首页 趣味语文古诗词正文

醉高歌·感怀(zui gao ge gan huai)

 shíniányànyuèshēngdiǎnshuāngbìnyǐng西fēngchuīxìngzàisāngjǐng

 róngzhěnshàngsāngèngguīlěichǎngtóubìngrénshēnghuànhuàpàoyǐnglínwēishěng

 ànbiānyānliǔcāngcāngjiāngshànghányàngyàngyángguānjiùchàngzhǐkǒngxíngrénduàncháng

 shíniánjiùjiànzhǎngànyuèmíngjiāngshàngbiépénchóutīnglánzhōu

 wén

 shíniánjīngchéngguānshǎngyànyuèshēngyàndeshēnghuódàohòuliǎngbìnshìbáishuāngdiǎndiǎn西fēngchuīxìngguīpǐnzhīniànérshírénjīngwǎnnián

 rénshēngdeshuāibàiguānchǎngshàngdeliángchénměijǐngshǎngxīnshìdōushìhuànhuàpàoyǐngrénshēngchángrónghuáguìguòguòyǎnyúnyān

 zhǎngjiāngpàncuìliǔhányānyuǎnyuǎnwàngpiànqīngcuìmǎngcāngwēifēngjiāngshuǐguānglínlínshìdàiyǒuhándàobiéhòuzhǐtīnglìngrénduànchángdeyángguānjiùzàiyínchàngyīnwèihàiyuǎnxíngzhětīngdàohòuhuìgèngjiāgǎnshāng

 duōniándewèiguānshēnglìngréngǎntànchuányǒurénfēnbiézàiyuèbáifēngqīngdewǎnchéngchuánkāijiǔjiāngzuìzàilánzhōuzhōngtīngdeshēng

 zhùshì

 zhōnggōngdiàomíngyuánchángyònggōngdiàozhī

 zuìgāozhōnggōngpáimíngzhènggōngyòumíngzuìgāolóu”,xiǎolìngjiānyòng

 yàn(yān)yuèshēngyòngzhànguóshíjīngdezhǎngyànzhǐyuánjīngchéngdōu

 shuāngzhǐbáishuōshuāngzhǐjiāngnándehánshuāng

 “西fēngyòng西jìnzhānghàndediǎnchùzuòbīnzhǐniànxiāng

 zàizuòwǎnjié”。sāngwǎnjǐngyuánzhǐluòjǐngxiàngchùniánlǎodōngzhǐchūchùsāngzhǐluòchù

 guī(kuǐ)lěi(lěi)chǎngyǎnguīlěidechǎngsuǒzhǐguānchǎng

 róngrénshìdeshèngshuāiqióng

 bìngzhǐliángchénměijǐngshǎngxīnshìzhětóngshízāoféng

 shíniánduōnián

 shūjiànzhǐwénréndeyóuhuànshēng

 zhǎngzhǎngtànzhǐduōniándewèiguānshēngzhēnlìngréngǎntàn

 ànànzhōngnuò

 pén(pǔ):pénshuǐ

 zhèziyuēzuòyáosuìlínjìnshísuìshíyuánchéngzōngjiǔnián(1305)yáosuìbàijiāng西xíngshěngcānzhīzhèngshìxiǎngdàojiǔjiāngxúnshìzhīhòuyǒugǎnérzuòzuìgāo·gǎn怀huái》。zhèshǒuzihuòzuòtóngshí

 zhīshìguīzhīzuòfǎnyìnglezuòzhěréndàowǎnniánguīzhīqièshǒuliǎngxiězuòzhědejīngxiànzhuàngyánqiǎnshēnyǒufǎngōngshěngzhīwèizuòzhěyòngpíngdàndediàoshěngjìngdezǒngjiédebànshēngkànshìxúnchángquèbǎohánrénshìcāngsāngzhèyòngyànyuèshēngduìshuāngbìnyǐng”,miànshìfánhuádewǎngshìmiànshìránshuāilǎodeyǒuduìměihǎoguòdegǎn怀huáiyòuyǒuduìwèiláirénshēngdedānyōuchóuchàngèrjīngyǒuleguīdehòuliǎngjiāngzuòzhěxiǎngguānháixiāngdexīntiāomíngzhèliǎngxiědeshìyǎnqiánjǐnghuàyòngzhānghànchúnzhīdeshìshūyànguānguīdeqíng怀huáizhèzhīxiǎolìngshìyǒugǎnérzuòshūqíng怀huáisuǒliáoliáoshùjiùbiǎoxiànchūzhēnzhìdòngréndeqínggǎn

 èrzhīxiǎolìngbiǎoduìrénshēngchánghǎojǐngnánjiǔdeshēngmìnggǎnshòurènwèiguìrónghuáguòshìguòyǎnyānyúnzhuǎntóukōngqiúgōngmíngdàiláideshìérshìzàizhǒnghuòzhèzhǒnggǎnshòubiǎomínglechùdìngdehēiànshèhuìzhīzhōngměiréndōumiànlínzhenéngzhǔmìngyùnderénshēngkùnjìngtóngshíhányǒuguīquànshìrényàotānliàngōngmíngzhī

 sānzhīshìsòngbiézhīzuòkāitóuliǎngyòngjiāngbiāncāngmángdejǐngchèntuōyǒurénbiédechuàngxīnqínghòuliǎngshìxiěsòngxíngrénchàngdexīnxíngrényuǎnxíngběnláijiùxīnqíngchénsòngxíngrénzàifǎngāochàng西chūyángguānrénjiùhuìgèngzēngjiāyǒuréndechóuchūguānxīnyǒuréndeqíngsuǒsòngxíngrényǒushí“《yángguānjiùchàng”,miǎnxíngrénwénshēngduànchángzhèzhīxiǎoxiěyǒujǐngyǒuqíngbiǎoxiànchūzuòzhějīngqiǎodeshùgòuzhèshǒumiáoxiělesòngbiédechǎngmiànzhǎngjiāngpàncuìliǔhányānyuǎnyuǎnwàngpiànqīngcuìmǎngcāngchūchūnjiéwēifēngjiāngshuǐguānglínlínshìdàiyǒuhánjiùzàizhèyàngdehuánjìngzhōngsòngxíngzhěyǒurénfēnbiéleqièdezhēnzhòng”、“zàijiàndōujīngdàoguòlezhǐtīnglìngrénduànchángdeyángguānjiùzàiyínchàngyīnwèihàiyuǎnxíngzhětīngdàohòuhuìgèngjiāgǎnshāngzhèshǒubáihuánglóusòngmènghàoránzhī广guǎnglíngshīzàinèiróngshàngtóngxiǎodànzàixiěshàngbiéshìzàichǎngmiànxuǎnshàngyǒuzhedediǎnbáixuǎndechǎngjǐngshìyǒurénchéngchuánfānyuǎnyǐngkōngzhǎngjiāngjǐntóutiānshuǐxiāngliánrénmenfǎngkàndàoshīrénháizhànzàiànbiānchīqíngwàngzheyuǎnfāngzuòzhědexiǎolìngquèxuǎnleyǒuréndechuánzhǐwèizhīyángliǔguāngyàngyàngsòngxínghuàduǎnqíngzhǎngjiùgǎnqíngdebiǎoláikànèrzhěshìyǒubiédebáizhòngzàishūsòngxíngzhědegǎnshòusuīyǒubiédechàngwǎngdiàoquèxiǎnqīngkuàihuózuòzhědexiǎolìngshànhuìxíngzhědexīnqíngbiéshì“《yángguānjiùchàngzhǐkǒngxíngrénduànchángliǎngduìyǒuréndepiànshēnqíngbiǎoxiànwèitiēshí,“duànchángzhězhǐxíngrénsòngxíngzhěshíróuchángbǎijiéxiōngzhōngchōngzhebiédeāishāngyánqiǎnbáidiàoshūhuǎnqínggǎnchénqīnqièrán

 zuìhòuzhīxiǎolìngshìyīnbáixíngérxìngshūlezuòzhěxīnzhōngdezhǒngchóuchàngzhīqíng。“shíniánshūjiànzhǎng”,shíniányánduōniánshíniányànyuèshēngzhīshíniánxiānglèi。“shūjiàn”,dàizhǐwénréndeyóuhuànshēng;“zhǎng”,zhǎngtànzhǐduōniándewèiguānshēngzhēnlìngréngǎntàn。“àn”,ànànzhōngnuòxīnlíngdàojìngjièwèixīnyǒulíngdiǎntōng”。《xíngyǒutóngshìtiānlúnluòrénxiāngféngcéngxiāngshí”;“gèngzuòdànwèijūnfānzuòxíng”。zàibáideshīdeshēnshìyǐnleshīréndeshěnggòngmíngdàoleyuándàishìzhǎnlebáizhījiānchúlezāoxiānglèidetóngqíngháiyǒuxīnlíngzhènchàndeàiqíngzhìyuǎndeqīngshānlèi》,jiùbáidejīngyǎnchéngyóuliànàidàojiéhūndeyáosuìzhèdeàn”,shìhòuréncóngxíngshēngchūderánéryáosuìshìfǒuzàideqíngàishēngzhōngyǒuduànyǐnhènnejīntiānérzhīlehuòzhǐshìzuòzhězàizhèyīnérdiǎnzhuìzhīyōuqíngcóngérduìrénshìcèngdēngsuǒzuòdegǎnkǎihuòshìtuōleduìyǒurénde。“yuèmíngjiāngshàngbiépénchóutīnglánzhōu。”zhèliǎnghěnxiàngyáosuìhěnnéngzàiyuèbáifēngqīngdewǎnchéngchuánkāijiǔjiāngyǒurénfēnbiéhòuzuìzàilánzhōuzhōngtīngdeshēngyáosuìbàiguānjiāng西shǐshūbìngwèishuōshìbiǎnguāndànshíwèijiùzhīrénjiāzhīyòuzuòwàiguānchángchángguīzhèyàngbáixiāngshídefánmènqiàqiàleshídexīnjìngyīnhuòzhèyàngrènwèiyáosuìdezhèshǒuxiǎolìngshìtōngguòmiáoxiěbáideshìshūxíngzhōngdeyōumènhuítóuzàikànshǒu:“shíniánshūjiànzhǎng”,shìgǎntànbáidejīngshìyòushìduìmángmángshìdegǎnkǎilezhèzhīxiějiàohánshēnzhézuòzhěchèntuōdeshǒuguānshēnyǒngshū怀huáiqíngyùnmiánmiǎowěiwǎnshēnchényáosuìliúchuánxiàláidesànzuòpǐnbìngduōránérdōuchōngróngxiánjiāngtuōzàiyuándàiqiánsànzuòjiāzhōngquèshíshìbiéde

 yáosuì(1238nián~1313nián),duānhàoānnánluòyángjīnnánluòyángrényuáncháowénxuéjiāguānhànlínxuéshìchéngzhǐxiánxuéshìnéngwénbìngchēngsuǒzuòbēizhìshénduōdōuwèisòngyīngchóuzhīzuòyuányǒusànshīqīngrényǒuān》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36893.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org