běidòuběidòuxīngpáilièchéngdòusháoxíngyīnjiǔ

 gěnggěngmíngliàngmào

 chéntóngchén”,qīngzǎo

 xiòngyuǎn

 chǐzhèzhǐshūxìn

 juéliáozhǐqínglǎngdetiānkōng

 qúndòngzhǒngdòng

 miǎoyōuyuǎnkōng

 táifànzhǐtáixiǎn

 hánzhēnzhǐhánqiūdedǎoshēngzhēndǎoshíshīzhōngchángyòngmiáoxiěqiūjǐngdelěngluòxiāotiáo

 shēnānshēn

 wǎngméiyǒu

 qiānchánjiūchán

 dēngxúndēnggāoxún

 yǎnyàngshuǐdàngyàng

 yǎoshēnyuǎn

 qīnxíngróngshānshìjùnxiǎn

 liú

 língbēnténgdelàngtāo

 tiānchēntiānránchūchǎndezhēnbǎo

 xiāngdechēng

 líncénshuǐliúmào

 hàofàngshēnggāoshēngchàng

 céngchéngzhǐjīngshīwánggōng

 yúnsháohuángyúnménshùnsháodebìngchēnghòufànzhǐgōngtíngyīn

 qiúlínqiúlínjiēměimíngfànzhǐměi

 kuàngshēngniánxiáng),wēnghàohuáyángzhēnshuōhuáyángzhēnyǐn)。wǎnniánhàobēiwēnghàntángcháohǎiyánrén,(jīnzàizhèjiānghǎiníngjìngnèiréntángdàishīrénhuàjiājiànshǎngjiāshēngguānwèigāocéngrènzhezuòlángyīnzuòshīcháofěngzuìquánguìbiǎnráozhōucānjūnwǎnniányǐnmáoshānyǒuhuáyángxíngshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36918.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 30人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org