首页 趣味语文古诗词正文

忆秦娥·用太白韵(yi qin e yong tai bai yun)

 qīngyànshuāngfēngchūshāntóuyuèshāntóuyuèyíngyúnguīháisòngyúnbié

 zhījīnshìshíjiélíngxiāowàngduànyīnchénjuéyīnchénjuéfānláifāntiānshuāngquē

 wén

 qīngchèdeshuǐyànzheshuāngfēngchuīsànleyúnchūshāntóudeyuèliàngshāntóudeyuèliàngjiāngyúnyíngjiēhuíláiyòujiāngyúnsòngzǒuzhīdàojīntiānshìshénmeshíjiézàilíngxiāotáishàngtiàowàngméiyǒuyīnxìnfānchuánláiláiwǎngwǎngtiānbiānshìwángdezhùsuǒ

 zhùshì

 língxiāo(xiāo):língxiāotáináncháosòngxiàocéngdēngtáibìngzhùgōngzhǐzàijīndāngxiàn西

 shuāngquē(jue):dàigōngménqiánliǎngbiāngōngliǎowàngyòngdelóudàizhǐwángdezhùsuǒ

 zhèshìshǒuxiějǐngshū怀huáidexiǎoshàngpiànxiějǐngyǒuqīngshuāngfēngshānyuèháiyǒushānyuèxiàsuífēngpiāodòngdeliúyúnyànchuánchūleqīnggěnggěngyànyàndeshēngyīnyònghǎoxiàngshāntóuyuèshìbèishuāngfēngyǒushíchūláidezhè使shǐshānyuègèngjiājiǎojiéshāngāoyuèxiǎoshuāngfēngxiéqiàozàipèishànggěngyàndeliúshuǐgěirénzhìkōngyǐnbīngquánzhīgǎn。“shuāngfēngzhōngàncángyúnyúnshānyuèmíngshuāngfēngzhī”。huànhuàshuōshānyuèshuāngfēngérhòuchūyuèxiàyǒuyúnzhēzhèyàngshàngpiànjiézhōngyúnguī”、“yúnbiéchūxiànjiùxiǎnyíngsòngdezhǔshìshānyuè”,yíngsòngxiěchūleyuèxiàbáiyúnshūjuǎnpiāodòngdeshēngdòngxíngxiàng。“yúnguī”、“yúnbiéliǎngyòujiāngshuāngfēngdefēngànànbāoróngzhōngyúnguīyúnbiéhōngyúntuōyuè使shǐjiǎojiédeshānyuègèngjiànjiǎojiéshàngpiànxiějǐnghuàyōujìngshēnměizheyàndòngchènjìnggèngjuéjìng

 xiàpiànrénchùjǐngshēngqíng怀huáiniànxiāngzhīgǎnyóuránérshēngcónglíngxiāokànzhīxiězhèshǒudeshíhòugàitàipíngzhōubiānguǎnzhīzhōng。“língxiāo”,língxiāotáiyīnshānérzhùnáncháosòngxiàocéngdēngtáibìngzhùgōngzhǐwèijīndāngxiàn西wèidāngmíngshèngzhīzàishíxiǎngshàngshìmènérxiāodeqiěhuāngyuǎncháotínggèngjiànbēidàncóngjiédeshuāngquēkànrénréngwèiwàngcháotíng。“shuāngquē”,dàigōngménqiánliǎngbiāngōngliǎowàngyòngdelóudàizhǐwángdezhùsuǒzuòzhěguóshìxīntóupànwàngcháotíngxiàzhàoyòngwàngduànyúnyúnshìzhèzhǒngxīnqíngdexíngxiàngfǎnyìng。“tiānànshìlerénpànwàngjīngzhīqièéryīnchénjuéjiànréndeshīwàngchàngwǎng

 zhèshǒushǐshàngyǒudìngmíngquèjiēchūyòngtàibáiyùn”,shìwèisòngchūqínéérzuòzhīshìběisòngrénshìtóngshídàixiězhèshǒudeshíhòushìchóngníngsānnián(1104)qiánhòubáinián(762)jīngguò340niánzhījiǔzhèshǒuquánmíngzuòzhěqínéyùnjiàndāngshízhèshǒuliúchuánjiàobiàndànshuōwèitàibáisuǒzuòshénwèituǒbáideshīmíngpiānzàizhěngtángcháoliúchuánwèi广guǎngfàn使shǐshìshǒuhěntōngdejuédōuyǒuliàngzàiérqínézàizhěngtángréndediǎnzhōngméiyǒuchùzàiyǒuzhuānjiārènwèibáideshīyóusàndeyuánshíwèishōuqínéqíngyǒuyuándànzhèdiǎnzǎobèishìxiānshēngchèfǒujuéleshìshíshàngzhěngshèngtánggēnběnméiyǒushǒuliúchuánxiàláixiàngmánzhèyàngdepáishìzàizhōngtángbáihòucáichǎnshēngdeqínéliánzhōngtángdōuméiyǒuzàixiàndàimǒuxiērèndezhuānjiāzǒngàishuōxiē“《mán》《jiàofāng·míngbiǎodūnhuángjūnyǒudiàomíngbáizàikāiyuántiānbǎoshídiàozuòwánquányǒunéng。”zhīlèidehuàérqiěháijièzhèngmíngqínéwèibáisuǒchuàngshìwàngquèleshìzàideyuánwénzhōngduìjiàofāngzuòdekǎochá:《jiàofāngzhōngdiàoduōwèihòurénsuíshítiānjiā”,yīnyòngláikǎozhèngshèngtángjiàofāngyǒumǒuzhǒngdiào”,《yuán》(dìngběn)shìjiàofāngtiáotángcuīlìngqīnzhuànjuǎnshùtángdàijiàofāngzhìwéndiàoláiyuánděngkāiyuánshíshìwèiduōbìngjiàofāngmíngsānbǎièrshíběnjīntōngxíngběnjiēshuō》,yǒusuǒshānxuēfēiquánshū。”《hǎi》(suōyìnběn)shuōjiàofāng》“shūyuēchéngbǎoyīngyuánnián(762)hòu。”yīnrènwèishūnéngjīngguòhòuréndìng”。yīnjiàofāngyǒumíngbìngnéngshuōmíngkāiyuánshíyǒudiàomíng

 chóngníngèrnián(1103niánxiàzhīyīnfànchúnrénzuòbiǎoxíngzhuàngxiàshǐchūhòubiānguǎntàipíngzhōujīnānhuīdāngxiàn)。zhōnglíngxiāozhǐlíngxiāotái”,zhǐzàijīndāngxiàn西yīngāiyīngxiěshí

 zhī(1038~1117)běisòngrénduānshūhàoshìlǎonónghàncāngzhōuqìngyúnxiànrénzhézōngyuányòuchūwèishūyuànbiānxiūguāntōngpànyuánzhōuyuányòucóngshìdìngzhōucháochàngchóuyuánzhōngjiānnèixiāngyàoshǐshícāncéngwèishìliáorènjīngguānbèitíngzhíhuīzōngchóngníngchūdōngchángpínghòuyīnzuìquánguìcàijīngchúmíngbiānguǎntàipíngzhōujīnānhuīdāng),hòushèguānwǎnniánbodāngzheyǒujuǎn、《shìqiánshíjuǎnèrjuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36874.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org