首页 趣味语文古诗词正文

浣溪沙·咏橘(huan xi sha yong ju)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:26:35 12 0 咏物

 ànshuāngxīnbāo绿zhàolínguāngzhúmáoshěchūqīnghuáng

 xiāngxùnrénjīngbànqīngquánliú齿chǐqièchūchángsānshǒuyóuxiāng

 wén

 shuāngdòngguòhòuhuādiāocánwēijīngshuāngbiànhuángdezi绿xiāngyìngchènguāngliàngzhàoyǎnzhúmáoshěyǎnyìngzàiqīnghuángxiāngjiāndelínzhījiān

 kāifāngxiāngdeyóuxiànbānpēnjiànchūchángxīnzhīshuǐzài齿chǐshéjiānquánbānliútǎngzideshǒuhòusānháiyǒuxiāngwèi

 zhùshì

 huànshātángdàijiàofāngmínghòuyòngwèipáifēnpíngliǎngshuāngdiàoshàngpiànsānquányòngyùnxiàpiànèryòngyùn

 shuāngjīngshuāngzhīhòuyánkāishǐbiànhuángérwèidàogèngměi

 xīnbāozhǐxīn

 qīnghuángzhǐzizichéngshúshíguǒyóuqīngzhújiànbiànchéngjīnhuáng

 xùn(xùn):pēnbànzhǐgānggāngkāiqīngquánzhī

 měi

 yǒngshījiānxìngjiǎngqiúxiàngránróngshòudàohǎopíngshìshìyǒngnéngshǒudeshīzhōngyǒutuōfěngshēnyuǎndemíngpiānyǒuhuàjīnggōngdemiàozhìxiàngzhèshǒuyǒngwèixiěmàosuíwǎnzhuǎnshǔcǎishēngxīnérpáihuái”(《wénxīndiāolóng·》),qiǎoyánqièzhuàngwēisuīshēndexiǎngnèiróngquèbǎoyǒuwèi

 zuòzhějièyǒngzhīcáishūqīngxīngāojiézhīxìngqíngshàngpiànjièxiějīngshòuzhùhánshuāngdecuīcánxiěchūshùnàihándepǐnxìngzàiwěiqiánhòushēngzhǎngdefánshèngjǐngkuàngxiàpiànxiěchūpǐnchángxīndeqíngzhuàngguǒdeqīngxiāng‘“jīngqièyòngshífēnqiǎomiàojīngdāngnéngchuánchūpǐnchángzhědeshéntàijiégèngsānshǒuyóuxiāngláikuāzhāngchūguǒzhīxiāng

 “ànshuāng”,xiānzhìhuánjìngyǒngbiéshìyǒngxiǎodewǎngwǎngyóucáixiázhǎinánzhǎnkāishǒuwèizhīchéngjiǒngdōngcáixiānzàiqiánluòxiàwén便biànyǒushūtángrénxiūshíliúshǒuchánzàoqiūzhīhuáihuáng”,tóngshǒuduàn。“ànshìdōngzèngliújǐngwénshījǐnqínggàicányóuyǒuàoshuāngzhīdegàikuò。“shuāng”,jīngshuāngzhīhòushǐbiànhuángérwèiměijìnwángzhītiē:“fèngsānbǎiméishuāngwèijiàngwèiduō。”yòubáijiǎngòngshūqíngshī:“qióngjiāngwèishuāngchéng。”jiēcānzhèng

 “xīnbāoqīngqīngdiǎnchūyǒubāoguǒchēngxīnbāoyòuyīnshùcháng绿línghándiāo。《chǔ·sòng》:“绿róngfēnjiā。”shěnyuēshī:“绿yíngzhūbāodàishuāngrùn。”dōngyòngxīnbāo绿miáoxiěránzàizhàolínguāngmiáohuìzhīwèizhīshénle。“zhúmáoshěchūqīnghuáng”,hǎozàichūzhúmáoshěyǎnyìngqīnghuángxiāngjiāndelínzhīzhōngjiànshùshēngzhǎngzhīshèngrénjiāhuánjìngzhīměiniánhǎojǐngzhèngdāngshíshàngpiànsānchúnshìdiǎnshūqíngchéngfēnránrénduìdeàizhīqíngjiànxíngjiān

 guòpiànèrxiěchángdeqíngzhuàngbāikāifāngxiāngdeyóuxiànbānpēnjiànchūchángxīnzhīshuǐzài齿chǐshéjiānquánbānliútǎng。“xiāng”、“qīngquánzhīgàishìdōngwèidedeshígānshīyǒuqīngquánxiānliú齿chǐxiāngfēifēixùnrénzhīhòuláinánsòngshīréncénggèngsuōwèiliúquánpēnzhēnjiǔ”(《cénghóngfēnxiǎngdòngtínggān》)lezhōngjīng”、“qièèrhuóhuàchūzichángshídejiāotàijīngshìjīngbènglièshíxiāngjiànrénqièshìqièzhīdeliánglěngsuānwèidiǎnchū”,shídiǎnmíngxīndechǎnzhōngchǎnyóutàizhōngdōng西liǎngdòngtíngshānsuǒchǎnzhěwèizuìzhedòngtíngzàitángsòngshíwèigòngzhōngwèisānshǒuyóuxiāng”,zhekuāzhāngzuòjiéyīnjuéyǒusānràoliángzhīmiào

 zhèshǒuhuànshāzuògōngyuán1082niánsòngshénzōngyuánfēngniánshíèryuèzuòzhěpǐnchángxiāngyǒugǎnérzuò

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34580.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 12人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org