首页 趣味语文古诗词正文

青玉案·碧山锦树明秋霁(qing yu an bi shan jin shu ming qiu ji)

 shānjǐnshùmíngqiūzhuǎndǒuyǒurénjiālíndǒushuǐzhúmáoshějiǔshāànchéngcūnshì

 liángzhǐkǒngxiāngxīnfènglóuyuǎnhuítóumánníngchùjīnxiāoguǎnshēngzhēngyànbànchuāngcányuèzǒngshìrénlèi

 wén

 qiūchūqíngqīngshānhóngshùxiǎnfēnwàimíngshānránzhuǎndǒuràngrén怀huáidàolejǐntóuránkànjiànwāndǒudeshuǐliújìnyǒurénjiāzhúmáojiǔshāànxíngchénglecūnshì

 zhǐkǒngliángdexiāngzhīqíngshēngfènglóumiǎoyuǎnhuíshǒukōngwàngjīnwǎnjiānghuì宿zàizuòguǎnzhōngneqiūyànshēngzhǎngmíngcányuèyìngzhàobànchuāngzǒngshìréndeyǎnlèi

 zhùshì

 qīngànpáimíngyòumínghéngtáng”“西”,shuāngdiàoliùshíqiánhòupiànyùnshàngtōng

 jǐnshùzhǐbèiqiūshuāngrǎnhóngdeshù(jì):xuětíngzhǐtiānfàngqíng

 fènglóudechùzhèdàizhǐjiāzhōngdezimánránkōngníngníngshìzhùshì

 zhēngyànqiāndeyànduōzhǐqiūtiānnánfēideyàn

 zhèshǒuchuàngzuòniándàixiángwángzhuómànzhìchēngcáoměichūzhǎngduǎnkuàizhìrénkǒu。”dexuéliǔyǒngshūxiěchóuxiāngsòngjīngdōufánhuáwèizhǔzhèshǒuqīngànjiùshìxiějǐngérshēngàndechóuxiāng

 zhèshìshǒushūxiěchóuxiāngdeqiūshānxíngjiànlínshuǐrénjiājuéchùdòngxiāngxīnjìnérgǎntànyuǎnrényáokōngníngwàngzuìhòutuīxiǎngjīnxiāo宿deliángkuàngwèizuòjiéxiěláifēnghuízhuǎndǒuzhéjǐnzhì

 “shānjǐnshùmíngqiū”,shǒudiǎnchūxíngdejiélìngjìngqiūchūqíngqiūkōngxiǎnqīngshānhóngshùfēnwàimíngjiānxíngqiūhuàhòudeqíngguānggènggěizhèqiūshānxíngzēngtiānlehuānkuàideliàngzàishūxiěchóuquèkāitóudànchūchuànhuānkuàideyīnyáoyìnghòuwénxíngchéngjiézòudebiànhuàqíngdediēdàng

 “zhuǎndǒu。”xíngxíngzhīshānzhuǎndǒuqióngzhèzhǒngshānqióngshuǐdegǎnjuézhèngshìliǔànhuāmíngyòucūndeqiánzòuérxíngzhědeguò。“yǒurénjiālíndǒushuǐzhúmáoshějiǔshāànchéngcūnshì。”zhèxiěránzhījiānjīngdexiànxíngwénkāidùncuòráoyǒufēngzhìkànshìjǐngquèbāoyùnzhefēngdeqínggǎnnèihánwēimiàodexīnbiànhuàguòchéngzhúmáoshědelínshuǐrénjiāànbiānyíngfēngqīngyángdejiǔyuǎnchùcuòcuòluòluòdeyāncūnduōmeníngjìngānxiángéryǒurénqíngwèi使shǐréngǎndàozhǒngyǒusuǒtuōdewēnnuǎnwèiránéryǎnqiánzhèhuàdeyāncūnyòuránchéngwèixiāngdehuòshìzhèngdāngjīngníngwàngzhīxiāngcóngxīnqiāoqiāoméngle

 “liángzhǐkǒngxiāngxīn”,lǐngxiàpiàn。“liángèrxíngróngxiāngxīndekuàngwèi;“zhǐkǒngèrmiàokāifángfànérnéngshìwèiránérshíránérránchùjìng,“xīnyóutòuguòcéngláixiěxiāngzhīliāoréngèngjuéshēnzhì。“fènglóuyuǎnhuítóumánníng。”zhèliǎnggǎntànyuǎnrényáoshì线xiànnánzòngránhuítóuníngwàngyòuyǒushénmeyòng!zhèjiùdiǎnmínglexiāngxīndenèihánbìngduìliángzhǐkǒngxiāngxīnzuòlecénghuíyīngrǎnjiēzheyùncóngwàngxiāngdechàngwǎngzhuǎnjīnxiāo宿deqíngjǐng。“chùjīnxiāoguǎnshēngzhēngyànbànchuāngcányuèzǒngshìrénlèi”,quáncóngchuāixiǎngzheshēnwèijīngérxīnxiānxiǎngniànniànjìnànránshāngshénzhèshìduìliángzhǐkǒngxiāngxīndeèrcénghuíyīngrǎnxiělèishìliǔyǒnglínlíngdemíngjīnxiāojiǔxǐngchù?yángliǔànxiǎofēngcányuè”,dànmàibìngxiāngtóngqiějìnggèngjiànqīngqíng怀huáigèngjuébēi。“shēngzhēngyàn”,使shǐrénxiǎngdàoqiānjīndejiāshūyòuránhuìchūyànguīrénwèiguīdegǎnkuì;“bànchuāngcányuè”,使shǐrénxiǎngjiànluòyuèmǎnliángyóuzhàoyándemènghòuchóuchàngzhīqíngzǒngzhī宿guǎnxiāngyíng怀huáisuǒwénsuǒjiànxiànchóugōnghèncuīrénlèixiàzhèshàngpiànyǒurénjiālíndǒushuǐzhúmáoshějiǔshāànchéngcūnshìyáoxiāngyìngzhàoqiánhòuyǒuzhǒngyīnguǒxiāngshēngdeguānliánquèyòuxiéchéngtóngzhǔdebiànzòu

 zhèshǒushàngpiànshìchúnránxiějǐngércóngxíngzhěyǎnzhōngjiànchū便biànjuéjǐngzhōngqíngmàoshìmíngérshíxiàbiàndeguòpiànchéngzhuǎnshífēnránérshénguāngzhùdàoxiěláitūndǒuzhéshícuòzōngjǐnrǎnzhīnéngshìjiépánkōngzuòshìyòuhuípànqiánwéngèngjuéjīngshénfēidòngqíngyùnjǐn

 cáoběisòngrénshēngniánxiángyuánchǒngyǐngchāngjīnnánchāngrénshuōyángjīnnánxiànréncéngguānruì殿diànyīngzhìyīnzhànduìcáimǐnshēnsònghuīzōngchǒngxìngfèngzhàozuògěnyuèbǎiyǒngshīyuēhuīzōngniánshìcún36shǒucáode"yàn""huáxià"zhechēngzàiběisòngcéngchuánchàngshíqiǎnbáoliáozhěfēnfēn仿fǎngxiàodànzàinánsòngchūquèshòudàoyǒushízhědepíngshénzhìxiēmiáoxiěshēnghuógǎnshòuzhēnqièjìngjièwèishēnyuǎnlùnshǒuqíngyùndōuliǔyǒngyǒuchéngguān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36897.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 24人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org