首页 趣味语文古诗词正文

青玉案·凌波不过横塘路(qing yu an ling bo bu guo heng tang lu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:05:21 6 0 写景

 língguòhéngtángdànsòngfāngchénjǐnhuániánshuíyuèqiáohuāyuànsuǒchuāngzhūzhǐyǒuchūnzhīchù

 fēiyúnrǎnrǎnhénggāocǎixīnduànchángshìwènxiánqíngdōuchuānyāncǎomǎnchéngfēngméizihuángshí。(bǎnběn)

 língguòhéngtángdànsòngfāngchénjǐnhuániánshuíyuètáihuāxièsuǒchuāngzhūzhǐyǒuchūnzhīchù

 yúnrǎnrǎnhénggāocǎixīnduànchángshìwènxiánchóudōuchuānyāncǎomǎnchéngfēngméizihuángshí。(bǎnběnèr)

 wén

 qīngliáncónghéngtángqiáncōngcōngzǒuguòzhǐnéngsòngxiàngfāngchényàngpiāozhèngshìqīngchūnniánhuáshíhòushénmerénnénghuānzàixiūzheyǎnyuèqiáodeyuànzizhūhóngdexiǎoményìngzheměidesuǒchuāngzhǐyǒuchūntiāncáihuìzhīdàodechù

 tiānshàngfēiyúnzàikōngzhōngguòzhǎngmǎnhéngdexiǎozhōuzàizhōngruòyǐnruòxiànjiārénérfǎnyòngcǎixiěxiàshānggǎndeshīyàowèndeyōushāngyǒuduōshēnduōzhǎngjiùxiàngyānchuānqīngcǎojiùxiàngsuífēngpiāozhuǎndeliǔméizihuángshídeshuǐbiān

 zhùshì

 qīngànpáimínghànzhānghéngchóushī》:“měirénzèngjǐnxiùduànbàozhīqīngàn”。yīnwèidiàomíngyòumínghéngtáng”。shuāngdiàoliùshíqiánhòupiànyùnyǒuyòngyùnzhě

 língxíngróngzitàiqīngyíng

 héngtángzàizhōuchéngwàishìzuòzhěyǐnzhīsuǒ

 fāngchénzhǐměirén

 jǐnhuániánzhǐměihǎodeqīngchūnshíjǐnshìyǒucǎiwénde

 yuèqiáohuāyuànzuòyuètáihuāxiè”。yuèqiáoxiàngyuèliàngshìdexiǎogǒngqiáohuāyuànhuāhuánràodetíngyuàn

 suǒchuāngdiāohuìliánsuǒhuāwéndechuāngzizhūzhūhóngdemén

 fēizuò”。

 rǎnrǎnzhǐyúncǎihuǎnhuǎnliúdòng

 héng(héng)gāo(gāo):zhǎngzhexiāngcǎodezhǎozhōngdegāo

 cǎiyǒuxiězuòdecáihuá

 duànchángshānggǎndeshī

 shìwènshuōruòwèn”。xiánchóushuōxiánqíng”。

 dōuzǒngwèiduōshǎo

 chuānbiànpiàn

 méizihuángshíjiāngnándàichūxiàméishúshíduōliánmiánzhīchēngméi”。

 běnpiānwèixiāng怀huáirénzhīshìrénwǎnnián退tuìyǐnzhōujiānsuǒzuòtōngguòduìchūnjǐngdemiáoxiěshūzuòzhěsuǒgǎndàodexiánchóu”。shàngpiànxiějiārénérzhīsuǒwǎngdechàngwǎngqíngjǐnghánliúchénlúnxiàliáo怀huáicáidegǎnkǎixiàpiànxiěyīnéryǐndexiànchóubiǎoxiànleyōunánshūzhīqíngquánxiěxiāngzhīqíngshíshūzhìdexiánchóu”,xīnxiǎngxiàngfēnglái广guǎngwèichuánsòng

 shàngpiànxiěǒujiāshēngjuànxiāngyuánxiāngjiàndechóuchàngzhīqíng。“língguòhéngtángdànsòngfāngchénxiěměirénzǒude姿tàichūcáozhíluòshénzhōngdeshīlíngwēiluóshēngchén”。zhǐjiànmàizheqīngyíngdeshānshānzǒuguòhéngtángdedàosòngpiāorányuǎncóngpiànfāngchénzhīzhōngzhuīxúndezōng。“jǐnhuániánshuíwèiyuēzhèjǐnxiùniánhuáshuígòngrénfǎnwèndeshūlenèixīndechàngwǎngzhīqíng。“yuèqiáohuāyuànsuǒchuāngzhūxiědeshìrénxiǎngxiàngměiréndechùdeqíngjǐngshìzàiyuèxiàqiáobiānhuāyuànháishìzàiyǒuhuāchuāngdezhūméndànquècóngzhīdàoshìgǎntànshēng:“zhǐyǒuchūnzhīchù。”gàizhǐyǒuchūnfēngcáizhīdàodezhùchùhánshūleduìměiréndeliànzhīqíng

 xiàpiànchéngshàngpiànxiěchūnchíměirénláidexiánchóu。“fēiyúnshìshuōrénzhùliángjiǔzhídàodelóngzhàolezhōuwéidejǐngcáiránxǐngjué。“cǎizhuǎnxiěshēnxiāngbēixiěxiàróuchángcùnduàndeshīyǒurénrènwèixiěduànchángdeshìměirénbèishuōjiēzheyóuduànchángyǐnchūxiàshìwènxiánchóudōu?”“shìwèndehǎochùzàixián。“xiánchóu”,shìchóushìqióngchóuzhèngyīnwèixián”,suǒcáimàndemànbiānpiāopiāomiǎomiǎozhuōdìngquèyòuchùzàishíyǒuzhèzhǒngruòyǒuruòshìzhēnháihuàndexíngxiàngzhǐyǒuchuānyāncǎomǎnchéngfēngméizihuángshíchàkānhòusānyùnyònglièdejiāngchōuxiàngdenánzhuōdegǎnqíngxiěshífēnshēngdòngzhèdehǎochùjǐnshìméizihuángshíyīnwèizhōngdewènsāndiéchéngwánzhěngdefēndexiàngérqiěchuàngxìngrénmiáoxiěxiánchóudemínghěnduōdànzhèyàngqiǎomiàoyuányīndeháiméiyǒuxiānrénmiàodiǎnyòngdexiūshǒujiāngxíngbiànyǒuxíngjiāngchōuxiàngbiànxíngxiàngbiànzhuōwèiyǒuxíngyǒuzhìxiǎnshìlechāoréndeshùcáihuágāochāodeshùbiǎoxiàn

 zhùshēngchénxiàliáo怀huáicáizhǐzuòguòxiēyòubān殿diànchénjiānjūnménlínchéngjiǔshuìzhīlèidexiǎoguānzuìhòuchénglángzhìshìjiāngzhèngzhìshàngdezhìyǐnbiǎozàishīwénshìfēngjiànwénréndeguànyòngshǒuyīnjiézhùdeshēngpíngláikànzhèshǒushīnéngyǒusuǒtuō

 zhùwèiréngěngzhímèiquánguì,“měirén”、“xiāngcǎoláiyòushìgāojiézhīshìdexiàngzhēngyīnzuòzhěhěnnéngzhùzàixiāngcǎopàndeměirénqīnglěngzhèngshìzuòzhě怀huáicáidexíngxiàngxiězhàomacóngzhèshàngjiǎngzhèshǒuzhīsuǒshòudàodàiwénréndeshèngzàn,“tóngbìngxiāngliánkǒngshìzhòngyàoyuányīnbadāngránjìngzhíkànzuòshǒuqíngshūxiědeshìduìměihǎoqínggǎndezhuīqiúwàngérdechàngwǎnglùncóngjiǎoláijiězhèshǒusuǒbiǎoxiàndexiǎnggǎnqíngduìfēngjiànshídàiderénmenláishuōdōushìxīnyǒuyān”。zhèdiǎnzhèngshìzhèshǒuyǒuqiángshēngmìngdeguānjiànsuǒzài。?

 zhù(1052~1125) běisòngrénfānghuíhàoqìnglǎohànwèizhōujīnnánwèihuīrénsòngtàihuánghòusūnsuǒzōngshìzhīchēngyuǎnběnshānyīnshìtángzhīzhānghòuzhīzhāngqìngjìng),hàoqìnglǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34197.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 6人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org