首页 趣味语文古诗词正文

日暮(ri mu)

 niúyángxiàláijiǔcháimén

 fēngyuèqīngjiāngshānfēiyuán

 shíquánliúàncǎoqiūgēn

 tóubáidēngmínghuājìnfán

 wén

 qúnqúnniúyángzǎocóngtiánguīláijiājiāguānshànglecháimén

 fēngqīngyuèlǎngshìréndewǎnzhèyōuměideshānchuānshìdejiāyuán

 quánshuǐcóngshíshàngchánchánliúguòqiūdezhūníngzàicǎogēnshàng

 huābáidetóumíngliàngdedēngguānghuīyìngdēnghuājiànzhebānlándehuǒhuābàoshénmexùn

 zhùshì

 yuánxiāng

 shíquánliúànànquánliúshí

 cǎoqiūgēnqiūcǎogēn

 huājìndēngxīnjiéhuāmínzhōngyǒubàozhàozhī

 《shījīngyǒuhěnměidepiānzhāngshuō:“shízhīyángniúxiàláijūnzizhī?”zhèshìjiǎngcūnzhuāngderénzàihuánghūndeshíhòukàndàojiādetiàoshàngleshěyángniúbèigǎnzhemànmàncóngtiánhuíláizhěngcūnzidōuzàizhǔnbèizhexiūpàiānníngniànyuǎnfāngdezhàngzhīdàoshénmeshíhòunénggòuhuíjiāláizhèshǒushīshìxiělehuánghūnshífēncūnzhuāngdejǐngxiàngzhècūnzhuāngshìliúdìngshízànzhùdekàndàoměihǎodeānxiángdecūnzhuāngxīnzhōngxiàngyáoyuǎnshídàiderényàngleniànniàndeshìkāijiǔdexiāngzhèngyǎnqiándeyàngderénshēngzǒudàolehuánghūnbáitóumíngdēngxiāngduìrénshìdelěngnuǎncāngliángchōngyíngxiōngzhōngyuànrěnliàng

 “niúyángxiàláijiǔcháimén。”yīnwèishījīngyǒuzhīyángniúxiàláidezishīrénduìyǎnqiándechǎngjǐng便biànyǒusuǒhuìxīnxiěxiàleniúyángxiàláijiǔdekāitóujiāngquánshīyǐnāndejìngjièyángérniúérsānsānliǎngliǎng,“miēmiēmōumōu”,shēngyuǎnshēngjìnjiàozhexiánsànwǎngcūnzihuíláishīréntiānlejiǔláishùshuōmenxíngzǒudehuǎnmànyōuxiánjiādecháiméndōujīngguānshàngle西biāndezuìhòudàoyángcóngcháiménshàngsǎoguòtiāndōuānjìngxiàláiděngdàizhejìnhēihuìérjiājiādiǎnshàngledēngrénmenzàidexiǎotiānhuòzhětántiānshuōhuòzhězàoqiánmánghuòzhěgěiniúwèicǎohuòzhěwēnjiǔzhǔnbèishàngbēiguǎnzěnyàngshàngtiānshànliángtōngderénmenānsuǒzhècūnzixiàngzhǔnbèishuìmiándelǎorényàngràngrénjuépíngānwēnnuǎnānxiángzhèliǎngshípíngfánránquènéngjiāngzhědàizhǒngjìngràngzhěwéndàojiādewèidào

 “fēngyuèqīngjiāngshānfēiyuán。”shìyǎnqiánzhèbìngshìzuòzhědejiāzuòzhěshíqiàhǎojiùshìxiǎngjiāleyángdehuīsànjǐnhòuyuèliàngjiànjiànshēnggāoróuruǎndefēngguòcūnzhuānglìngrénxīnyàoróuláiruǎnláilekōngzhōngyǒucháiránshāodewèidàoniúyángdōujiànjiànshuìyuèguāngràngqièdōuānjìngxiàláizhèshìqīngxīndeměihǎowǎnshìzhèyàngdefāngsuīránměihǎomíngyuèshuānghǎofēngshuǐyǒuxiànqīngjǐngdànzuòzhěéryánjìngzhǐshìguòhǎoxuānnàohǎodōushìzuòzhědeyuánzhèliǎngsuīránhěndànshíshēncángzhenóngdebēiyánfēngyuèqīngdeguān。“shìshēngxiàdefēipíngdiàoǎojiù使shǐzhěnénggòugǎndàozuòzhěqíngcóngdàozhìhòudehuízhuǎnpíngshīdeshàngliǎngshìyònglehuánghūnzhōngdenuǎndiàozhèliǎngshìyòngleyuèguāngxiàdelěngdiàowēnxīnliángdexiāngyìngchèn使shǐqièdōujǐnzàiyánzhōng

 “shíquánliúàncǎoqiūgēn。”nèixīnnánpíngjìngdezuòzhěxiànlegèngshēndekànshānshàngdefēngjǐngzàijìngdeyuèguāngxiàyánshídeyīnyǐngzhōngtīngdàoquánshuǐ沿yánzheshíchánchánliúzhechūqīnglěngdeshēngyīnjiǎobiāndecǎogēnshàngníngzheshuǐ湿shīlexiézikànshímenzhānzàicǎoshàngshùnzhepiànshènxiàrùnzhecǎodegēnzhèyàngdeqiūshānjiānfēngrénshuǐdehán仿fǎngnéngjìnréndezàizuòzhědeshīzhōngchángnéngxiànjīngxīnchuíliàndezihǎoshǒujīngzhàndelǎorénnéngdiāochūwénjīngměizhìéryòuyùnhéngshēngdediāobānzhèliǎng便biànshìzuòzhějiāngyǒudàozhìànzhàoziyīngwèi:“ànquánliúshíqiūcǎogēn。”diàohuànhòushēngdiàogèngjiākēngqiāngérqiě使shǐshíquán”、“cǎodeliánjiēgèngwèijǐnróngwèiyuánběndezibiàngèngyǒuyùnwèiníngjiéchūpiànqīngyōudejìng

 “tóubáidēngmínghuājìnfán。“”shìxīngchénfēizuówèishuífēngzhōngxiāo”(huángjǐngrén怀huái》)。húnránwàngquèfēngdehánlěngérderénxiǎngzǒngyǒuduōxīnshìzhīzhànleduōjiǔzuòzhěcáiduóhuíshìnèiniǎndēngzuòjuǎnshūdemǎntóubáizàimíngliàngdedēngguāngxiàfēnwàiyínbáixuěxīnnánpíngxiǎngcéngjīngmǎnqiāngdeháoqíngjiāncāngshēngdehóngyuàndōuguòlǎoláizhètóuxuěshìdēngjìnshìjiěrénchóuzàitiàoyuèdehuǒhuāpínfánwánzhehuāyàngshìzàidòuliándelǎoshīrénkāixīn”,dàochūlezuòzhěxīnzhōngdeliáochuàngtóubáizhīrénxiēnàohuāyàngzǎoméileguānliúluòshǔshíduōzàilǎoláishìchéngwàngqiánwàngmiǎománghuíshǒuyuányǒujiānánhuíchūtángshīrénwángzǎojiùchūguòzhèyàngdegǎntàn:“guānshānnányuèshuíbēishīzhīrén?”yòuyǒushuíláitóngqíngjiějiùzhètóubáideshīzhīrén

 zhèshǒushīběnshìxiějǐngshènèixīndeduōquèràngzhějuéyǒuhuàkāideliángbēizàimiànduìrénshēngchídegǎnkǎiduìguónánguīdebēiāidàngyàngzàijīngměichuánshéndejǐngmiáoxiězhōngyīnérfēnwàihányínwángzhīcéngshuō:“qíngnéngzhuǎnzhéwèihánzhěwéilíngshèng。”(《jiāngzhāishīhuà》)zhèhuàwèimiǎnduāndànzhèshǒushīdeqíngquèshídōuzàijǐngzhīzhōngqíngjǐngjiāorónghánéryǒushēnmiánwǎnzhuǎnde姿tàiláilìngzhěgǎndàokǒujiǎoqínxiāngwèiduàn

 gōngyuán767niánèrniánqiūzuòzhězàiliúkuízhōuráng西dōngtúnjiānjiàndàoráng西dàishìpíngtǎnqīngyíngràoshānqiàolínhánjiàncǎofánmàozuòzhězhùdeshāncūnhuánghūnshífēnjìngxiángchùledexiāngzhīqíng便biànyǒugǎnérzuò

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36878.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 21人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org