首页 趣味语文古诗词正文

鹧鸪(zhe gu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:15:43 6 0 咏物

 nuǎnyānjǐnpǐnliúyīngjìnshān

 hūnqīngcǎobiānguòhuāluòhuánglíngmiào

 yóuzizhàwénzhēngxiù湿shījiāréncáichàngcuìméi

 xiāngxiāngyīngxiāngjiāngkuòzhúcóngshēnxiàng西

 wén

 wēnnuǎnshíjiézhèzàipíngcǎitóngkànmendexíngdòngzhǐlèibiépínghuódeshānxiāngxiàng

 huánghūnshíyānzhōngcóngqīngcǎobiānxùnfēiguòluòhuāshíjiéduǒzàilěngdehuánglíngmiào

 shēnzàixiāngderéngāngtīngdàomíngjiàojìnzhùlèi湿shīxiùjiāréngāngchàngchōngmǎnxiāngqíngdeshānzhè》,qīnghēideméimáojiùànránchuí

 kuānkuòdexiāngjiāngshàngzhèjiàoshēngxiāngxiāngyīngmenzàizhúshēnchùhóngjīngpiān西

 zhùshì

 

 yānyānmàndehuāng

 jǐncǎidemáozhěng

 pǐnliúděnglèibié

 hūnxiàtiānkōngyīnchén

 qīngcǎoyòumíngqiūzàidòngtíngdōngnán

 huánglíngmiàoéhuángyīngdemiàochuánshuōshùnnánxúncāngèrfēicóngzhēngxiāngjiānghòurénsuìshuǐshìwèihuánglíngmiào

 yóuzijiāzàiwàihuòjiǔwàixiāngderén

 zhà(zhà)wéngāngtīngdào

 zhēngxiùzhǐyóuzidexiùzhēngyuǎnxíng

 cuìméishíziyòngluódàizhǒngqīnghēikuàngyánliàohuàdeméi

 xiāngjiāngkuòkuānkuòdexiāngjiāngxiāngjiāngzhǎngjiāngzhīliúzàijīnnánshěng

 zhúzhúdezhǒngsǔnwèi

 xiàngzuòchūn”。

 zhèchǎnguónánxíngshìzhìjiūdejiàoshēngmínjiānwèishìxíng”,rénchángjièshēngshūxiězhúliúrénzhīqíngzhèngyǒngzhèzhòngxíngshìérzhebiǎoxiànshényùnzhèngshìjǐnjǐnzhuāzhùzhèdiǎnláigòuluòde

 “nuǎnyānjǐnpǐnliúyīngjìnshān。”shǒuliánshìshuōzhèzàiwēnnuǎndeyānhuāngshàngmiànzhǐjiànmencǎibānlándemáomezhěngkànmendexíngdòngzhǐlèibiépínghuódeshānxiāngxiàng

 kāipiānxiězhèdexìngxíngmàozhèxìngwèishuāngzǎowǎnchū”(西jìncuībàojīnzhù》)。kāishǒuzhenuǎn便biànzhèdexìngbiǎoxiànchūláile。“jǐnliǎngyòudiǎnrǎnchūzhèbānlánxǐngdezàishīréndexīnzhōngzhèdegāofēngzhìshénzhìměideshāntónglièzàizhèshīrénbìngméiyǒuduìzhèdexíngxiàngzuògōngdiāolòudemiáohuìérshìtōngguòxiěhuódòngshāndejiàozuòlehuàlóngdiǎnjīngshìdegōulēicóngérrénmenfēngdeliánxiǎng

 shǒuliányǒngxíngxiàliányǒngshēngránérshīrénbìngjiǎndāndeshēngérshìzhebiǎoxiànyóushēngérchǎnshēngdeāiyuànqièdeqíngyùn

 “hūnqīngcǎobiānguòhuāluòhuánglíngmiào。”hànliánshìshuōtiānkōngyīnchénshuǐlíndeshíhòucóngqiūdòngtíngdōngnánbiāndeqīngcǎoshàngjīngguòhuánglíngmiàohuābànpiāoluòzhǐtīngzhèdejiàoshēngyīn

 “qīngcǎoqiūzàidòngtíngdōngnánhuánglíngmiàozàixiāngyīnxiànběidòngtíngpànchuánshuōshùnnánxúncāngèrfēicóngzhēngxiāngjiānghòurénsuìshuǐshìwèihuánglíngmiàozhèdàishǐshàngyòushìyuánliúluòzhīyīnérqiānliúréndàozuìchùchóu怀huáizhèyàngdeshūhuánjìng使shǐrénchǎnshēngyōuxiáxiǎngérshīrényòuméngshànglecéngnóngzhòngdeshānggǎnfēnxiāoxiāoluòhóngpiànpiànhuāngjiāngmiàogèngzhehūn”、“huāluò”,便biànxíngchénglezhǒngyōuyuǎndejìngxuànrǎnchūzhǒnglìngrénhúnxiāochángduàndefēnwéishíwèishuāngfēnghándezhèshìnéngérzhǐnéngchóubēimíngleránérhūnqīngcǎobiānguòhuāluòhuánglíngmiào”,fǎnyínyǒngshìyòuxiàngyóuzizhēngrénshèhuāngzhīlíngtīngzhèdeshēngshēngāimíngérànránshāngshénzhèzhīshēngzhēngrénzhīqíngwánquánjiāoróngzàilezhèliǎngzhīmiàozàixiěchūlezhèdeshényùnzuòzhěwèishēngwèihuìxíngérzhěshìwénshēngxíngbìngshēnshēngǎnshòudàodeshénqíngfēngyùnle

 “yóuzizhàwénzhēngxiù湿shījiāréncáichàngcuìméi。”jǐngliánshìshuōshēnzàixiāngderéngāngtīngdàomíngjiàojiùyóuzhǔdetáishǒutīngrènlèishuǐzhān湿shīxiùměidezigāngtīngdàomíngjiàokāikǒuchàngchōngmǎnxiāngqíngdeshānzhè》,qīnghēideméimáoànránchuí

 jǐngliánliǎngkànláishìcóngzhèzhuǎnérxiěrénshízhèzhīshēngchéngjiēxiāngdāngqiǎomiào。“yóuzizhàwénzhēngxiù湿shī”,shìchéngshàngérlái;“jiāréncáichàngcuìméi”,yòushìyīnzhèshēngérjiārénchàngdeshìshānzhèzhèshì仿fǎngzhèzhīshēngérzuòdezhīdiàoshīrénxuǎnyóuziwénshēngérlèixiàjiāréncáichàngérméiliǎngjiéyòuyòngzhà”、“cáiliǎngjiāqiángdiàoyǒudehōngtuōchūzhèshēngzhīāiyuànzàishīrénxiàzhèdemíngjìngchénglegāolóushǎoxiāngtiānyóuziduànchánglezàizhèrénzhīāiqíngniǎozhīāishíxiāngshēngzhēnmiàoéryòuwèichōngxiāngzhāngle

 “xiāngxiāngyīngxiāngjiāngkuòzhúcóngshēnxiàng西。”wěiliánshìshuōkuānkuòdexiāngjiāngshàngzhèshēngtóngshìxìngzāoderénmendeqíng怀huáishuǐjiāoróngmàodezhúlíncóngzhōngshēnchùzhèxúnzhǎowēnnuǎndecháoxuéyángjiùyàoluòshāndàiláibēiliángde

 zuìhòuliánshīréngèngwèihúnchéng。“xíngshēngshēngzàihàohàndejiāngmiànshànghuíxiǎngshìqúnqúnzhèzàihuífēimíngnehuòshìjiārényóuzichàngzàiyīngzhèshìxiǎngxiàngde。“xiāngjiāngkuò”、“xiàng西”,使shǐzhèzhīshēngyuèjǐngxiàngyuèyōulěngxiēlěngdezhèmángzàizhúcóngzhōngxúnzhǎonuǎnránérzàijiāngbiānxíngdeyóuzishícáinéngfǎnhuíxiāngnepiānzhōngdàngchūyuǎnshényánsuījǐnérqióngtòuchūshīrénchénzhòngdexiāngzhīchóushīrénjǐnjǐnzhùrénzhèzàigǎnqíngshàngdeliányǒngzhèérzhòngzàichuánshényùn使shǐrénzhèróngwèigòujīngmiàozhěnnánguàishījiāyàochēngzhèngzhèle

 zhèngyuē851~910)tángcháozhemíngshīrénshǒuhànjiāng西chūnshìyuánzhōurénzōngshíjìnshìguāndōuguānlángzhōngrénchēngzhèngdōuguānyòuzhèshīmíngrénchēngzhèngzhèshīduōxiějǐngyǒngzhīzuòbiǎoxiànshìdexiánqíngzhìfēngqīngxīntōngdànliúqiǎncéngshangzhāngqiáoděngchàngwǎngháihàofānglínshízhé”。yuányǒusàncúnyúntáibiān》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34540.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 6人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org