首页 趣味语文古诗词正文

虞美人·雨后同干誉才卿置酒来禽花下作(yu mei ren yu hou tong gan yu cai qing zhi jiu lai qin hua xia zuo)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-21 08:36:46 11 0 春天

 luòhuāzuòfēngqiányòusònghuánghūnxiǎoláitíngyuànbàncánhóngwéiyǒuyóuqiānzhàngjuànqíngkōng

 yīnqínhuāxiàtóngxiéshǒugèngjǐnbēizhōngjiǔměirényòngliǎnéméiduōqíngnàijiǔlánshí

 wén

 luòhuāzàifēngzhōngxuánpiāofēihuánghūnshípiānyòuyīnfēifēiqīngchéntíngyuànbànzhecánhóngzhǐyǒuzhūqiānzhàngpiāodàngchánràozàigāogāodeqíngkōng

 shèngqíngyāoqǐngmenzàihuāxiàtóngyóuwèiàishǎngzhèzuìhòudechūnguāngpínpínquànjiǔměirénaqǐngyàoyīnzheshānggǎnérshuāngméijǐnzhòudāngchūnguījiǔlánrénsànduōqíngdezhèngzhīgāixiāochóu

 zhùshì

 měirényuánwèitángjiàofānghòuyòngwèipáimíngdiàochūyǒngxiàngchǒngměirénhòuxiàkāichūduǒxiānhuāyīnwèimíngyòumíngjiāngchūnshuǐ”“shuǐ”“shānshíèrfēngděngshuāngdiàoshíliùshàngxiàpiànjiēwèiliǎngyùnzhuǎnliǎngpíngyùn

 gàncáiqīngjiēmèngyǒurénshēngpíngshìxiángláiqínlínqínbiémíngnánfāngchēnghuāhóngběifāngchēngshāguǒ

 cánhóngdiāocándehuā

 yóupiāodàngzàikōngzhōngdezhīzhū

 juàn(juàn):chánrào

 yīnqínqíngshēnhòu

 é(é)méiluózidàinǎiziméizhīyánliàoqīnghēihuòdàiméimáoméiénǎiwèiéméigèngyǒuméidàizhǐměirénzhě

 jiǔlán(lán):jiǔgànlánjǐn

 sònghuīzōngxuānchūniánrénzhīyǐngchāngjīnnánchāng),chūnhòutóngliáohuāxiàyànshíxiěxiàzhèshǒushuōzuòshízuòzhězhìshìzhōubiànshānxiàguòzhexiánshìshēnghuó

 zhèshǒuxiǎojiànxiěróuqíngháofàngchènwǎnyuēdōngwǎnyuēzhīmiào

 shàngpiànxiějǐngjǐngzhōngyànqíngzuóchǎngfēngluòhuāshùxiǎoláitiānfàngqíngtíngyuànzhōngbànshìcánhuānèiróngwèijiǎndānxiěláiquèyǒucéngqiěyǒushìcóngshíjiānláikànzhòngdiǎnqīngchénxiǎoláizhīzuójǐngxiàngshìcónghuízhōngfǎnyìngchūláidejìnglèiqīngzhàolíngchūn》“fēngzhùchénxiānghuājǐn”,dànjiàoníngliànjiàoshūzhǎnbānxiěluòhuādōuhěnāiwǎnchénōuyángxiūdiéliànhuā》“lèiyǎnwènhuāhuāluànhóngfēiguòqiūqiān”,qínguānqiānqiūsuì》“chūnfēihóngwàndiǎnchóuhǎi”,jūnwǎnzhīzhìshìzhèquèyònglìngzhǒngshǒushuōfēngqíngcuīcánluòhuāérluòhuāwèizhǔshuōfēngqiánfēihuánghūngěisòngzǒulechuàngshénxīndiàoxiǎoláicánhóngmǎnyuànběnchàngchùchóuqíngránréntiānshàngwéiyǒuyóuqiānzhàngqíngkōng”,qíngsuìsuíxiàngyánggāoqiānmínglǎngyīndiàojiùgāokànglái

 xiàpiànshūqíngqíngzhēnqièqiánèrzhèngmiàndiǎnxiěrénhòutónggàncáiqīngliǎngwèiyǒurénláiqínhuāxiàyǐnjiǔ。“yīnqínhuāxiàtóngxiéshǒu”,xiězhǔrénqíngzhīhòuyǒupénggǎnqíngzhīshēnyánjiǎnliàntōngérxíngxiàngxìnglìngrén仿fǎngkàndàozhèwèixiánzhǔrényīnqínzhegàncáiqīngzuòháigèngjǐnbēizhōngjiǔ”,fāngmiànjiànchūzhǔrényīnqínquànyǐnyóuwángwéisòngyuánèr使shǐān西zhōngsuǒshuōdequànjūngèngjìngbēijiǔ”;fāngmiànxiǎnchūqíngdeháofàngōuyángxiūcháozhōngcuòzhōngsuǒxiědehuīháowànyǐnqiānzhōng”。jiéwěièrxiězuìwèiwǎnzhuǎnshēnzhéyǒuwèidàiguānmíngshìyǐnjiǔtōngchángyǒushìhuòyòushāngyúnměirényòngliǎnéméiduōqíngnàijiǔlánshí”,“měirénzhǐshìhuòéryánwèiměirénchóuméizhǎnyǐnhuānzhōngjiǔlánshínǎièrzhīguīdìngqíngjìngjiǔlánwèizherénsànrénsànjiāngyǐnliúliànbiédeqíng怀huáiyīnérměirénwèiérliǎnéméirényīnzhīshòudàogǎnrǎnérshèshēnchùqiǎokuānwèiyǒutóngbēihuānkǎi

 mèng(1077~1148) sòngdàirénshǎoyùnzhōuxiànrénshàoshèngnián(1097)dēngjìnshìrènhànlínxuéshìshàngshūjiāngdōngān使shǐděngguānzhíwǎnniányǐnzhōubiànshānlínglóngshānshílínhàoshílínshìsuǒzheshīwénduōshílínwèimíngshílínyàn》、《shílín》、《shílínshīhuàděngshàoxìngshíniánniánshíèrhòuzhuīzèngjiǎnxiàoshǎobǎozàiběisòngniándàonánsòngqiánbàndefēngbiànguòchéngzhōngmèngshìdàoxiāndǎoshūniǔzuòyòngdezhòngyàorénzuòwèinánrénzhōngniánbèijiàozhǎngdewèimèngkāilenánsòngqiánbàndetánxīnzhōngdezhǔyàobiǎoxiànzàiyīngxióngkuángsānfāngmiàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34672.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 11人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org