首页 趣味语文古诗词正文

黄州新建小竹楼记 / 黄州竹楼记(huang zhou xin jian xiao zhu lou ji huang zhou zhu lou ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:23:52 15 0 咏物

 huánggāngzhīduōzhúzhěchuánzhúgōngzhījiéyòngdàitáojiēránjiàliánérgōngshěng

 zichéng西běizhìdiéhuǐzhēnmǎnghuānghuìyīnzuòxiǎolóuèrjiānyuèlóutōngyuǎntūnshānguāngpíngjiānglàiyōuliáoxiòngzhuàngxiàyǒushēngdōngxuěyǒusuìshēngqínqíndiàochàngyǒngshīshīyùnqīngjuéwéizishēngdīngdīngrántóushǐshēngzhēngzhēngránjiēzhúlóuzhīsuǒzhù

 gōng退tuìzhīxiábèichǎngdàihuáyángjīnshǒuzhízhōujuǎnfénxiāngzuòxiāoqiǎnshìjiāngshānzhīwàijiànfēngfānshāniǎoyānyúnzhúshùérdàijiǔxǐngcháyānxiēsòngyángyíngyuèzhézhīshènggài

 yúnluòxīnggāogāojǐnggànqiáohuáhuázhǐzhùcángfēisāorénzhīshìsuǒ

 wénzhúgōngyúnzhúzhīwèijǐnshírěnruòzhòngzhīèrshírěnzhìdàowèisuìhànlínchūchúshàngbǐngshēn广guǎnglíngdīngyǒuyòu西suìchúyǒuānzhīmìnghàirùnsānyuèdàojùnniánzhījiānbēnzǒuxiáwèizhīmíngniányòuzàichùzhúlóuzhīxiǔhòuzhīréntóngzhìérzhīshùlóuzhīxiǔ

 xiánpíngèrniányuèshí

 wén

 huánggāngfāngshèngchǎnzhúzidechuánzizhújiàngpōukāixuēzhújiéyòngláidàitáojiājiāfángdōushìzhèyàngyīnwèizhújià便biànérqiěyòushěnggōng

 zichéngde西běijiǎoshàngǎiqiánghuǐhuàizhǎngzhemàodecǎopiànhuānghuìshìjiùjiànzàoxiǎozhúlóuliǎngjiānyuèlóuxiāngjiēliándēngshàngzhúlóuyuǎntiàojǐnlǎnshānpíngshìjiāngjiāngtānjǐnshōuyǎnqīngyōujìngliáokuòmiányuǎndejǐngxiàngshízài miáoshùchūláixiàtiānyǒurénzàilóuzhōngtīngdàoshēngdōngtiāndàoxuěpiāolínghěnxiānghǎoxiàngsuìqióngluàndeqiāoshēngzhèshìdànqínqínshēngqīngchàngzhèshìyínshīshīdeyùnwèiqīngjuémiàozhèshìxiàzishēngdīngdīngdòngtīngzhèshìtóujiànshēngzhēngzhēngyuèěrzhèxiēdōushìzhúlóusuǒchéngde

 gōngbànwánhòudekōngxiánshíjiānzhechǎngdàizhehuáyángjīnshǒuzhíjuǎnzhōu》,fénxiāngzuòlóuzhōngnéngpáichúshìniànzhèjiāngshānxíngshèngzhīwàizhǐjiànqīngfēngyángfānshāshàngqínniǎoyúnyānzhúshùpiànérděngdàojiǔxǐngzhīhòuchádeyānhuǒjīngmièsòngzǒuluòyíngláihàoyuèzhèshìzhéshēnghuózhōngdeshì

 yúnluòxīngliǎnglóugāoshìsuàngāodelejǐnggànqiáoliǎnglóuhuásuànshìfēichánghuálezhǐshìyòngláiyǎngāndùnérjiùshìfēngzhīshìdesuǒzuòsuǒwèileshìzànchéngde

 tīngzhújiàngshuō:“zhúzhìdezhǐnéngyòngshíniánguǒliǎngcéngnéngyòngèrshínián。”āizàizhìdàoyuánniányóuhànlínxuéshìbèibiǎndàochúzhōuzhìdàoèrniándiàodàoyángzhōuzhìdàosānniánzhòngfǎnzhōngshūshěngxiánpíngyuánniánchúyòujiēdàobiǎnwǎngāndediàolìngjīnniánrùnsānyuèláidàoānjùnniándāngzhōngbēnzhīdàomíngniányòuzàichùnándàoháizhúlóuróngbàihuàimawàngjiērènderénzhìxiāngtóngàilóuzhīérchángchángxiūshànmezhèzuòzhúlóujiùhuìxiǔlànle

 xiánpíngèrniányuèshízhuàn

 zhùshì

 huánggāngjīnshǔběi

 chuán(chuán):chuánzijiàzàidǐngchéngshòudetiáo

 (kū):xuēkōng

 táoyòngshāozhìde

 āijiāāijǐnāikàojìn

 zichéngchéngménwàiyòngfángdebànyuánxíngchéngqiáng

 zhìdié(dié)(pǐ)huǐchéngshàngǎiqiángdàohuǐhuàizhìdiéchéngshàngdeǎiqiánghuǐdàohuǐhuài

 yuèlóuhuángzhōudezuòchénglóu

 tūnróng

 làishātānshàngdeliúshuǐ

 yōu(qù)liáoxiòng(xiòng):yōujìngliáokuòyōuqīngyōujìngxiòngyuǎnliáokuò

 dīngdīng(zhēng):xíngróngziqiāopánshíchūdeqīngcuìyōuyuǎnzhīshēng

 tóurényànyǐnshídezhǒngyóushǐtóuzhōngtóuzhōngshùduōzhěwèishèngshèngzhězhēnjiǔ使shǐbàizhěyǐn

 zhùzhùchéng

 gōng退tuìbànwángōngshì退tuìxiàxiū

 chǎng(chǎng)yòngniǎozhìdefēng

 huáyángjīndàoshìsuǒdàidetóujīn

 shènggàiměihǎodeshēnghuózhuàngkuàngshèngměihǎodegàizhuàngkuàngzhǐshēnghuózhuàngkuàng

 yúnluòxīngjūnwèidàimínglóu

 jǐnggànqiáowèidàimínglóu

 sāorényuáncéngzuòsāo》,hòurénchēngshīrénwèisāorén”,zhǐfēngzhīshì

 rěn(rěn):zishújiàozuòrěnyǐnshēnzhǐnián

 zhìdàowèisuìhànlínchūchúshàng:995niánsòngtàizōngzhìdàoyuánnián),zuòzhěyīnshànbàngcháotíngzuìyóuhànlínxuéshìbiǎnzhìchúzhōu

 广guǎnglíngxiànzàideyángzhōu

 yòu西zhǐhuíjīngrènxínglángzhōngzhīzhìgào西zhōngshūshěng

 suìchúniánchúchúchú:998niánsòngzhēnzōngxiánpíngyuánnián)。

 ānhuángzhōu

 hài:999niánxiánpíngèrnián)。

 ér(qì)zhīzhīérchángchángxiūshànjiēchéngxiūzhěng

 shùbiǎoshìdàihuònéng

 (zhéfēngjiànwángcháoguānjiàngzhíhuòyuǎndiào

 zhèpiānwénzhāngzhúlóuwèixīnxiānhuánggāngduōzhúyòngláidàitáoqiějiàliángōngshěngérmiáoxiězàizhúlóushàngguānshānshuǐtīngshǎngxuěqínyǒngshīxiàtóujǐnrénjiānzhīxiǎngshǒuzhíshūjuǎnfénxiāngzuòshǎngjǐngyǐnjiǔpǐnchásòngyíngyuèjǐnzhédeshènggàiyúnluòxīngjǐnggànqiáomínglóufǎnchènzhúlóudeshīyùnbiǎomíngzuòzhěgānqīngshēngdegāoshàngqíng怀huáiérxiěbēnzǒuxiájuànliànzhúlóuzhī

 quánwényǒuxiàdiǎn

 jiégòumíngwénzhāngkāipiānxiěhuángzhōuduōzhúyòngzhúzàodehǎochùwèixiàwénxiángxiězhúlóuzuòxiàdiànjiēzhezuòzhěshēngxiělóushēngshūqíngxiángxiělezàilóuzhōnglǐnglüèdàodezhǒngzhǒngbiéchùlǐnglüèdeqīngyùn。“yuǎntūnxiěyōujìngliáokuòzhījǐng,“xiàyánzuòzhětóngzhīgǎn,“qínshùzhúlóuyǒuzhīsānduànxiězuòzhěyōuxiányōupiāodezhéshēnghuóhuíkòushàngwényòuwèixiàwényánzhìzhāngběnwénzhāngzuìhòuduànzuòzhějièzhúlóudemìngyùnbiǎoleduìqiándexìnbìngjiāodàilexiězuòshíjiān

 èrkǎishēnyuǎnhuánggāngzhúlóushìzuòzhějiéshēnhǎoderéngāoyuǎnqíngzhìdezàishìzuòzhěrénliàngrénxiǎngdexiàngzhēngshìzuòzhěmènxīnlíngliáodesuǒzuòzhězhúlóuxiěqíngàngránshíshàngshūledepiāodìngzhīshìshīzhītàntóngshíchuánchūzuòzhěshēnchùjìngérshǐzhìdexìnniànzhuāngzhòngchídexiǎngqíngcāohuànhǎichéndexìngzāodànméiyǒuxiāozuòzhěshìdeqíngfǎnér使shǐyǒuzhúlóutīng”“wénxuěruòdecóngróngyǒuzhúlóuzhīxiǔdexìn

 sānxiūjīngjǐngduìzuòzhějiāngjiǎndezhúlóumínglóuduìzhùcángdexiǔfénxiāngzuòxiāoqiǎnshìdeduìshūxiělezuòzhěgāojiédepǐnlěiluòdejīnbàoxiàngzhēngmínglóudegāoguìxiàngzhēngzhecháotíngdebàizhúlóudeháncāngquèshìzuòzhědāngxiàshēnwèidexiězhàojǐnguǎnwèibēiwēiquèyōngyǒugāojiédexīnlíngpái:“xiàyǒushēngxiàliányòngliù”,sānliǎngliǎngxiāngduìdeshìgòuchéngyǒudepáishēngdòngxiěchūlezhúlóuzhǔréndejiéchónggāo

 gāiwénshìzuòzhězhemíngdeshūqíngxiǎopǐnshùshànghěnyǒujiégòuyánjǐngòuqiǎomiàocéngfēnmíngduōyòngpáiqíngjǐngqīngkuàiránshūxiělezuòzhěsuíérānbiǎnzhédexīntàihánbiǎoxiànlefènmènpíngzhīqíngwénzhāngqīngyōuxiāoōuyángxiūdezuìwēngtíngxiāngměi

 wángchēng(954—1001)běisòngbáishīrénsànwénjiāyuánzhīhànzhōujīnshāndōngshěngxiànrénwǎnbèibiǎnhuángzhōushìchēngwánghuángzhōutàipíngxìngguóniánjìnshìrènyòushízuǒjiànzhīzhìgàohànlínxuéshìgǎnzhíyánfěngjiànyīnshòubiǎnzhézhēnzōngwèizhàoháizhīzhìgàohòubiǎnzhīhuángzhōuyòuqiānzhōubìngwángchēngwèiběisòngshīwénxīnyùndòngdexiānwénxuéhánliǔzōngyuánshīchóngbáiduōfǎnyìngshèhuìxiànshífēngqīngxīnpíngjǐncúnshǒufǎnyìnglezuòzhěyòngshìdezhèngzhìbàodiàoqīngxīnkuàngyuǎnzheyǒuxiǎochù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34570.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org