首页 趣味语文古诗词正文

雨后池上(yu hou chi shang)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-21 08:57:09 65 0 春天

 chítángshuǐmiànpíngdànmíngjìngzhàoyányíng

 dōngfēngchuíyánggèngzuòxīnwàndiǎnshēng

 wén

 zhòuguòhòumǎnshuǐdechítángpíngjìngqīngchèdechíshuǐyóumiànmíngjìngyìngzhàochūjiǎoyányíng

 dōngfēngránchuīxiàchuídeliǔtiáoniǎoliǔzhīshàngdeshuǐzhūxiàngchízhōngdechūpiànqīngcuìyuèěrdeshēngyīn

 zhùshì

 chíshàngchítáng

 chítángchùhòuchítáng

 dàntiánjìngānshìdànānjìng

 míngjìngtóngmíngjìng

 yányíngzhèzhǐfángyánfángyányíngfángqiánmiàndezhùzi

 piāodòng

 gèngzuòhuàzuò

 xīnhuā

 zhèshǒushīzhǎnxiànzàizhěmiànqiándeshìhòuchítángcóngshīzhōngxiědàodedōngfēngchuíyánghuāděngxiàngláikànbèijǐngshìchūnyīnzàiquèqièxiēshuōshìhòuchítángchūnjǐnggěizhěqīngměideshùxiǎngshòu

 shǒuzhǎnshìdeshìhòuchíshàngchūnjǐngdejìngtàiměixiěhòuchítángshuǐmiàndepíngjìngzhǐdàndànchūpíngguǒzhǐzhèhuìjuéguòpíngchángdànzàizhèzhīhòujǐnjiēdànmíngjìngzhàoyányíng”,quèjìngjièdùnchū。“dànèrwánwèishīzhěshìchūnshòuzhěshìchímiànjīngchūnguòdechímiànhǎojīngrénqīngshìguòdemíngjìngzhōngyǒuzhōngyǒurénzhèjiù使shǐshuǐjìngzhèqiǎndeyǒuxīnxiānzhīgǎnjǐnnéng使shǐzhěgǎnshòudàochūnhòuchíshàngchángpíngjìngmíngjìngdezhuàngtàibìngnéngjìnérliánxiǎngdàoqiánméngméngsuízhewēifēngqīngchímiàndeqīngyíngróu姿。“dànmíngjìngzhàoyányíng”,chuàngzàodezhèngshìfēichūnhòuchítángshǔdeshùjìngjièxiāngshìyīngzhèliǎngshìpínghuǎnqīngjìngliánlüèdàidònggǎnlüèwèijīngdedànèrmiàngěizhězhǒngqīngdàndexīngǎnshòuxiǎnháozhe

 sānyóujìngérdòngjìnxiěhòuchíshàngdedòngtàiměidōngfēngdòngchíbiāndechuíyángchuīluòchuíyángróuzhīshàngzhuìmǎndeluòzàichízhōngshūzhǎndeshàngchūzhènqīngcuìdeshēngxiǎngzhèshīrénxiàdàngyàngdedōngfēngsuōdechuíyángxīndewàndiǎnshēngyǒuzhǒngliúdòngdeyùnzhìàngrándeshēngqiánèrxiāngbiéshìfānqíngxiāngsuíshìjiézòuyóupínghuǎnérzhuǎnxiàngfēidònglái。“èrshǒuxiānzàochéngzhīshìzhǎnshìchūjǐngshùnjiānyóujìngérdòngdebiànhuàgěirénqiánglièdedònggǎnsuíhòuzàiyònggèngzuòèrzuòyīnghuíxuánzàochéngzhǒngdexuáncóngérshàngshùyǒuxíngdexíngdedòngtàideshēngxiǎngdejǐngliánguànláichéngxíngshēngjiānbèideshùhuàjuǎn

 hòuchíshàngjǐngzhīměishīrénxiějìngtàiyòuxiědòngtàijǐnxiǎnfēngduō姿érqiěgòuchéngduìshōudàojìngxiǎndòngdòngchènjìngxiāngzhāngdeshùxiàoguǒshǒupíngzhícóngróngchéngzhīérsānwèizhǔjǐnwǎnzhuǎnbiànhuàgōngzàizhīběnshìyuēdebānzàojiàntángyīnguǐqiānjuǎnsānyǐnyángzhònghóng)。shīrényòngzhèfāngqiǎomiàoānpái使shǐyánjiégòuxíngshìnèiróngxiétǒngchéngyīnshìzhìjǐngsuíjǐngqiānzhīmiào

 shīde èrshuǐmiànpíng”、“míngjìng”、“zhàoyányíngděngxiěchūlehuāchítánghòuyōuměiréndejìngtàisānliǎngyòng”、“chuíyángchuíyángshàngdebèifēngchuīdàoshàngchūdewàndiǎnshēngxiǎngděngbiǎoxiànlehòuchíshàngdezhǒngdòngtàizhīměishīxiěchūlejìngtàiyòuxiěchūledòngtàijìngxiǎndòngyòudòngchènjìngdòngjìngjiéchénglehòuchítángchūnjǐng

 “chítángshuǐmiànpíngshìjièshíjiānláixiějǐngde。“èrshìtǒngquánshīdeguānjiànyīnwèixiàsānsuǒxiěderánjǐngxiàngdōuyīnzhècáichūxiànde

 “dànmíngjìngzhàoyányíngshìjièkōngjiānxiějǐngzhèsuǒmiáohuìdenèiróngshìduìzhōngshuǐmiànpíngdeyánzhǎnchōngyīnwèipíngzhǐnéngzhuàngxíngérnéngxiǎnsuǒdàn”、“míngjìng”,jiùchímiànqīngliàngzhīxuànrǎnchūláilezhìzhào”,shìzàijìngzhōngqiúdòngdediǎnjīngzhī使shǐchíshàngdeānxiángpíngjìngzhōngànhánledòngzuòyòngzhǐshìwèile使shǐxiěshàngyǒusuǒbiànhuàgèngshìwèileràngrénduìxiàliǎngsuǒxiědefēngxiǎngdedòngjǐngyǒujīngshénshàngdezhǔnbèilìngwàicóngjìngdechuàngzàoshàngláishuōháiyǒuzhèyàngdezuòyòngsuízhezhàoérchūxiàndechímiànshàngdeyányíngdedàoyǐngkuòlehòuchíshàngdekōngjiānfànwéiyīnwèiyányíngránshìzàichímiànzhīwàidedāngránzhèduìchíànshàngdeyányíngdemiáoxiěshìxiěshìzhèxiěquèwèixiàmiàndechímiànzhīwàidelìngjǐng——chuíyángdeshíxiězuòlediàn使shǐdechūxiànxiǎnqiě使shǐhòuchíshàngzhèbiāosuǒguīdìngdekōngjiānfànwéijǐnxiànchímiànzhīshàngérshìbāokuòchíànzhīshàngle

 shàngèrshìduìhòudechíshàngjìngjǐngdemiáohuìyòngzhìránjiégòumián

 “dōngfēngchuíyánggèngzuòxīnwàndiǎnshēng。”miáohuìdeshìshípíngjìngzhīhòudedòngjǐng。“gèngzuòxīnwàndiǎnshēngshìquánshīdejīnghuá使shǐquánshīdejìngshēnghuádàolelìngrénxiǎngdàodegāofēngchuīshùyáoluòxīnshízhèzhèngshìjiǔqiándedexiǎngshīrénzhèngshìyóudòngqíngzhèzhènxiǎngcáixiěxiàzhèshǒushīde

 mezhèzhènxiǎngzhīsuǒlìngréndòngqíngdeyuányīndàozàineguǎnshīrénshìyǒuháishìyóucóngxiànshírándejǐngguānchūguānshàngquèfǎnyìngleránjièshēndeyùndòngguījìngzǒngshìzànshídexiāngduìdejìngshìyǒnghéngdeguǒcóngměixuédejiǎokànrénmenzàizhèshǒushīzhōngsuǒhuòdeměigǎnxiǎngshòuzuìdeshìshīrénduìhòuchíshàngderáncǎidemiáoxiěshìzàishīduìrándexíngtàibāokuòjìngtàidedòngtàidemiáoxiěérshìzàishīduìránjǐngyóudòngdàojìngyóujìngdàodòngzhèèrzhěxiāngzhuǎnhuàndeguānshàngrénmenkàndàoleránjièshēndòngdeměihuòzhěshuōbiǎoxiàndeshìjìngzhǐdehuìhuàdeměiérshìliúdòngdeyīndeměizhèngshìzhèzhǒngměi使shǐrénmengǎndàoránjièdeqīnqièyòuzhèngshìzhèzhǒngqīnqiègǎn使shǐjìngrénmendexīnjìngxiéláijiāoróngláizhèjiùshìzhèshǒushīdeshù

 liúbānbān(1023~1089)běisòngshǐxuéjiāliúchǎngzhīgòngzuògònggànhàogōngfēilínjiāngxīnjīnjiāng西xīnrénshuōjiāng西zhāngshùrénqìngjìnshìrèncáozhōuyǎnzhōuzhōucàizhōuzhīzhōuguānzhìzhōngshūshěrénshēngqiánxīnshǐxuézhìxuéyánjǐnzhùguāngzuǎnxiūzhìtōngjiàn》,chōngrènzhǔbiānhànshǐfēnzheyǒudōnghànkānděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34746.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 65人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org