首页 趣味语文古诗词正文

江畔独步寻花七绝句(jiang pan du bu xun hua qi jue ju)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:06:44 6 0 写景

 jiāngshàngbèihuānǎochèchùgàozhǐdiānkuáng

 zǒunánlíngàojiǔbànjīngxúnchūyǐnkōngchuáng

 chóuhuāluànruǐwèijiāngbīnxíngwēishíchūn。(wèi zuòguǒ

 shījiǔshàngkān使shǐzàiwèiliàobáitóurén

 jiāngshēnzhújìngliǎngsānjiāduōshìhónghuāyìngbáihuā

 bàochūnguāngzhīyǒuchùyīngměijiǔsòngshēng

 dōngwàngshǎochénghuāmǎnyānbǎihuāgāolóugènglián

 shuínéngzàijiǔkāijīnzhǎnhuànjiārénxiùyán

 huángshīqiánjiāngshuǐdōngchūnguānglǎnkùnwēifēng

 táohuākāizhǔgàoshēnhónggàoqiǎnhóng

 huángniángjiāhuāmǎnqiānduǒwànduǒzhī

 liúliándiéshíshízàijiāoyīngqiàqià

 shìgàohuāzhǐkǒnghuājǐnlǎoxiāngcuī

 fánzhīróngfēnfēnluònènruǐshāngliàngkāi

 wén

 bèijiāngbiānshàngdechūnhuānòngfánnǎochùjiǎngshùzhèzhǒngxīnqíngzhǐnéngchīkuángchénzuì

 láidàonánbiānlínchùxúnzhǎogàoyǐnjiǔdehuǒbànliàochuángkōngkōngshítiānqián便biànwàichūyǐnjiǔ

 fánhuāluànruǐxiàngjǐnxiùyàngguǒzhùjiāngbiānjiǎowāixiézǒujiānxīnzheshíchūntiān

 guòyǎnxiàshījiǔháinéngtīngqiǎnwèizhèbáitóurényǒushénmexīndān

 shēnjiāngànbiānjìngzhúlínzhōngzhùzheliǎngsānrénjiāliāoréndehónghuāyìngchènzhebáihuā

 yǒuchùláibàochūnguāngdeshèngjiǔdiàndeqióngjiāngsòngzǒudeniánhuá

 dōngwàngshǎochéngxiānhuāyāngāogāodebáihuājiǔlóugèngshìjiěrényǎnchán

 shuínéngxiéjiǔzhàoqiánwǎngchàngyǐnhuànláiměirénhuānxiàoshènghuáyán

 láidàohuángshīqiánjiāngshuǐdedōngànjuànkùndàizhechūnfēng

 zhūzhǔdetáohuākāizhèngshènggāigàoshēnhóngháishìgàoqiǎnhóng

 huángniángjiāzhànfàngdexiānhuāzhēlexiǎowànqiānhuāduǒjiāngzhītiáoleyòu

 liúliànfēnfānghuājiānshíshífēidecǎidiéyóuzàihuānshēngmíngdehuángyīng

 bìngshìshuōgàohuāgàojiùyàozhǐyīnhàihuājǐnshíqiānlǎojìnglái

 huādàoshèngshíjiùróngfēnfēnpiāoluònènruǐaqǐngmenshāngliàngzhemànmànkāi

 zhùshì

 jiāngzhǐzuòzhězàichéngdōudecǎotángbiāndehuànhuāsàn

 chèjǐn

 diānkuángfàngdàngdiāndiān”。

 nánlínzhǐróngshīyuánzhù:“róngjiǔ。”

 xúnshíwèixún

 chóuwèi(wēi):tōngwēi”,shānshuǐwānchùzuò”。

 xíngjiǎo(qī):wāixiéshízuò”。

 zàizhùxiāngdāng”。shuōzàixiāngdāngshí”。

 liàoānpáibāngzhùbáitóurénlǎorénshīzhōngshìzuòzhězhǐ

 duōshìzhèyǒuliāorénzhī

 sòngshēngshēnghuó

 shǎochéngxiǎochéngchéngdōuyuányǒuchéngshǎochéngzhīfēnxiǎochéngzàichéng西miàn。《yuánjùnxiànzhìzàishǎochéngzàichéngdōuxiàn西nán

 liángào

 zhǎnzuòsuǒ”。

 jiārénzhǐguānxiùyánfēngshèngdeyán

 huángshīshàngsuǒzàngzhīyóulǎoxuéān》:shìzhìguòsōnglínshénmàowènchùyuē:“shīshǔrénsēngwèishīzàngsuǒwèinǎishǎolínghuángshīqiánzhī

 lǎnkùnjuànkùndài

 zhǔshēngmièrénzhàoguǎnwánshǎng

 gàozuòyìng”,zuò”。

 huángniángzhùchéngdōucǎotángshídelín(xī):xiǎo

 liúliánliúliànshě

 jiāogàodeyàngziqiàqiàxiàngshēngxíngróngniǎojiàoshēngyīnxiédòngtīngshuōqiàqiàwèitángshífāngyánqiàhǎozhī

 gàozuòkàn”。kěnyóupīn”。zuò”,zuòsuǒ”。

 fēnfēnduōérluàn

 nènruǐzhǐhánbāodàifàngdehuā

 chūnnuǎnhuākāideshíjiéběnxiǎngxúnbàntóngyóushǎnghuāwèinéngxúndàozhǐhǎozàichéngdōujǐnjiāngjiāngpànsànměijīngchùxiěchùxiěchùyòuhuànliánchéngshīshǒugòngchéngtóngshíměishǒushīyòuchéngzhāng

 shǒuxiěxúnhuādeyuányīncóngnǎohuāxiěèrshǒuxiěxíngzhìjiāngbīnjiànfánhuāzhīduōsānshǒuxiěmǒuxiērénjiādehuāhóngbái耀yàoyǎnyīngjiēxiáshǒuxiěyáowàngshǎochéngzhīhuāxiǎngxiànghuāzhīshèngrénzhīshǒuxiěhuángshīqiánzhītáohuāliùshǒuxiěhuángniángjiājǐnshìhuāshǒuzǒngjiéshǎnghuāgàohuāhuāshīqiánshǒufēnbiémiáoxiěnǎohuāchūnbàochūnliánhuāérliúchūbēichóudeqíng怀huáihòusānshǒuxiǎnshìchūshǎnghuāshídeyuèzhīqíngyùnhánchūnguāngnánliúzhīquánshīmàiluòqīngchǔcéngjǐngránshìxúnhuābiǎoxiànleduìhuādegàozàiměihǎoshēnghuózhōngdeliúliánduìměihǎoshìchángzàidewàng

 zhèshīměishǒudōujǐnkòuzhexúnhuāláixiěměishǒudōuyǒuhuāshǒudejiāngshàngbèihuānǎochèshǒudeshìkànhuāyáoxiāngyīngzhēnchángshānshékòushǒuwěiyīngkòuwěishǒuyīngérzhōngshǒudōuzhuāhuìzheshǎnghuākànhuāguànchuàndào

 shǒu:“jiāngshàngbèihuānǎochè”,huānǎorénshíshàngshìhuāréngàohuāzàijiāngshànghuāyǐngmèishuǐshuǐguānghuāgèngshìgào。“diānkuángliǎnggàohuādeqíngtàihuàlínjǐnzhì

 shìshīrénbànshǎnghuā,“zǒunánlíngàojiǔbàn”。zhīshìzhǎodelíntóngshǎnghuāde。“jīngxúnchūyǐnkōngchuáng”,míngxiězhèwèigàojiǔbànshìchūyǐndàngāishìshǎnghuālezhèchùgàozhǐdiānkuángxiědeshìliǎngréndeshì——mendōudàojiāngpànxúnhuālenéngxúnhuādeháiyǒugèngduōderénshuídōugàoměizhèshǒujuéxiěxúnhuāguàn穿chuānlediānkuángèrzhèshǒushīshìjiě

 èrshǒu:“chóuhuāluànruǐwèijiāngbīn”,shìchéngshǒujiāngshàngbèihuānǎochèérláidejiāngshàngdehuāshìfēnfándehuāluànderuǐzuǒyòubāowéizhejiāngdeliǎngbiānhuànhuāpiànhuāhǎishǒutóushuōjiāngshàngbèihuānǎochè”,érzhèshǒuèrshuōxíngwēishíchūn”。wángshìzàidiānkuángdexíngtàixīndōujiǎngjiàotòuhuāzhīzuìrénjiēzhexiě使shǐshījiǔ,“wèiliàotóurén”。zhèshìxiěhuāzhīmèihuātiānshīqíngjiǔhuā使shǐqīngchūnzhǎngzàizhèshìyǒuzhéqíngde

 sānshǒu:“jiāngshēnzhújìngliǎngsānjiāduōshìhónghuāyìngbáihuā。”zhèliǎngyòushìchéngèrshǒuchóuhuāluànruǐwèijiāngbīnérláidefànwéisuōdàoxiǎodefànwéi——liǎngsānjiāfànwéisuōxiǎolehuāquèfánmángláileshīdeshìxiějìngtàihónghuābáihuāpíngchángérjiāduōshìliǎngdùnjuénàofēicháng。“duōshìyòushìcóngqiánmiànhuānǎorénérshēngláidemiàochùshìqiánhòuhuīyìng

 èrshūqíngchūnguāngrénhuà。“bàochūnguāngzhīyǒuchùyīngměijiǔsòngshēng。”shìyǒusuǒmiàoshìyǒusuǒjiětuōdànshēnqíngrénggāishìgàohuā

 shǒu:“dōngwàngshǎochénghuāmǎnyānbǎihuāgāolóugènglián。”shīyòudàngkāicéngxiěhuābiāndefánhuābīnfēnzhèshìcūnsuǒjiànzhīhuāzuòzhězhèshíyòuxiǎngxiàngchéngdōushǎochéngzhīhuā,“bǎihuāgāolóugènglián”。zhèhòuláixiědehuājìngāolóushāngxīn”,liǎngqiánbànjiéxiāngshìérhòusānāijiǒng。“gèngliánduōgàode

 yáokànshǎochéngzhīhuāběnshìyānwǎngdeyānhuādànyuēyānhuāéryuēhuāmǎnyānzhēnsuǒyúnhuàwèixīnlezhèyàngchéngzhōngzhīhuāzàiláipéichènjiāngshàngjiāngbīncūnzhōngrénjiāzhīhuāyǒuyuǎnwàngjìnguānzhīérshìxiāngtóngèrwènzuòjié,“shuínéngzàijiǔkāijīnzhǎnhuànjiārénxiùyán?”shítànzhāoyǐnrénliúxiǎngxiàngyùnqióng

 shīwèixúnhuāshīdeshǒuxiědàohuángshīqiánkànhuā。“huángshīqiánjiāngshuǐdōng”,xiědediǎn。“chūnguānglǎnkùnwēifēngxiědejuàntàichūnnuǎnrénlǎnjuànsuǒfēngxiǎodànzhèwèideshìgènghǎokànhuākàntáohuākāizhǔgàoshēnhónggàoqiǎnhóng”。zhèdiéyònggàogàoshēnhónggàoqiǎnhónggàozhègàoyīngjiēxiádànyòushìjǐngēnzhekāizhǔsānláide。“kāizhǔjiùshìyóuzàikāijǐnliàngkāikāikāisuǒxiàchéngjiēláigèngxiǎnchūxuànlànshījǐnshìxiù

 liùshǒuxiěxúnhuādàolehuángniángjiāzhèshǒushīzàihuángniángjiāshǎnghuāshídechǎngmiàngǎnchùmiáoxiěcǎotángzhōuwéilànmàndechūnguāngbiǎoleduìměihǎoshìdegàozhīqíngshìzhī怀huáichūnhuāzhīměirénrándeqīnqièxiédōuyuèránzhǐshàngshǒudiǎnmíngxúnhuādediǎnshìzàihuángniángjiādexiǎoshàngrénmíngshīshēnghuóqíngjiàonóngyǒumínwèiqiānduǒwànduǒ”,shìshàngmǎndehuà。“zhī”,miáohuìfánhuāchéndiāndiānzhītiáodōuwānlejǐngwǎnzài。“”、“èryòngshífēnzhǔnquèshēngdòngsānxiěhuāzhīshàngcǎidiépiánxiānyīnliànhuāérliúliánànshìchūhuādefēnfāngxiānyánhuāgàodiéde姿gàomiǎn使shǐmànderénliúliánláidànbìngwèitíngérshìqiánxíngyīnwèifēngguāngxiànměijǐngshàngduō。“shíshí”,shìǒuěrjiànyǒuzhèèrjiùchūnnàodeqíngxuànrǎnchūláizhèngzàishǎngxīnyuèzhīqiàqiǎochuánláichuànhuángyīngdòngtīngdeshēngjiāngchénzuìhuācóngdeshīrénhuànxǐngzhèjiùshìdejìng。“jiāoxiěchūyīngshēngqīngruǎndediǎn。“zàijǐnshìjiāoyīng姿tàideguānxiězhàochuánchūgěizuòzhěxīnshàngdekuàiqīngsōngdegǎnjuéshīzàiyīngqiàqiàshēngzhōngjiéshùráoyǒuyùnshīxiědeshìshǎngjǐngzhèlèicáishèngtángjuézhōngjiànxiāndànxiàngshīzhèyànghuàshífēnwēicǎichángnóngdeduōjiànrénjiāzàitáohuāànzhídàoménqiánshuǐliú”(chángjiànsānxúnjiǔzhuāng》),“zuófēngkāijǐngtáowèiyāngqián殿diànyuèlúngāo”(wángchānglíngchūngōng》),zhèxiējǐngdōuxiǎnqīng”;érzàihuāmǎnhòuzàijiāqiānduǒwànduǒ”,gèngtiāndiéyīngjǐngjiùnónglezhèzhǒngxiěwèiqiánrénshèngtángrénhěnjiǎngjiūshīshēngdiàodexiémendejuéwǎngwǎngnéngbèizhūguǎnxiányīnérhěnjiǎngxiédejuéwèichàngérzuòchúnshǔsòngshīyīnérchángchángchūxiànǎoshīqiānduǒwànduǒzhīànèrdāngpíngéryòngdànzhèzhǒngǎojuéshìduìyīnderènhuài,“qiānduǒwànduǒdedié便biànyǒuzhǒngkǒuměiérqiānduǒdeduǒshàngxiāngtóngwèizhìdesuītóngshǔshēngdànyǒushàngshēngzhībiéshēngdiàoshàngréngyǒubiànhuàshīrénbìngfēizhòngshìshīdeyīnměizhèbiǎoxiànzàisānliǎngshuāngshēngxiàngshēngdiédeyùnyòng

 “liúlián”、“zàijūnwèishuāngshēngguànzhūxiāngliányīndiàowǎnzhuǎn。“shíshí”、“qiàqiàwèidié使shǐshàngxiàliǎngxíngchéngduìzhàng使shǐgèngqiánggèngshēngdònggèngnéngbiǎoshīrénliànzàihuādiézhīzhōngyòubèiyīngshēnghuànxǐngdeshājiāndekuàizhèliǎngchúquè”、“yīngèrjūnwèishé齿chǐyīnzhèliánchuànshé齿chǐyīndeyùnyòngzàochéngzhǒngyóngyóngdegǎnwéimiàowéixiàozhuàngchūkànhuārénwèiměijǐngtáozuìjīngdegǎnshòushēngyīndexiàoyòngyǒuzhùxīnqíngdebiǎo

 zàishàngshèngtángshīduōtiānránhúnchéngzhīduìjié”(hòuliánpiánǒunǎichūtángjuédiàoshèngtángjuéshǎojiànyīnwèizhèzhǒngjiéwěihěnnánzuòdàoshénwánquèyīnnánjiànqiǎoshīhòuliánduìzhànggōngwěnyòuráoyǒuyùnyòngqiàdàohǎochùzàishǎngxīnyuèzhītīngdàoyīngqiàqià”,zēngtiānshǎogǎnrǎnwàizhèliǎngànguànwényīngzuòdiéliúliánshíshíjiāoyīngzàiqiàqiàliúlián”、“zàidàoshǒushìchūyīnyùnshàngdeyàotóngshíyòuzàishàngqiángdiàolemen使shǐhángèngwèichūláixiǎnxīnyǐngduōbiàn

 zuìhòushǒu:“shìgàohuā”。tòngkuàigàncuìháocángguànpàndàochángyònghěnjīngrénxiū”,shìyòuxiědào:“zhǐkǒnghuājǐnlǎoxiāngcuī。”deshìhuāxièrénlǎoxiàliǎngshìxiějǐngxiěhuāzhīzhīluòhuāruǐdemànkāijǐngzhōngjièhuāzhīshēnqíngduìchūzhīgèngshìjiābèixiěéryòutòufēngqíngshēn

 zhèshīzuòdìngchéngdōucǎotángzhīhòugōngyuán761niántángzōngshàngyuánèrniánhuògōngyuán762niántángdàizōngbǎoyīngyuánniánchūnshàngyuányuánniángōngyuán760niánzàibǎojīngluànzhīhòuchuānchéngdōuzài西jiāohuànhuāpànjiànchéngcǎotángzànshíyǒuleānshēndechùsuǒshízhíchūnnuǎnhuākāigèngyǒushǎngxīnshìduìshēnghuóshìgàodezhèshìxiězhèshīdeshēnghuógǎnqíngchǔèrniánshuōsānniánchūnnuǎnhuākāishíjiézàijǐnjiāngjiāngpànsànshǎnghuāxiěxiàlejiāngpànxúnhuājuézhèshī

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34204.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 6人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org