首页 趣味语文古诗词正文

观潮(guan chao)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:46:02 12 0 写景

 zhèjiāngzhīcháotiānxiàzhīwěiguānwàngzhìshíwèishèngfāngyuǎnchūhǎiménjǐnyín线xiànérjiànjìnchéngxuělǐngtiānérláishēngléitíngzhènhànshètūntiānshìxióngháoyángchéngzhāishīyúnhǎiyǒngyínwèiguōjiānghéngyāozhěshì

 měisuìjīngyǐnchūzhèjiāngtíngjiàoyuèshuǐjūnméngchōngshùbǎifēnlièliǎngànérjǐnbēnténgfēnzhènzhīshìbìngyǒuchéngnòngbiāoqiāngdāoshuǐmiànzhěpíngshūěrhuángyānrénlüèxiāngshuǐbàohōngzhènshēngbēngshānyānxiāojìngjǐnyǒuchuánwèihuǒsuǒfénsuíérshì

 érshànqiúzhěshùbǎijiēwénshēnshǒuchíshícǎizhēngxiānyǒngyíngérshàngchūméijīngwànrènzhōngténgshēnbǎibiànérwěilüèzhān湿shīkuānéng

 jiānggànshàngxiàshíjiānzhūcuìluóchēsāiyǐnshíbǎijiēbèiqióngchángshíérjiùlìnkànsuīróngjiān

 wén

 qiántángjiāngdecháoshuǐshìtiānxiàxióngwěidejǐngguāncóngnóngyuèshíliùdàoshícháoshuǐshìzuìzhuàngguāndedāngcháoshuǐyuǎnyuǎncóngqiántángjiānghǎikǒuyǒngdeshíhòu,(yuǎnkànxiàngtiáoyínbáide线xiànjiǔcháoshuǐyuèláiyuèjìnchéngxuělǐngbāndecháoshuǐliántiānyǒngláishēngyīnxiàngléitíngwànjūnzhènhàntiānyángpēnshètūnméitiānkōngchōngdàngtàiyángshìxióngwěiháozhuàngyángwàndeshīzhōngshuōdehǎiyǒngyínwèiguōjiānghéngyāojiùshìzhǐzhèyàngdejǐngxiàng

 měiniánnóngyuèjīngdōulínānzhǎngguānláidàozhèjiāngtíngjiàoyuèshuǐjūnbǎisōuzhànchuánfēnlièliǎngànjiǔshuǐjūndezhànchuányǎnzhèndezhènshìérshǐérténgérfēnérjǐnzhǒngzhǒngbiànhuàtóngshíyǒuzàishuǐmiànshàngqiānghuīdāoderénhǎoxiàngcǎizàipíngshàngyàngānwěnránhuángdeyāncóngmiànshēngréndiǎnérkànjiànzhǐtīngshuǐbàodehōngmíngshēngshēngyīnxiàngshānbēngyàng。(děngdàoyānxiāosànshuǐpíngjìngjiùtiáochuándezōngyǐngméiyǒulezhǐshèngxiàbèihuǒshāohuǐdechuán”,suíér

 bǎishànqiúshuǐdejiànérsànzhetóushēnshànghuàzhewéncǎishǒuzheshícǎizhēngxiānkǒnghòuyǒngliúyíngzhecháoshuǐérshàngzàiwànrèngāodelàngzhōngyǐnxiànfānténgzheshēnzibiànhuànzhǒng姿tàidànshìwěiquèdiǎnbèishuǐzhān湿shīpíngjièzhèzhǒngbiǎoyǎnláixiǎnshìmengāochāodenéng

 jiāngànshàngxiàyóushíduōdefāngmǎnyǎndōushì穿chuānzhehuádeshìdeguānzhòngchēsāidàochīděngzhǒngpǐndejiàqiánpíngshíyàogāochūhěnduōbèiyòngkànpéngderén(fēichángduō),zhōngjiān使shǐshìzhīróngyǒu

 zhùshì

 zhèjiāngjiùshìqiántángjiāng

 wàngzhìshícóngnóngyuèshíliùdàoshíwàngnóngshíliùshíjiàowàng)。

 fāngyuǎnchūhǎiméndāngcháocónghǎikǒuyǒngdeshíhòufāngdāng……shídàizhǐcháochūhǎiménzhèjiānghǎikǒuliǎngbiāndeshānduìzhìzhe

 jǐnyín线xiànxiàngtiáohénghuàdeyínbáide线xiànjǐnjiāngjìn

 chéngxuělǐngxíngróngfànzhebáidecháoshuǐxiàngdechéngqiángbáixuěgàideshānlǐngtiānliánjiēzhetiān

 (wò rì):chōngdàngtàiyángxíngrónglàngyòngshuǐlínchōngdàng

 hǎiyǒngyínwèiguōjiānghéngyāozhèliǎngshīshìzhèjiāngguāncháoshīdezishìhǎishuǐyǒngláichéngwèiyínziduīdechéngguōzhèjiānghéngzhecháoshuǐgěishàngtiáobáideyāodài。“……shì”:jiùshìzhǐzhèyàngdejǐngxiàng

 měisuìjīngyǐn(yǐn)chūzhèjiāngtíngjiàoyuèshuǐjūnměiniánnóngyuèjīngdōulínānzhǎngguānláidàozhèjiāngtíngjiàoyuèshuǐjūnsuìniánjīngyǐnjīngdōulínānjīnzhèjiānghángzhōudezhǎngguānzhèjiāngtíngguǎn驿míngzàichéngnánqiántángjiāngàn

 méngchōng(méng chōng):zhànchuán

 érjǐnbēnténgfēnzhènzhīshìyǎnzhèndezhènshìérshǐérténgérfēnérjǐnzhǒngzhǒngbiànhuàjǐnqióngjǐnzhènzhǐliǎngzhuāncānpiānzhǒngzhèn

 chéng(chéng jì)nòngbiāoqiāngdāochéngqiānghuīdāonòngdòngbiāoshù

 lüèxiāngdiǎnkànjiànkàn

 shuǐbàoshuǐjūnyòngdezhǒngbàozhà

 (yì gě wú jì):tiáochuándezōngyǐngméiyǒulechuán

 chuánzhǐjiǎshèdefāngzhànchuán

 shìwǎng

 érshànqiú(qiú)zhěshùbǎibǎishànqiúshuǐdejiànérjīnjiāngzhèjiāngdàiyīnchūnqiūshíwèiguózhīchēngshànshànqiúyóuyǒngshuǐfān)。

 wén(wén)shēnsànzhetóushēnshànghuàzhehuāwénwéndònghuàzhewéncǎi

 (sù)yíngérshàngliúyíngzhecháoshuǐérshàngliúérshàngérbiǎoxiūshì

 jīngwànrèn(rèn):wànrèngāodelàngjīnglàngjīngsuǒdàozhīchùtāoxiōngyǒngsuǒchēnglàngwèijīngwànrènxíngrónglàngtóugāoshìshízhǐ

 téngshēnbǎibiànfānténgzheshēnzibiànhuànjǐnzhǒng姿tài

 jiānggàn(gān):jiāngàn

 zhūcuìluó(qǐ)mǎnyǎndōushìhuádeshìzhūcuìluófànzhǐdeshǒushìyóuréndehuámǎnyǎn

 bèiqióng(qióng):(jiàqiánjiābèidegāoqióngdònggāobèixíngróngzhǐhěnduōbèi

 érjiù(jiù)lìn(lìn)kànyòngkànpéngderénfēichángduō)。érbiǎozhuǎnzhéjiùlìndōushìyòngdekànwèiguāncháoérdezhàngpéng

 suīróngjiānzhōngjiān使shǐshìzhīdekōngróngyǒuróng使shǐjiān(jiān)kōngjiānsuī使shǐzhījǐnróngzuòwèidefāng

 yuánxiānqiántángjiāngdecháoláishígēndejiāngcháoyàngméiyǒucháotóuméiyǒushēngyīnde

 yǒuniánqiántángjiāngbiānláilerénzhèrénzhēngāomàijiùcóngjiāngzhèbiānkuàdàojiāngbiānlezhùzàixiāoshānxiànjìngnèideshǔshānshàngyǐnhuǒshāoyánrénmenxiǎojiàoshénmemíngyīnwèizhùzàiqiántángjiāngbiānjiùjiàowèiqiánwángqiánwánghěnzhedetiáotiěbiǎndānchángchángtiāoxiēshíkuàiláifàngzàijiāngbiānguòduōjiǔjiùduīlezuòzuòdeshān

 tiāntiāozàishǔshānshàngshāolesānniánlíngsānyuèdeyánshìzhèxiēyánzhǐgòuzhuāngtóuyīnzàibiǎndāndelìngtóushàngkuàishífàngshàngjiānshìshìzhènghǎojiùtiāoláikuàdàojiāngběiànláile

 zhèshíhòutiānqiánwángyīnwèicáichīguòfànyǒuxiēlèile便biànfàngxiàdānzixiēxiēméixiǎngdàojìngshuìláizhèngqiǎodōnghǎilóngwángzhèshíchūláixúnjiāngcháoshuǐzhǎngláilezhǎngyazhǎngdejìngzhǎngdàoànshàngláiqiánwángzhètóuyánmànmàndōurónghuàledōnghǎilóngwángwénwénshuǐláizhèxiánwèiyaérqiěláixiánláixiánshòulefǎnshēnjiùtáoméixiǎngtáodàohǎiyánghǎiyángdeshuǐdōunòngxiánlezhèwèiqiánwángneshuìlejuéliǎngyǎnzhēngkànjiànbiǎndāntóudeshítóuháifàngzàixiáshíjiùshìxiànzàiyǒumíngdexiáshíshān),érlìngtóudeyánquèméiyǒule

 qiánwángzhǎoláizhǎozhǎozheyántóuwéndàojiāngyǒuxiánwèixiǎngóguàiyánméiyǒuleyuánláibèidōnghǎilóngwángtōuleshìbiǎndānjiùhǎishuǐbiǎndānxiǎoérdōuzhènliǎngbiǎndānjiāngfānleshēnsānbiǎndāndōnghǎilóngwángmàochūshuǐmiànqiúráomìng

 dōnghǎilóngwángzhànzhànjīngjīngwènqiánwángjiūjìngwèishénmezhèyàngdeqiánwángshuō:“deyántōudàoshénmefāngle?”dōnghǎilóngwángzhècáimíngbáihǎishuǐbiànxiándeyuányīnliánmángpéilezuìjiùzěnyàngxúnjiāngzěnyàngqiánwángdeyánzhōngrónghuàle使shǐhǎiyángdeshuǐxiánláideshìqíngshuōle

 qiánwángxīnhǎoyazhēnxiǎngtiěbiǎndānxiàdōnghǎilóngwánglànlecáigānxīndōnghǎilóngwánghuāngliánliánkòutóuqiúráobìngyīngyònghǎishuǐshàichūyánláipéichángqiánwánghòuzhǎngcháodeshíhòujiùjiàoláimiǎnqiánwángzàishuìzheletīngjiànqiánwángtīngtīngzhèliǎngtiáojiànháicuò便biànráoledōnghǎilóngwángdebiǎndānxiànghángzhōuwānkǒufàngshuō:“hòucháoshuǐláijiùcóngzhèjiào!”dōnghǎilóngwángliánliányīngqiánwángzhècáigāogāoxìngxìngzǒule

 cóngshíhòucháoshuǐjìnhángzhōuwānjiùshēnzi,“huāhuāhuāhǎnjiàozhezhǎngdàoqiánwángzuòguòdefāngzishēndǐnggāojiàodǐngxiǎngzhèfāngjiùshìjīndehǎiníngshìwénmíngdeqiánjiāngcháojiùshìzhèyàngláide

 yuèbànshìzuìjiāguāncháoshíjiānshíqiántángjiāngyǒngcháobiànhuàshìyǒuguīdecháodexiǎoshòutiānwénchuánggāochéngjìngliúdexiǎozhǔcáohángdàodezǒuxiànghòuděngduōyīnzhìyuēshíyīnměiyuèdeyuèbànyuèchūjūnshìkàncháojiādìngxuǎnzàiyuèbàndànshìqiūcháoyàochūncháoyīnwèiqiántángjiāngliújiàngzhǔyàozhōngzài3yuèzhōngxiàxúnzhì9yuèzhōngxúndeméitáifēngjié;10yuèzhìnián2yuèjiàngliàngxiāngduìjiàoshǎo

 qiántángjiāngliào

 qiántángjiāngyòuchēngzhèjiāngshìzhèjiāngshěngzuìdeliúquánzhǎngbǎiduōgōngliújīnghángzhōuzàihángzhōuwānhǎiyóujiāngkǒuchéngzhuànghǎicháodàoguàn便biànxíngchéngleqiántángcháozhèránguānbèiqiánrénchēngwèizhuàngguāntiānxià”。qiántángguāncháochéngwèijīnshèngshìtiānxiàguān

 zhǔfēn

 běnwénzhǐyǒuliǎngbǎiquèxiěchūleqiántángjiāngcháodexióngwěizhuàngguānjǐngxiàngshuǐjūnyǎndehóngchǎngmiànzhōngjiànérgāochāodenòngcháoqiǎoxiěfēngjǐngyòuxiěmín使shǐzhětànwèiguānzhǐ

 běnwénzuòzhěshífēnjīngliànjiǎnjiédeyánxiěchūleqiántángjiāngcháodexióngwěijǐngxiàngshuǐjūnyǎndehóngchǎngmiànzhōngjiànérgāochāodeyóuyǒngshùguāncháodeshèngkuàngběnwénzuòzhěxiěwénshíshìnánsòngmièwángbiǎoleduìguódeniàn

 fēnduànshǎng

 1duànxiěhǎicháozhīxióngkāipiānjiùshìzhèjiāngzhīcháotiānxiàzhīwěiguān”,xiānshēngduórénjiēzhejiāodàihǎicháozuìshèngdeshíjiānránhòuduìcháoshuǐcóngxíngshēngshìfāngmiànjìnxíngzhèngmiànmiáohuìyóuyuǎnjìnxiěchūlehǎicháodexióngzhuàngguānmiáohuìyòukuāzhāngdeshǒuchūzhījiǎnduǎndeyín线xiàn”“chéngxuělǐng”“léitíng”“tūntiānhǎicháocóngyuǎnfāngbēnyǒngdàoyǎnqiándexíngzhuàngyánshēngshìdōushēngdòngxíngxiàngbiǎoxiànlechūláizuìhòuyòngyángwàndeshīduìshàngwénjìnxíngxíngxiànggàikuòyīngleshǒu

 2duànxiěyǎnjūnzhīwēikāitóuréngshìzǒngshùshuōmíngměiniánjīngyǐndōuyàozàihǎicháozuìshèngdeshíhòujiàoliànshuǐjūnránhòumiáoxiěleshuǐjūnyǎndejīngcǎichǎngmiàncānjiāyǎndechuánzhǐzhòngduōyǎnzhōngzhènshìbiànhuàduōyàngshuǐbīngzuòzhànxiánshúyǎnzhōngzhàndòulièshēngshìhàoyǎnjiéshùhòuchè退tuìxùnduǎnduǎnduànwénquèshēngdòngmiáohuìlechǎngdeyǎnhuódòngérjiézàiyānxiāojìngdejìngjǐngshàngjǐnshìzhǒngdòngjìngxiāngchèndexiěwèixiàwénbiékāishēngmiàndelìngchǎngshuǐshàngbiǎoyǎnzuòlediàn

 3duànxiěnòngcháozhīyǒngzhèshícháoshuǐjīngláidàozhòngduōdezhōngjiànérzàijīngtāohàilàngzhōngzuòjīngcǎibiǎoyǎntóngshícóngmiànxiěchūlecháodexióngwěizhuàngguān

 4duànxiěguāncháozhīshèngguāncháorénqúnshuōmíngjiāngcháoshuǐshàngbiǎoyǎnshìduōmeyǒuyǐnsuǒxiěguāncháozhīshèngshìwèilecóngmiànchènjiāngcháozhīshèngshuǐshàngbiǎoyǎnzhījīngcǎi

 běnwénshìpiānzàishùshànghěnyǒudiǎndexiějǐngshìjiāzuò

 shǒuxiānběnwénjiégòudāngyánjīngliànqiántángcháoxióngwěizhuàngguānshuǐshàngbiǎoyǎntóufēnfánchǎngmiànzhòngduōguāncháozhěrénshùzhòngduōdànzàizhèpiānduǎnwénzhōngzuòzhěquèxiějǐngrányǒuzhǔfēnmíngzhèfāngmiànshìyóuzuòzhějiégòujīngqiǎohǎicháowèi线xiànsuǒxiějǐngshìxiāngróngzhèngmiànmiáoxiěmiànhōngtuōxiāngjiélìngfāngmiànyóuzuòzhějīnyòngshífēnjīngliàndejiéguǒběnwénmiáoxiěshífēnshēngdòngjǐnyònglekuāzhāngděngmiáoxiěshǒuérqiě便biànshìjiǎnjiédebáimiáoshífēnxíngxiàngshēngdòng

 xiězuòdiǎn

 1.jiégòudāngyánjīngliàn

 xiějǐngshìxiāngjiézhèngmiànmiáoxiěmiànhōngtuōxiāngjié使shǐběnwéndemiáoxiějǐngrányǒuzhǔfēnmíngérqiězuòzhějīnyòngshífēnjiǎnliàn

 2.miáoxiěshēngdòng

 běnwényùnyònglekuāzhāngděngxiūshǒuláizēngqiángyándeshēngdòngxìngméiyǒuyùnyòngxiūshǒudebáimiáofēnyánshífēnjiǎnjiéshēngdòng

 3.xuànrǎnhōngtuōshǒudeyùnyòng

 :“shēngléitíngzhènhànshètūntiānshìxióngháoshìxuànrǎnqiántángjiāngcháodewěiguān”,zēngqiángleshùxiàoguǒhōngtuōyòuchēngchèntuō”“xiāngchèn”,jiānggànshàngxiàyǐnshíbǎijiēbèiqióngchángshíshìhōngtuōguāncháorénduōguāncháoshèngkuàng

 chōngzhùshì

 pānlángsòngrénshēngniánxiángzhōngxiángèrnián(1009nián)。xiāoyáomíngjīnshǔběishěngréncéngzàiluòyángmàiyàoběisòngtàizōngzhìdàoyuánnián(995nián),néngshīshòujiànzhìhángduōshǒushíshèngchuáncéngdōngdexīnshǎngxiězàipíngfēngshàngshímànqīnghái使shǐrénzhàozuòguòhuà

 wànmiànshēngzhōngjiāngcháoláishícháoshēngxiàngwànmiànjīnshíshēngshìzhènrén

 nòngcháoérzhǐqiántángjiāngpànguāncháoshícháoxiànderénmendōuniánqīngzhuàngshànqiúshuǐhuòzhǐcháocháoshuǐzhōuxuándeshuǐshǒuhuòzàicháozhōngshuǐdeshǎoniánrényǒuyǒnggǎnjìnjīngshénderén

 wènjiě

 zuòzhězàiguāncháozhèpiānsànwénzhōnghuìshēnghuìhuìxíngmiáoxiělezhèzhuàngměixióngdejǐngxiàngquánwéndezheyǎndiǎnzàicháoshàngdiǎnzàiguānshàngzuòzhěshìcóngxiēfāngmiànxiěguāncháode

 ⑴cháoláizhīzhuàngzuòzhěyóuyuǎndàojìnxiěcháoláizhīzhuàng”,dāngyuǎnyuǎndecónghǎikǒuérzhǎngláishíjǐnjǐnxiàngtiáoyínbáidehéng线xiànhòuláiyuèyǒngyuèjìnxiàngdiāodechéngqiángxuěduīdeshānlǐngcháotóuzhīgāonéngtūntiān

 ⑵yǎnbīngzhīwēi

 ⑶nòngcháozhī

 ⑷guāncháozhīshèng

 zhōngxīnxiǎng

 běnwéntōngguòmiáoxiězuòzhěěrwénqiántángjiāngcháocháoláiqiáncháoláishícháotóuguòhòudejǐngxiàngguāncháodeshèngkuàngránměirénqíngměijiāozhīzài使shǐrénshòudàoměidetáozànměilecháodexióngwěizhuàngguānshūlezuòzhěàiguóhǎoshāndezhēnzhìgǎnqíng

 zhōu (1232-1298),gōngjǐnhàocǎochuāngyòuhàoshuǐqiánbiànyánglǎorénhuázhùshānrénnánsòngrénwénxuéjiānánliúxìngjīnzhèjiāngzhōu)。sòngyòujiānwèixiànjīnniánnèishǔzhèjiānglìngyuányǐnshìhàoshuǐqiándeshīwéndōuyǒuchéngjiùyòunéngshīhuàyīnyóuhǎocángxiàoshūshēngzheshùjiàofēngzheyǒudōng》、《línjiùshì》、《guǐxīnshí》、《zhìtángyàochāoděngzheshùshízhǒngyuǎnqīngzhēnjìnjiāngkuífēngqīngxiùrùnwényīngbìngchēngèrchuāng”,míngpínzhōu》、《cǎochuāng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34342.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 12人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org