首页 趣味语文古诗词正文

长相思·一重山(zhang xiang si yi chong shan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:36:06 8 0 写景

 zhòngshānliǎngzhòngshānshānyuǎntiāngāoyānshuǐhánxiāngfēngdān

 huākāihuācánsāiyàngāofēirénwèiháiliánfēngyuèxián

 wén

 zhòngyòuzhòngzhòngzhòngdiédiédeshānashānyuǎntiāngāoyānyúnshuǐyòulěngyòuhándeniànxiànghuǒyànbāndefēngyàng

 huākāileyòuluòleshílìngjiāolúnhuànsāiběideyànzàigāokōngzhènchìnánfēishìniànderénquèháiméiyǒuhuíláizhǐyǒuliánwàidefēngyuèyōu

 zhùshì

 《zhǎngxiāng》:diàomíngnáncháoshàngyánzhǎngxiāngxiàyánjiǔbiéduōxiěnánxiāngzhīqíngyòumíngxiānglìng》、《shuānghóngdòu》、《shānqīng》、《shānjiànqīng》、《duōjiāo》、《zhǎngxiān》、《qīngshānxiāngsòngyíngděngdiàoyǒuzhǒngtóngwèishuāngdiàowèisānshíliù

 zhòngliàngcéngdào

 yānshuǐméngméngdeshuǐmiàn

 fēngfēngshùfēngluòqiáochūnkāihuāzizhǎngzhuàngsānlièjīngqiūérbiànwèihóngyīnchēngdānfēng”。dàishīwénzhōngchángyòngfēngxíngróngqiūdānhóng

 sāiyànsāiwàide鸿hóngyànzuòsāi鸿hóng”。sāiyànchūnběiqiūnánláisuǒrénchángzhīzuòbiǎoshìduìyuǎnxiāngdeqīnréndeniàn

 liánwéizhànglián

 fēngyuèfēngshēngyuè

 《zhǎngxiāng·zhòngshānzhèshǒuxiǎolìng,《xīnzhùshìcǎotángshīpínglínzàidiàoxiàzuòqiūyuàn”。zhèqiūyuàn”,便biànshìtǒngguànquándeshūqíngzhōngxīnsuīrántōngpiānwèicéngchūxiànqiū”、“yuànyǎndànyínsòngbiàn便biànhuìjuéqiūyuànèrquèshízuìwèijiǎnjiézhǔnquègàikuòleběndezhǐquánxiělezàiqiūrénpànguīláiránérzuìzhōngméiyǒupànláideyuànhènxīn

 shàngpiànxiěwàngzhōngsuǒjiànzhījǐng

 zhèsānmiáoxiělehuāngliáokuòdeqúnshānqiūcéngwèifēnmíng:“zhòngshān”,shìjìnjǐng,“èrzhòngshān”,shìzhōngjǐng;“shānyuǎntiāngāoyānshuǐhán”,shìyuǎnjǐngzhèqièdōushìgēnzhetiàowàngguāngdeyóujìnyuǎnjiànzhǎnkāideqīngchūrénlánxìngdemíngzuòzhǎngxiāngyuē:“shānchéngshuǐchéngshēnxiàngguānpànxíng。”xiězhǔréngōngyuèshānguòshuǐjiànjiànyuǎnhěnnéngshìshòulegāidezhùdeshì,“yānshuǐhándehán”,bìngfēijǐnjǐnyòngláixíngróngyānshuǐ”,érqiěháizhéchuánchūledexīngǎnjuézhèngyīnwèijiǔwàngjiàngèngtiānāishāngxīntóucáishēnglehánzhōngsuǒjiànránjiēdàihánle

 shàngpiànjiéshuōwàngjǐntiānérsuǒ便biànshōushùyǎnguāngjīngsǎoshìzhōuzāojǐngpiējiànyuǎnchùyǒufēnghuǒzhuórényǎnzhè使shǐměngránxiǎngshílìngyòudàoledānfēngmǎnshāndeqiūtiānjīngniánlèiyuèdexiāngzhīqíngcáinénglejiéa?“xiāngdechūxiàn使shǐzhǐhuōránxiǎnxiàn

 xiàpiàn便biànshùnzhexiāngzhézhezhònghuàdexīnhuódòngxiězhōngsuǒniànzhīshì

 “huākāihuācán”,yòngduǎnxiāngtóngdeshìdiǎnchūshíjiānliúshìzhīànshìlexiāngjiǔyuànchóugèngduōjǐnliánzhedesāiyàngāofēirénwèihái”,shìwèidezhíjiēshūqíngkànzuòzàichùjǐngshēngqíngsāiwàiyànshàngqiězhīdàoféngqiūnánguīpiāozàiwàideyóuziwèishénmeháijiàndàodezōngyǐngne?yòngyànzhīguīláifǎnchènrénzhīhái”,jiùgèngshēncéngbiǎoxiànchūledenèixīnyuànyuànhènjǐnyuànhèndànjìngshìchǎnshēngxiāngchǔshàngdejīnliángrénwèiháishuōdìngpèngshàngleshénmewàihuòshìzàishàngrǎnshànglefēngzhèxiēxiǎngyǒngshàngxīntóu使shǐzhǔréngōngzàiyuànhènzhīyòushēnshēnwèidānyōuláile

 “liánfēngyuèxián”,huàchūleyóurénguīduìliánwàifēngchényuèdeměihǎojǐngzhìshǎngwándexīnjìngliǔyǒnglínlíngxiěduìliànrénfēnbiéhòudeshuō:“jīngniányīngshìliángchénhǎojǐngshè便biànzòngyǒuqiānzhǒngfēngqínggèngrénshuō”,hánzhèngtóng

 zhèshǒudezuìdiǎnshìxiěqiūyuàn”,“qiūyuànèrquèshēncángduìdewàimàoxíngxiàngshéntàibiǎoqíngwèizuòrènmiáoérshìzhòngbiǎoxiànchūdeyǎnzhōngzhījǐngzhéxiànxiōngzhōngzhīqíngyòngkōnglíngdeyánchuíliàngōnghěnshēnshànyòngdānchúnmíngjìngjiǎnjiézhǔnquèdeyánshēngdòngzàixiànxiàngzhǎnshìjìngzhèdiǎnzàigāiyǒuxiānmíngdexiànxiàngshānyuǎntiāngāoyānshuǐhánránmínglǎngxíngxiàngfēnggǎnqiángjìngjièkuòyuǎnbìngqiějǐngzhōngyùnqíngnàirénxúnwèi

 hòuzhǔdeqiánzuòpǐnzhǔyàofǎnyìnggōngtíngshēnghuónánqíngàicáijiàozhǎidànyǒuxiēshūbēichóuqíngdezuòpǐnméiyǒuhòudeqínggǎnzhǐshìtōngguòxiěxìngshūnèixīndeqínggǎn,《zhǎngxiāng·zhòngshānjiùshìzhèshídedàibiǎozuòpǐn

 (937nián8yuè15―978nián8yuè13),nántángyuánzōngnántángzhōngzhǔjǐngliùzichūmíngcóngjiāzhòngguānghàozhōngyǐnliánfēngshìhànshēngjīnlíngjīnjiāngnánjīng),péngchéngjīnjiāngzhōutóngshān),nántángzuìhòuwèiguójūnjīngshūgōnghuìhuàtōngyīnshīwénjūnyǒudìngzàoyóudechéngjiùzuìgāodechénglewǎntángláiwēntíngyúnwéizhuāngděnghuājiānpàiréndechuántǒngyòushòujǐngféngyánděngdeyǐngxiǎngyánmíngkuàixíngxiàngshēngdòngyòngqíngzhēnzhìfēngxiānmíngwángguóhòuzuògèngshìcái广guǎngkuòhánshēnchénzàiwǎntángdàizhōngbiéshùzhìduìhòushìtányǐngxiǎngshēnyuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34304.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 8人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org