首页 趣味语文古诗词正文

谢亭送别(xie ting song bie)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:32:52 8 0 写景

 láojiěxíngzhōuhóngqīngshānshuǐliú

 jiǔxǐngrényuǎnmǎntiānfēngxià西lóu

 wén

 chàngwánsòngbiézhījiùjiěkāixíngzhōuyuǎnliǎngànshìqīngshānhóngjiāngshuǐxiàngdōngliú

 bàngwǎnjiǔxǐngrényuǎnzhǐyǒumǎntiānfēngsòngkāi西lóu

 zhùshì

 xiètíngyòujiàoxiègōngtíngzàixuānchéngběimiànnánshīrénxiètiǎorènxuānchéngtàishǒushísuǒjiàncéngzàizhèsòngbiépéngyǒufànyúnhòuláixiètíngjiùchéngwèixuānchéngzhemíngdesòngbiézhībáixiègōngtíngshīshuō:“xiètíngbiéchùfēngjǐngměishēngchóusànqīngtiānyuèshānkōngshuǐliú。”

 láoyuánběnzhǐzàiláoláotíngjiùzhǐzàijīnnánjīngshìnánmiànshìzhemíngdesòngbiézhīsòngshíchàngdehòuláisuìchéngwèisòngbiédedàichēngláoláotíngzàijīnnánjīngshìnánmiànbáishīyǒutiānxiàshāngxīnchùláoláosòngtíng”。

 zuòshù”。shuǐliúànzhǐxíngzhōuyuǎnjiǔxǐng”、“mǎntiānfēnggòngtóngxuànrǎnxiànbié

 西lóuzhǐsòngbiédexiètíngdàishīzhōngnán ”、“西lóudōuchángzhǐsòngbiézhīchù

 zhèshìhúnzàixuānchéngsòngbiéyǒurénhòuxiědeshǒushīzhèshǒushīqiánhòuliǎngliánfēnbiéyóuliǎngtóngshíjiāndiàodechǎngjǐngchéngqiánliánqīngshānhóngdemíngjǐngfǎnchènbiéhòuliánfēngdeàndànjǐngzhèngchènqíngbiànhuàérsānliǎngfēnbiédiǎnchūzhōurényuǎnèrliǎngchúnyòngjǐnghōngtuōxuànrǎnyòuzhōngyǒutóng使shǐquánpiānzàibiànhuàzhōngxiǎnchūtǒng

 “láojiěxíngzhōuxiěyǒurénchéngzhōudàiyǒuchàngsòngxíngde。“láo”,yuánběnzhǐzàiláoláotíngjiùzhǐzàijīnnánjīngshìnánmiànshìzhemíngdesòngbiézhīsòngshíchàngdehòuláisuìchéngwèisòngbiédedàichēngláolǎnjiězhōuxíngcóngsòngbiézhěyǎnzhōngxiěchūzhǒngcōngérnàideqíngjǐngfēn

 “hóngqīngshānshuǐliúxiěyǒurénchéngzhōuchūhòusuǒjiànjiāngshàngjǐngshízhíshēnqiūliǎngànqīngshānshuānglínjǐnrǎnmǎnhóngdānfēngyìngchènzhejiāng绿deqiūshuǐxiǎncǎiwàixiānyànzhèmíngzhījǐngzhàkànshìbiézhīqíngxiédiàoshíshàngqiánzhěqiàqiàshìduìhòuzhědeyǒufǎnchènjǐngyuèměiyuèxiǎnchūhuāndeliànbiédenánkānhǎoqiūguāngfǎndàochéngwèitiānchóuzēnghèndeyīnlejiāngyānbiéshuō:“chūncǎochūnshuǐ绿sòngjūnnánshāngzhī!”jièměihǎodechūnfǎnchènbiézhībēitóngzhùzhèzhèngshìwángzhīsuǒjiēshìde:“jǐngxiěāiāijǐngxiěbèizēngāi”(《jiāngzhāishīhuà》)deshùbiànzhèng

 zhèbìngméiyǒuzhíjiēxiědàoyǒuréndexíngzhōudàntōngguòshuǐliúdehuàzhōuxíngdexùnzhěxiǎngjiànshīrénsòngxíngzhōu穿chuānxíngjiāànqīngshānhóngdejiāngmiànshàngdeqíngjǐngshēngdòngbiǎoxiànlechūlái。“àntòuchūsòngxíngzhěliúshuǐtàidexīnzhuàngtài使shǐzhěngshīsuǒbiǎoxiàndejìngdàiyǒudiǎnyōushāngsāoxièníngdewèizhèshīréndāngshízhǒngbìngxiéānxiándexīnjìngshìxiāngzhìde

 “jiǔxǐngrényuǎnmǎntiānfēngxià西lóu。”shìbiǎomíngshīdeqiánhòuliánzhījiānyǒujiàozhǎngdeshíjiānjiānpéngyǒuchéngzhōuzǒuyuǎnhòushīrénbìngméiyǒukāisòngbiédexiètíngérshìzàiyuánxiǎolehuìbiéqiánlediǎnjiǔwēiyǒuzuìpéngyǒuzǒuhòuxīnjiājìngshèngjiǔshuìzhelejuéxǐngláishìbáoshífēntiānbiànlexiàlewàngpiànméngyǎnqiándejiāngmiànliǎngàndeqīngshānhóngdōujīnglóngzhàozàiméngméngchénchénzhīzhōngérpéngyǒudechuángèngzhīdàosuízheliúshǐdàoyúnshānzhàngzhīwàideshénmefāngledecāngmángàndànfēngdeméngqīngjiǔxǐnghòudeménglóngzhuībiéshíqíngjǐngsuǒgǎndàodechàngwǎngkōng使shǐshīréndeqíng怀huáibiéàngǎndàochéngshòuzhèzhǒnghuánjìngfēndebāowéishìyáncóngfēnglóngzhàode西lóushàngzǒulexiàlái。(西lóuzhǐsòngbiédexiètíngdàishīzhōngnán”、“西lóudōuchángzhǐsòngbiézhīchù。)

 sānxiěbiéhòujiǔxǐngdechàngwǎngkōngquèbìngjiēzhezhíshūchóuérshìdàngkāixiějǐngdànyóuzhèjǐngsuǒdeànmángcǎishīréndāngshídexīnjìngzhèngxiāngyīnzhěwánquáncóngzhōnggǎnshòudàoshīréndexiāoqīngqíng怀huáizhèyàngjièjǐngqíngjǐngjiéqíngzhíshūbiéqíngdenánkānláidàngènghányùngèngyǒugǎnrǎnérqiě使shǐjiéwěibiézhǒngyánérshénshāngdeqíngyùn

 shīzhǔyàobiǎoleshīrénsòngbiéyǒurénshídechóuchàngqiánèrqīngshānhóngdemíngjǐngfǎnchènbiéhòuèrfēngdeàndànjǐngzhèngchènqíngmiáoxiějǐngzuòwèifǎnchèndeshǒubiǎoqínggǎnbiànhuà

 zhèshǒushīdechuàngzuòshíjiānxiángzhèshìhúnzàixuānchéngsòngbiéyǒurénhòuxiědeshǒushīxiètíngyòujiàoxiègōngtíngzàixuānchéngběimiànnánshīrénxiètiǎorènxuānchéngtàishǒushísuǒjiàncéngzàizhèsòngbiépéngyǒufànyúnhòuláixiètíngjiùchéngwèixuānchéngzhemíngdesòngbiézhī

 húnyuē791~yuē858),yònghuìzuòzhònghuì),tángdàishīrénrùnzhōudānyángjīnjiāngdānyángrénwǎntángzuìyǐngxiǎngdeshīrénzhīshēngzuòshīzhuāngōngcái怀huáitiányuánshīwèijiāshùǒuduìzhěngshīchúnshúwèiwéishīzhōngduōmiáoxiěshuǐzhījǐnghòurénzhīshīshèngmíngbìnghúnqiānshǒushīshēngchóupíngjiàzhīchéngniánhòujiājīngkǒu(jīnjiāngzhènjiāng)dīngmǎojiàndīngmǎomíngshīhòurényīnchēngdīngmǎo”。shīzhěshénduōdàibiǎozuòyǒuxiányángchéngdōnglóu》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34290.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 8人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org