首页 趣味语文古诗词正文

满井游记(man jing you ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:29:35 8 0 写景

 yànhánhuācháojiéhòuhányóudòngfēngshízuòzuòfēishāzǒushìzhīnèichūměimàofēngchíxíngwèibǎizhéfǎn

 廿niànèrtiānshāoxiéshùyǒuchūdōngzhízhìmǎnjǐnggāoliǔjiāgāowēirùnwàngkōngkuòruòtuōlóngzhīshíbīngshǐjiězhàmínglínlàngcéngcéngqīngchèjiànjīngjīngránjìngzhīxīnkāiérlěngguāngzhīzhàchūxiáshānluánwèiqíngxuěsuǒjuānránshìxiānyánmíngmèiqiànzhīhuìmiànérhuánzhīshǐlüèliǔtiáojiāngshūwèishūróushāofēngmàitiánqiǎnliècùnyóurénsuīwèishèngquánérmíngzhěléiérzhěhóngzhuāngérjiǎnzhěshíshíyǒufēngsuīshàngjìnránhànchūjiābèifánshāzhīniǎolàngzhīlínyōuránmáolínlièzhījiānjiēyǒushǐzhījiāotiánzhīwàiwèishǐchūnérchéngzhěwèizhīzhī

 néngyóuduòshìérxiāoránshānshícǎozhījiānzhěwéiguānérshìjìnzhīyóujiāngshǐènénghàizhīèryuè

 wén

 yàndàihòuhánlěnghuācháojiéguòhòuhánréngránhěnhàilěngfēngshíchángguāguājiùshāfēiyángzhǐnéngshùzàishìnèixiǎngchūdōunéngměimàofēngxíngdàobǎijiùbèifǎnhuí

 èrshíèrtiānlüèwēinuǎngēnpéngyǒuchūdōngzhíméndàomǎnjǐnggāodeliǔshùjiāpángféideyǒuxiē湿shīrùnwàngkōngkuàngkāikuòjiùhǎoxiàngshìtáotuōlóngzidetiānézhèshídebīngmiànjīngkāishǐrónghuàguāngcáigānggāngkāishǐmíngliàngxiànglínshìdelàngwéncéngcéngqīngchèkàndàoguāngliàngdeyàngzihǎoxiàngxīnkāidemíngjìngqīnglěngdeguānghuīráncóngjìngxiázhōngshèchūláiyàngshānluánbèiqíngtiānrónghuàdexuěguòměihǎodeyàngzihǎoxiànggāngguòyàngjiāoyànguāngliàngyòuxiàngměideshǎoleliǎngāngshūhǎodehuányàngliǔtiáojiāngyàoshūzhǎnquèháiméiyǒushūzhǎnróuruǎndeshāotóuzàifēngzhōngsànkāimàimiáoérchūduǎnxiǎoshòujǐngshàngdemáocáicùnzuǒyòuyóurénsuīránháishìhěnduōdànshìquánshuǐzhǔchádeduānzhejiǔbēichàngde穿chuānzheyànzhuāngdeshíshínéngkàndàosuīránfēngjiùchuīdeměnglièránérzǒujiùhànliújiābèifánxiēzàishātānshàngshàitàiyángdeniǎodàoshuǐmiànshàngshuǐdedōuyōurándòngdōutòuchūyuèdezhècáizhīdàojiāowàiwèichángméiyǒuchūntiānránérzhùzàichéngderénquèzhīdào

 huìyīnwèiyóuwánérdāngōngshìnéngshùxiāozàishānshícǎozhījiānyóuwándekǒngzhǐyǒuzhèshēnxiánzhíderénlebaérzhènghǎojìndejiāoyóusuàncóngzhèkāishǐzěnnéngméiyǒushùzhèshìmíngwànèrshíniánèryuèa

 zhùshì

 mǎnjǐngmíngqīngshíběijīngdōngběijiǎodeyóulǎnyīnyǒukǒujǐng,“jǐnggāoquángāojǐngshíluò”,suǒjiàomǎnjǐng”。

 yàn(yān):zhǐjīnběiběiliáoníng西běijīngdàizhèyuánwèizhōudàizhūhóuguóyànguó

 huācháo(zhāo)jiéjiùshíyīnèryuèshíèrwèihuācháojiéshuōzhètiānshìbǎihuāshēng

 yóuréngrán

 dòngfēngshízuò(zuò):lěngfēngshíchángguāláizuò

 xiǎoshíkuài

 shù

 nuǎn

 xiétóng

 dōngzhíběijīngdōngzhíménzàijiùchéngdōngběijiǎomǎnjǐngzàidōngzhíménběisān

 gāoféidegāoféi

 tuōlóngzhīcónglóngzhōngfēichūdetiāné

 bīngbīngcéngzhǐshuǐmiànníngjiédebīngcéngyóu

 zhàgānggāngkāishǐ

 línlàngxiànglínshìdelàngwén

 jīngjīngránguāngliàngdeyàngzi

 xīnkāixīnkāi

 lěngguāngqīnglěngdeguāng

 zhàchūxiázhàránxiázhǐjìngxiá

 shānluánwèiqíngxuěsuǒshānluánbèirónghuàdexuěshuǐgànjìngwèibèiqíngxuěqíngkōngzhīxiàdexuě

 juānránměihǎodeyàngzi

 shì(shì):shì

 qiànzhīhuì(huì)miànér(jì)huán(huán)zhīshǐlüèxiàngměideshǎohǎoleliǎngāngshūhǎohuányàngqiànměidezi

 huìliǎn

 lüèshūlüè

 shūshūzhǎn

 shāoliǔshāo

 fēngzàifēngzhōngsànkāi

 kāifēnsàn

 màitiánqiǎnliè(liè)cùnshìmàimiáogāocùnzuǒyòulièshòujǐngshàngdezhǎngmáozhèxíngrónggāodemàimiáo

 quánérmíng(míng)zhěléi(léi)érzhěhóngzhuāngérjiǎn(jiǎn)zhěquánshuǐzhǔchádeduānzhejiǔbēichàngde穿chuānzheyànzhuāngde

 míngcháléijiǔbēi

 jiǎnzhèzhǐ

 quánmíngléijiǎndōushìmíngzuòdòngyòng

 quányòngquánshuǐzhǔ

 míngzhǔchá

 léiduānzhejiǔbēi

 jiǎn

 jìnměngqiángyǒujìng。

 suīzhùzhèdesuīzhǐsuīránérshì使shǐ

 jiā(jiā):湿shītòu

 yōurányōuránxiánshìdeyàngzinèixīnshūshì

 shāzhīniǎo(xiā)làngzhīlínzàishātānshàngshàitàiyángdeniǎodàoshuǐmiànshuǐde

 zhèyòngyǐnshēn

 líndài

 máolínlièmáozhǐlángshòulèizhǐniǎolèilínzhǐlèixíngdònglièzhǐlèidòngláifànzhǐqièdòngwèishǐchūnwèichángméiyǒuchūntiānzhèshìduìduànyànhánděngshuōde

 (fu):yòngzikāitóufānwèigài

 duò(huī)shìdāngōngshìduòhuàidān

 xiāorányōuxiánzàideyàngzi

 wéizhǐ

 guāndāngshízuòzhěrènshùntiānxuéjiàoshòushìxiánzhí

 érshìjìnshìzhènghǎo

 è(wū)néngzěnnéngèzěnme

 

 hàimíngwànèrshínián(1599nián

 lezuòzhěyóumǎnjǐngsuǒkàndàodezǎochūnjǐngshūlezuòzhěyuèdexīnqíngbiǎolezuòzhěkuàngguānderénshēngtài,xiànzuòzhěyànèguānchǎngshēnghuóqīnjìnrándeqíng怀huáiqíngshānshícǎodexiāozhīqíngshìzuòzhěduìchūnhuídeyuèduìránjièzhòngxīnhuànshēngdexīnshǎngzànměi

 gōngyuán1598niánwànèrshíliùnián),yuánhóngdàoshōudàozàijīngchéngrènzhídeyuánzōngdàodexìnràngjìnjīngláidàoběijīngbèishòushùntiānjiàoshòuèrniánshēngwèiguózijiānzhùjiào,《mǎnjǐngyóuxiězhèniándezǎochūnèryuèpéngyǒuyóulǎnlejīngjiāodemǎnjǐngxīnqíngyuèwénzhāngzàibèijǐngxiěchéng

 yuánhóngdào(1568~1610)míngdàiwénxuéjiāzhōnglángyòuxuéhàoshígōngyòuhàoliùxiūhànjīngzhōugōngānjīnshǔběigōngānrénhóngdàozàiwénxuéshàngfǎnduìwénqínhànshīshèngtángdefēngchūshūxìnglíngtàodexìnglíngshuōxiōngyuánzōngdàoyuánzhōngdàobìngyǒucáimíngchēnggōngānsānyuán”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34278.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 8人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org