首页 趣味语文古诗词正文

怨歌行(yuan ge xing)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:11:42 5 0 咏物

 xīnlièwánjiǎojiéshuāngxuě。(jiǎojié zuòxiānjié)

 cáiwèihuānshàntuántuánshìmíngyuè

 chūjūn怀huáixiùdòngyáowēifēng

 chángkǒngqiūjiézhìliángbiāoduóyán

 juānqièzhōngēnqíngzhōngdàojué

 wén

 zuìxīncáichūdeshànghǎojuànyóushuāngxuěbānjiébái

 yòngfèngzhìchūhuāntuánshànxiànglúnhúnyuánhúnyuándemíngyuè

 suíchūbànshēnyáodòngláiwēifēngmiàn

 tuánshànāchángchángdānxīnqiūláidejiéshíliángfēnghuìdàixiàtiāndeyán

 yòngzhedetuánshànjiāngbèipāorēngjìnzhúxiāngwǎngdeēnqíngjiùbànduànjué

 zhùshì

 yuànxíngshǔxiāng·chǔdiào》。

 xīnlièzhǐgāngcóngzhīshàngchěxiàláilièjiéduànwán(wán)jīnshāndōngshěngtàishānběijiāodōngbàndǎochūchǎndejīngjuànwándōushìjuànwángèngjīngzhìhànzhèngzàishèsānguānshìshēngchǎnfǎngzhīpǐndexíngzuòfāngchǎnpǐnzuìwèizhemíngshēngjuàn

 jiǎojiézuòxiānjié”,jiébáixiá

 huānshànhuìyǒuhuòxiùyǒuhuānàndetuánshànhuānànxiàngzhēnghuān

 tuántuányuányuándeyàngzi

 jūnzhǐzhōngrén怀huáixiùxiōngkǒuxiùkǒuyóuyánshēnbiānzhèshìshuōsuíshēnxiédàihuānshàn

 dòngyáoyáodòng

 qiūjiéqiūjiéjiélìng

 liángbiāo(biāo):liángfēngbiāofēng

 juānpāoqiè(qiè)(sì):shèngdezhúxiāng

 ēnqíngēnàizhīqíngzhōngdàojuézhōngduànjué

 gāishīyòuwèituánshànshī》《wánshànshī》《yuànshī》,shìshǒuzhemíngdegōngyuànshī

 gāishītōngshǒujièqiūshànjiànjuānpínfēishòuwángwánnòngzhōngzāodexìngmìngyùnqiánliùshìcéngshǒuèrxiěwánshànzhìzhīměicóngzhīshàngxīncáilièxiàláidekuàiguóchūchǎndejīngměijuànxiàngshuāngxuěbānxiānmíngjiǎojiéwánjiējīngměiróudejuànběnláijiùjiǎojiéxiágèngjiāshìxīnzhīchéngyòushìshèngchǎnjuànzhechēngdeguódemíngchǎndāngránjiùgèngjiājīngměijuélún,“xiānjiéshuāngxuěleèrzhōngtàoànshìleshǎochūshēnmíngménpǐnzhìchúnměizhìjiégāoshàngshìxiěnèizàiběnzhìzhīměisānxiěwánshànzhìzuòzhīgōngzhèkuàimíngguìjīngměidejuàncáizhìchénghuìyǒuhuānàndeshuāngmiàntuánshàntuántuándexíngzhuàngjiǎojiéde仿fǎngtiānshànglúntuányuándeyuèliàngèrxiějīngguòjīnggōngzhìzuògèngyǒuwàibiǎoderóngtàizhīměi。“huān”,shìzhǒngduìchēngdeànhuāwénxiàngzhēngnánhuānzhīshīzhōngwéncǎishuāngyuānyāngcáiwèihuānbèi”,《línlángzhōng广guǎngxiùhuān”,jiēshǔlèizhèdehuān”,jǐnchūletuánshàndejīngzhìměiguānzidewàimàochūzhòngérqiětuōleshǎoduìměihǎoàiqíngdexiàngwǎng;“míngyuèjǐnzideguāngcǎizhàoréntóngshíxiàngzhēngzheduìyǒngyuǎntuányuándewàng。“chūèryīnrénkuānshànzizhì怀huáixiùzhīzhōngtiānyánshíchūyáodòngdùnshēngwēifēng使shǐrénshuǎngkuàishànzhùyún:“wèiméngēnxìngzhīshí。”dànzhèhuàzhǐshuōduìlebànshízhèliǎnggèngshēndehánshìpínfēi使shǐshòuchǒngguòshìshìhòujūngōnghuānqièdewánér

 hòuwèièrcéngtuánshànzàixiàsuīshòuzhǔrénchǒngàiránérquèwèiēnchǒngnánchíjiǔérchángchángdānxīnkǒngyīnwèizhuǎnshùnjiānqiūjiānglínliángfēngchuīzǒuleyánjiùduólezhǔrénduìdeàichǒngshítuánshànjiāngbèizhìzàizhúxiāngcóngqiánzhǔréndeēnqíngjiùbànduànjuéle。“qiūjiéyǐnhánsháohuáshuāi,“liángbiāo”,xiàngzhēnglìngyǒuxīnhuān;“yán”,àiliànchì;“qiè”,lěnggōngyōudōushìshuāngguānfēngjiànwángchōngchénhòugōngdejiāchángshìchéngqiānshàngwànhuángduìmenzhǐshìmàorénmǎnyínduìshuídōunéngyǒuzhuānchíjiǔdeàiqíngsuǒ使shǐzuìshòuchǒngxìngdepínfēizuìzhōngnántáoshuāiàichídebēimìngyùnpínfēizhìyòu使shǐhòugōngránzhēngchǒngxiāngxiāngqīngyīnmóuchánxiànbānjiéjiùwèizhàofēiyànsuǒchánérshīchǒnglema?“chángkǒng”,zhèngshuōmíngzhōngbēiānwēizhèzhǒngzhànzhànjīngjīngbáobīngnǎishìfēngjiànpínfēidebiànxīnzhuàngtàishīběnshìshīrénshīchǒnghòuzhīzuòérzhèshuōchángkǒng”、yòngshīchǒngqiángèngxiǎnzǎozhīshìshǔránzhīshìzhèngdàiduóchǒngzhīhòufāngshǐhuǎngránxǐngshīrényòngzhīyǐnwēiyuànzhīyōushēnqiānzàizhīxiàyóulìngrénjīngtàncáiqínggǎnkǎixìng

 gāishīwánquánzhèliǎngtiáoměixuéyàoqiújièshànrénqiǎoyángōngyuànzhīqíngshèxiàngshuāngguāntiēqièshēngdòngshìrénshìhúnránnánfēnérqiūshànjiànjuānzishìwánzāoyóuwèixīnérjǐngshìqiánréndechuàngzàozhèngyīnwèixíngxiàngjiùxiǎngchāoyuèlegōngyuànfànwéiéryǒugèngdiǎnxínggèngbiàndefǎnyìnglefēngjiànshèhuìzhōngbèiwánnòngbèidebiànbēimìngyùnzhèzhèngshìběnshīzuìchūdeshùchéngjiùsuǒzàizàihòudàishīzhōngtuánshànchéngwèihóngyánbáomìngjiārénshīshídexiàngzhēngjiùshìmíngzhèng

 shīzhōngxiānyángdefǎnchènshǒuqīngjiǎndeyánshìzhíxīnshǎngdeqiánliùxiěwánshànzhīshèngděngguāngcǎi!hòuxúnxiěkǒngshànzhīshuāiděngāigǎnwányàn!zàiliǎngxiāngzhàoyìngzhīxiàzhǔréngōngměihǎoderénshēngjiàzhízhèjiàzhídehuǐmièyòuduìděngxiānmíng!duǎnduǎnshíquèxiěchūshèngshuāibiànhuàdeshēngéryuànqíngyòuxiěyángdùncuòdiēdàngduō姿wèiwèiguān

 hànchéngjiànshǐyuánniángōngyuánqián32nián),bānshìbèixuǎngōngshòuhànchéngchǒngxìnbèifēngjiéhòuláizhàofēiyànzhàojiěmèigōngshòuchǒnghòu便biànshèxiànhàibānjiébānjiécóngshòuhànchéngdechǒngxìngwèifángyǒushēngmìngwēixiǎnbānjiékěnqiúgōngyǎngtàihòuzhǎngxìngōngshì便biànzuòyuànxínggǎnshāngdeshēnshì

 bānjiégōngyuánqián48niángōngyuán2nián),míngxiánghànchéngliúàofēizi西hànzuòjiāzhemíngcáizhōngguówénxuéshǐshàngjiànzhǎngdezuòjiāzhīshànshīyǒuměichūwèishǎo使shǐwèijié。《hànshū·wàichuánzhōngyǒudechuánshìbānbānchāobānzhāodedezuòpǐnhěnduōdànfēnshīxiàncúnzuòpǐnjǐnsānpiānshāng》、《dǎoshǒuyánshīyuànxíng》(chēngtuánshàn》)。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34525.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 5人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org