首页 趣味语文古诗词正文

落日怅望(luo ri chang wang)

 yúnguīniǎoqiānpiànshíjiān

 niànliúzhìjiājiǔwèihái

 wēiyángxiàqiáoyuǎnshāoqiūshān

 línshuǐgǎnzhàokǒngjīngpíngyán

 wén

 piànpiànyúnguīlínniǎoérqǐngjiānshìfēichíqiān

 xiǎnglezhǎngjiǔkāijiāyuánzhìliúzàixiāngzhǐnéngkōngtàn

 yángcóngjìnchùdeshùshāowǎngxiàchénluòdehuīfǎnzhàoqiūshānpiànhuǒhóngxiànghuǒzàiyuǎnyuǎndeqiūshānshàngránshāojiànjiànyǐnméizàishāndehòumiàn

 línshuǐquègǎnkàndedàoyǐngshìyīnwèihàiróngyánbiàngǎi

 zhùshì

 piànpiànpiànshìshídexiūshì

 niànxiǎng

 duōme

 zhìzhìliúyānliú

 wēiyángxiéyángwēizhǐguāngwēiruò

 qiáoshùqiāngāozhǔgànfēnzhīyǒumíngxiǎnbiédeběnzhísōngbǎiyángbáihuàděngshùjiēshì

 jīngyīnmiànrónggǎibiànérchījīng

 píngpíngwǎng

 yánmiànróngyán

 shěnqiánpíngshīyún:“hǎozàiwǎntángzhōngyúnxuānqún。”(《tángshībiécái》)zhèsuǒshuōde”,shìzhǐshīdexiǎnggǎnqíngquánshīxiāngchóuwèizhǔzhébiǎoxiànleshīréndekǎnérxiǎnshuāisuǒwèi”,zhǔyàoshìzhǐmóupiānfāngmiàndeshùqiǎozhèshǒushīzàishùshàngzuìchūdeshuōjiùshìqíngjǐngfēnxiěqíngjǐngshìshūqíngshīdezhǔyàonèihánqíngjǐngjiāoróngshìduōyōuxiùshīzuòdezhòngyàoshùshǒuduànránérshīyòngqíngjǐngfēnxiězhīquèyòushìlìngwàifānjǐngxiàng

 kāitóuèrxiěshīrénzàihuánghūnluòzhīshímǎn怀huáichóuchàngyáowàngxiāngguānshǒuxiānyuèyǎnliándeshìyǎngshìsuǒjiàndejǐng:“yúnguīniǎoqiānpiànshíjiān。”wǎnyúnfēitiānguīniǎotóu宿línjiānpíngzhemenyǒuxíngxíngdesuīyǒuqiānzhīyuǎnpiànshíshīqiānpiànshízuòqiánglièzhàoxiěchūyúnniǎodeyóuàifēixíngzhīdànshìzhèjuéshìchúnguāndejǐngmiáoxiěérshìshīrénchàngwàngsuǒjiànérqiězhèzhǒngjǐngyòushìchùshīrénqíngdeméijiè:“niànliúzhìjiājiǔwèihái。”yuánláishīrénjiǔdexiāngguānzhīzǎoshēnshēnzàixiōngzhōngleyīnhànliányóuwàijièjǐngdemiáohuìránzhuǎnnèixīnqínggǎndezhíjiēshūyánchóuchàngérmǎnzhǐshēngchóuyánguīxīnshìjiànérshíshàngzǎowàng穿chuānqiūshuǐ

 qiánmiànxiěqíngzhīhòujǐngliányòubiànhuànxiějǐngjǐngmiáoxiědànqièshīrényǎnqiándeqíngjìngérqiěyóujìndàoyuǎncéngfēnmíngyángcóngjìnchùdeshùshāowǎngxiàchénluòdehuīfǎnzhàoqiūshānpiànhuǒhóngxiànghuǒzàiyuǎnyuǎndeqiūshānshàngránshāojiànjiànyǐnméizàishāndehòumiàn。“xiěchūzhàodezhújiànàndànbiǎomíngleshīrénzhùwàngzhījiǔniànzhīyīnjǐnzhèzhǒngyáng西xiàhuīfǎnzhàozhījǐngdànjiāzhòngleshīréndexiāngchóuérqiěgèngshēncéngchùleshīrénnèixīnshēnchùgǎnshíshāngshìdeqíngzhōngjiǔzhìjiànlǎosuìhuádēnglíntiānchóupáihuáishuǐbiāngǎnlínliúzhàoyǐngkǒngzhàojiànyánmàofēipíngérxīnjīngshíshīrénchángzhīróngyánjiànlǎosuǒlínshuǐgǎnzhàozhějiànshēngbēiyòuzēngchàngmèněr。“línshuǐgǎnzhàokǒngjīngpíngyán!”wěiliánchōngzhezhǒngchóuchàngluòdexīnshōushùliúxiàleniǎoniǎoyīn

 qíngjǐngfēnxiěquèshìshīmóupiānshàngdediǎnzhèzhǒngxiěduìzhèshǒushīláishuōyǒushūdeshùxiàoguǒwánwèixiànshīshìjiànjiàngxīndequánpiānshìxiěluòchàngwàngzhīqíngèrjǐngèrqíngxiāngjiānxiěláishīqíngjiùbèifēnchéngliǎngjìnxiānshìluòqiányúnniǎofēidejǐngxiànggōuxiāngniàn”,érshìyángxiàshānhuíguāngfǎnzhàodeqíngjǐnghuànchízhījīng”,xiǎnshìchūqíngdezhǎnshēnhuàruòguǎnshīshāodiāndàozuò:“yúnguīniǎoqiānpiànshíjiānwēiyángxiàqiáoyuǎnshāoqiūshānniànliúzhìjiājiǔwèiháilínshuǐgǎnzhàokǒngjīngpíngyán。”qiánbànjǐnghòubànqíngshìtōngchángxiědànxiǎnshāopíngméiyǒushàngshùzhǒngcéngcéngjìndehǎochùér宿niǎoguīfēiyǐnguīxīnshìjiànjǐnjiējiājiǔwèiháiyúnyúnhěnránéryòuyǒuqiānpiànshíchíjiǔliúzhìduìsuǒshìchāotuōjiēhúnjìn”(jiànyíngkuísuǐ)。gǎichéngqiánbànjǐnghòubànqíngshàngshù),yòushīzhècénghǎochù

 liànqiánxíngxiàngchuánshén,“yún”“guīniǎo”“wēiyáng”“qiūshānyíngzàoleqiūbàngwǎndexiāoqīnglěngtuōzhezuòzhědeshānggǎnzhīqíng。“shāode使shǐyòngshìjìngzhōngyǒudòng;“yuǎnyòuxiěchūlejìngdekōngkuòzēngqiángleduìzhīqíngdebiǎoxiàn

 zhònghuázhēnzhāishīshuōzhǐchū:“shīyǒuqíngyǒujǐngqiěshīqiǎnyánzhīliǎngliánqíngjǐnghuànfāng。”suǒshuōdeqíngjǐnghuàn”,jiùshìqíngjǐngfēnxiě”。dāngránzhèzhǒngfēnxiějuéshìfēnérshìéryòuxiāngyìngchèngòngtónggòuchéngshīdeyǒngdiāodeměidàizhèshǒuwàngxiāngzhījiùshìzhèyàngdeyīnyuèguòqiānduōniándeshǐzhǎngyáoyáochuánláizhìjīnréngránnéngtiāoxiǎngzhěxīnzhōngdexiánsuǒ

 dài(799—869),chéntángdìngzhōuyángjīnběishěngyángxiànrénwǎntángshízhemíngshīrén

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36871.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org