首页 趣味语文古诗词正文

陋室铭(lou shi ming)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:16:01 5 0 咏物

 shānzàigāoyǒuxiānmíngshuǐzàishēnyǒulónglíngshìlòushìwéixīntáihénshàngjiē绿cǎoliánqīngtánxiàoyǒu鸿hóngwǎngláibáidīngdiàoqínyuèjīnjīngzhúzhīluàněrànzhīláoxíngnányángzhū西shǔziyúntíngkǒngziyúnlòuzhīyǒu

 wén

 shānzàigāoyǒuleshénxiānjiùhuìyǒumíngshuǐzàishēnyǒulelóngjiùhuìyǒulíngzhèshìjiǎnlòudefángzizhǐshìpǐnhǎojiùgǎnjuédàojiǎnlòuletáihén绿zhǎngdàotáishàngcǎoqīngcōngyìngliándàozhètánxiàodedōushìxuézhīrénjiāowǎngdeméiyǒuzhīshíqiǎnbáozhīréndànzòujiāzhuāngshìdeqínyuèjīngméiyǒuxiánguǎnzòudeshēngyīnrǎoluàněrduǒméiyǒuguāndegōngwén使shǐshēnláolèinányángyǒuzhūliàngdecǎo西shǔyǒuyángziyúndetíngzikǒngzishuōzhèyǒushénmejiǎnlòudene

 zhùshì

 lòushìjiǎnlòudezimíngdàizàishàngyòngláijǐngjièhuòchēngshùgōngdewénjiàomíng”,hòuláijiùchéngwèizhǒngwénzhèzhǒngwénbāndōushìyòngpiánshìjiàowèizhěnglǎnglǎngshàngkǒu

 zàizàidòng

 míngchūmíngzhemíngmíngyòngzuòdòng

 líng(líng):míngzuòdòngxiǎnyǒulíng

 shìlòushì(lòu shì):zhèshìjiǎnlòudezizhǐshìdàizhèshìbiǎokěndìngdepànduàndònglòushìjiǎnlòudezizhèzhǐzuòzhědezi

 wéixīn(xīn):zhǐshìyīnwèipǐngāoshàngjiùgǎnjuédàojiǎnlòulewéizhǐzhèshìzhǐlòushìmíngdemíngwénxīnsànhěnyuǎndexiāngzhèzhǐpǐngāoshàng。《shàngshū·jūnchén》:“shǔfēixīnmíngwéixīn。”。

 táihénshàngjiē绿cǎoliánqīngtáihénmànyándàotáijiēshàng使shǐtáijiēdōu绿lecǎoyìngzhúlián使shǐshìnèirǎnshàngqīngshàngzhǎngdàoyìng

 鸿hóng(hóng rú):zhèzhǐxuéderén鸿hóngtónghóng”,jiùzhǐshūrén

 báidīngpíngmínzhèzhǐméiyǒushénmexuéwènderén

 diào(tiáo)qíndànzòujiāzhuāngshìdeqíndiàodiàonòngzhèzhǐdànqín)。qínjiāzhuāngshìdeqín

 jīnjīngxiànjīnxuéshùjièréngcúnzàizhēngyǒuxuézhěrènwèishìzhǐjīng(《jīngāngjīng》),yǒurénrènwèishìzhuāngshìjīngměidejīngdiǎn(《shūjīng》),dànjiùjiāngjiàochūbǎnshèdewénshūzhǐdeshìjīng(《jīngāngjīng》)érānhuīkǎocháshìhòuzhějīnzhēnguìdejīnzhěguìshìzhēnguìdeshìdàodejīngdiǎndōushuōshìjīnjīng

 zhúqínxiāoguǎnděngdezǒngchēng,“zhǐxián,“zhúzhǐguǎnzhèzhǐzòudeshēngyīn

 zhījiégòuzhùyòngzhǔwèizhījiānxiāozixìng

 luàněrrǎoluànshuāngěrluànxíngróngde使shǐdòngyòng使shǐ……luànrǎoluàn

 àn(dú):(guāndegōngwénwénshū

 láoxíng使shǐshēnláolèi(“使shǐdòngyòng)。láoxíngróngde使shǐdòngyòng使shǐ……láolèixíngxíngshēn

 nányángmíngjīnnánshěngnányángshìzhūliàngzàichūshānzhīqiáncéngzàinányánglónggǎngzhōngyǐngōnggēng

 zhūliàngkǒngmíngsānguóshíshǔhànchéngxiāngzhemíngdezhèngzhìjiājūnshìjiāchūshìqiáncéngyǐnnányánglónggǎngzhōngyángxióngziyún西hànshíwénxuéjiāshǔjùnchéngdōurénjiǎnlòudexiǎozi

 kǒngziyúnkǒngzishuōyúnzàiwényánwénzhōngbāndōuzhǐshuō

 lòuzhīyǒuyǒuzhīlòu”,shǔbīnqiánzhìzhīzhùbiǎoshìqiánglièdefǎnwènbīnqiánzhìdebiāozhì

 tánxiàoyǒu鸿hóngtánxiàojiāndōushìxuéshíyuānderén鸿hóng

 《lòushìmíngzuòzhōurènshàng(824—826nián)。《yángdiǎn》:“lòushìzàizhōuzhìnèitángzhōushǐliújiànyǒumíngliǔgōngquánshūbēi。”

 zuòzhěyīnzàirènjiāncháshǐjiāncéngjīngcānjiālewángshūwéndeyǒngzhēnxīn”,fǎnduìhuànguānfānzhènshìxīnshībàihòubèibiǎnzhìānhuīzhōuxiàndāngmíngtōngpànànguīdìngtōngpànyīngzàixiànzhùsānjiānsānxiāngdefángzizhōuzhīxiànjiànzuòzhěbèibiǎndiāonánzhīzhōuzhīxiànxiānānpáizàichéngnánmiànjiāngérzuòzhědànyuànyánfǎnérhěngāoxìngháisuíxiěxiàliǎnghuàtiēzàiménshàng:“miànduìjiāngguānbáifānshēnzàizhōuzhēngbiàn。”zhōuzhīxiànzhīdàohòuhěnshēngfēnchàzuòzhědezhùchùcóngxiànchéngnánménqiāndàoxiànchéngběiménmiànyóuyuánláidesānjiānjiǎnshǎodàojiānbànxīnwèishèngbiānjìnchuíliǔhuánjìngháixīnzuòzhěréngjiàobìngjiànjǐngshēngqíngyòuzàiménshàngxiěleliǎnghuà:“chuíliǔqīngqīngjiāngshuǐbiānrénzàiyángxīnzàijīng。”

 wèizhīxiànjiànréngrányōuxiánmǎnzàiyòuzàipàiréndiàodàoxiànchéngzhōngérqiězhǐgěijiānzhǐnéngróngxiàchuángzhuōdexiǎobànniánshíjiānzhīxiànqiángzuòzhěbānlesānjiāmiànxiǎozuìhòujǐnshìdòushìzuòzhěsuìfènránxiěxiàzhèpiānlòushìmíng》,bìngqǐngrénshàngshíbēizàiménqián

 běnwénzhǔzhǐshìlòushìwéixīn

 xiànlòushìhuánjìngqīngyōuchūjǐngzhīdezitáihénshàngjiē绿cǎoliánqīng

 xiànzuòzhějiāowǎngzhīdezicóngchángjiāowǎngfāngmiànxiěchūlòushìlòudezi):tánxiàoyǒu鸿hóngwǎngláibáidīng

 xiànzuòzhěhuódòngqíngdezi:Azhèngmiànxiědiàoqínyuèjīnjīng。Bfǎnmiànxiězhúzhīluàněrànzhīláoxíng

 zuòzhědàimíngxiándezinányángzhū西shǔziyúntíng

 quánwénzhōnghuàlóngdiǎnjīngdezikǒngziyúnlòuzhīyǒushírénxiǎochízhōngshuǐqiǎnchùfángyǒulóngxiāngtóngdezishì:“shuǐzàishēnyǒulónglíng

 wénzhōngyùnyònglelèishǒudezishì:1.shānzàigāo,yǒuxiānmíngshuǐzàishēn,yǒulónglíng。2.nányángzhū西shǔziyúntíng

 wénzhōngyǒuliǎngchùyùnyòngleshíjiédedexiěchùshíxiětánxiàoyǒu鸿hóngxiěwǎngláibáidīngèrchùshíxiědiàoqínyuèjīnjīngxiězhúzhīluàněrànzhīláoxíng

 liú(772-842),mènghànzhōngguótángcháopéngchéngjīnzhōurénluòyángtángcháowénxuéjiāzhéxuéjiāchēngshìhànzhōngshānjìngwánghòucéngrènjiāncháshǐshìwángshūwénzhèngzhìgǎituándeyuántángdàizhōngwǎnzhemíngshīrényǒushīháozhīchēngdejiātíngshìshìdàixuéxiāngchuándeshūxiāngménzhèngzhìshàngzhǔzhāngxīnshìwángshūwénpàizhèngzhìxīnhuódòngdezhōngxīnrénzhīhòuláiyǒngzhēnxīnshībàibèibiǎnwèilǎngzhōujīnnáncháng)。nánchángshǐxuéjiāshōucángjiāzhōuxīnguóxiānshēngkǎozhèngliúbèibiǎnwèilǎngzhōujiānxiělezhemíngdehàn寿shòuchéngchūnwàng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34541.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 5人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org