首页 趣味语文古诗词正文

书项王庙壁(shu xiang wang miao bi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-14 08:18:16 44 0 咏史怀古

sānzhāngpèiqínchuānguānyòuzòngāfánghànwángzhēnlóngxiàngwáng
juésānwángdǐngshàngbēigēngwēnglǎoxiàngwángzhēnlónghànwángshǔ
gāixiàměirénchǔdìngtáoměirénchǔzhēnlóngshǔshǔ。 

wénzhùshì

① “sānzhānghàn·qiānshǐ·gāoběnzàiliúbāngjìnqínchuānhòu,“lǎoyuēsānzhāngěrshārénzhěshāngréndàozuì。”pèishuǐduōwèideqínchuānzhǐshǎn西gānqínlǐngběidepíngyuándài
②“guānzhǐxiànghuǒshāoāfánggōng
③“jué:《shǐ·xiàngběnzài鸿hóngményànshàngfànzēngsānjuéànshìxiàngbīngshādiàoliúbāngchúhòuhuàndànxiàngwángrányīng”。
④“dǐngshàngqiānshǐ·xiàngběnzàichǔhànxiāngzhēngshíxiàngdānxīnzhǎngduìzhìxiàduìshìzhuāleliúbāngdeqīnyángyánliúbāngtóujiàngjiùshāleqīndùnchéngròugēngchīliúbāngtīngshuōhòushuō:“xiàngběimiànshòumìng怀huáiwángyuēyuēwèixiōngwēngruòwēngpēngérwēngxìngfēnbēigēng。”
⑤“gāixiàzhǐwángbié
dìngtáoměirénliúbāngdechǒngrénshìshāndōngdìngtáorénchēng。 

shǎng

  zhōngguówénrénhuānzàishīzhōngzāngfǒurénwángxiàngchūnzhèshǒushījiùduìxiàngliúbāngzhèliǎngwèirénzuòlefānpíngshuō

  xiàngliúbāngdāngchūbìngshìshénmerénguòdōushìyǒuxīnderénzhàoqiāndezàiliǎdōujiànguòqínshǐhuángxiàngjiànleshuō:“érdài!”liúbāngjiànleshuō:“zhàngdāng!”suīránmiǎoshìyànxiànbiāoquèdōushìxiǎngdānghuánghòuláiguǒránwèiletiānxiàlóngzhēngdòuhūntiānhēixīnsuìxiǎorénjiùjìnleréndequānzizàizhèchǎngzhēngduózhōngliúbāngshènglexiàngbàilezàichéngbàilùnyīngxióngdezhōngguóránhuìwèishèngzhěsòngshàngliàngzànduìshībàizhěshǎoyǒuhǎohuànéngxiàngqiānyàngxiànglièběn》,háiyǒushǎozànzhījiùsuànhěnrónglewángxiàngchūncónggōngdechéngjiùláiguāncháwèiliúbāngnéngqínyuēsānzhāngtiānjiànggānlínshēnmínxīnwèizhēnlóngxiàngyǒngchēngdànguānhòuzhǐzhīqiánqiāngchuòbàngzònghuǒjiélüèdǒngshōushírénxīnzhǐshìjièmǎngzhōngjiàoliúbāngxùn

  zhèpínglùnsuīhěnjiǎnjiédànwèiyǒuxīnguòwángxiàngchūndeliúxiàngjiàolùnháiyǒuhòumiànliǎngcéngláijiùle

  céngshìcóngrénshàngjiào鸿hóngményànshàngfànzēngsānjuéànshìxiàngbīngshādiàoliúbāngchúhòuhuàndànxiàngwángrányīng”。tángtángzuòrénníngdāoqiāngzàizhànchǎngjuéshèngyuànzàibèihòugǎoyīnmóuguǐliúbāngtóngdāngxiàngliúbāngdiēbǎngzàizhēnbǎnshàngwēixiéliúbāng退tuìjūnshíliúbāngjìngwánquánlǎozideānwēiwèiniànxiàoliǎnduìxiàngshuōmencéngyuēwèixiōnglǎozijiùshìlǎoziguǒxiǎnglǎozizhǔláichīqǐngfēnwǎnròugēnggěichángchángwánquánshìlàideyàngziliǎngxiāngjiàolùnrénwángxiàngchūnwèixiàngwángzhēnlónghànwángshǔ”。zhōngwàishǐshàngzhèngzhìjiādōushìwánnòngguǐdegāoshǒufānyúncháolìnggǎinòngzuòjiǎbèixìnshìjiācháng便biànfànchénggōnglezhèqièdōudāngzuòlínghuódeshǒuwànérzàijīngdiǎnguǒshībàiránlìngzuòbiélùnxiàngyǒngměngshànguǐzhōngshībàidànwángxiàngchūnwèixiàngderéngāoliúbāngzhèyàngdepínglùnjiùyǒudiǎnlezuòrénzǒngyàojiǎngdiǎnrénguǒjiǎngrénzhěngwánnòngxiēyīnmóuyángmóusuīránletiānxiàchēngxiāoxióngnándàorénmenxīndezūnjìng

  zàicéngshìcóngrénxìngdecéngmiànzuòjiàoxuǎndeqièdiǎnshìliúxiàngtóngxīnàiréndeguānnándeqíngàiyīngdāngshìrénxìngdezhìjiézhìchúntāngxiǎndāntíngzhōngsuǒwèiqíngzhīsuǒwǎngérshēnshēngzhěshēngshēngérérshēngzhějiēfēiqíngzhīzhì”,zhèngshìshuōdecóngqíngàizhīshēnqiǎnkuītànrénxìngdezhēnwěirénguǒwèiquánsuǒ便biànhuìyǒuzhēnzhèngdenánqíngàihuòmenyǎngxiǎoqièbāoèrnǎicéngxìnshìdàndàncháotóngquándexiāngzuǒshānménghǎishìderén便biànbèichéngwèimendejuédeshēng。“gāixiàměirénchǔshìshuōdeshìzhèshìzàijīngwángbiézhōngxiàngwángshějǐnbèiméilánfāngyǎnchánmiánfěidànzàishǐzhōngzhǐshuōxiàngwángbēikāngkǎi”,“měirénzhī”,ránhòuxiàngwángxiàshùxíng”。“nàiruò”——chéngbáihuàjiùshìaazěnmeláiāndùnne?”zěnmeāndùnméijiànshùzhǐshuōdàizhebǎicóngwéizǒulekànláishìdiūxiàméiguǎnhòuláidechǔhànchūnqiūshuōyǒudào:“hànbīnglüèmiànchǔshēngwángjǐnjiànqièliáoshēng”,kànláishìchūjiǎtuōjiùxiàngjīngxiěwěnzàixiānxiàngwángwéizàihòuyàngguòshìhòurénwèiyīngdāngle。“dìngtáoměirénchǔ”,shìshuōliúbāngdechǒngrénderénshìdìngtáorénshìchǒngwèishìzhèlèiréndemáobìngrénnéngmiǎnsuǒchánzheliúbāngyàodeérziwèitàiziliúbāngcéngyīngguòdànyīnzhāngliángshèwèitàizizhǎolechūdebǎorén使shǐliúbānggǎnlìngxíngfèishìduìrénshuōtàizichéngdònglelehòuzhēnshìdezhǔzileliúbāngshìfǒuzhēnshìyīnwèiyǒuleshāngshānhàozuǒtàizijiùgǎnyǒusuǒdòngzuòzhìlùndezhèdòngshìfǒuyǒuhànshìzàntǎolùndànmíngzhīhòuhěnmìngyùnkānyōuquèzuòrènānpáizhǐshìshuōwèitiàochǔwèichàngchǔrénliúguǎnzǒulebáoqíngtóngxiàngchàduōlehòuláirénzidōucǎnhòuzhīshǒuliúbāngshìnéngjiùdecóngrénxìngdejiǎokànliúxiàngwángxiàngchūnwèièrréndōushìshǔ”。


wángxiàngchūn

  wángxiàngchūn(1578~1632)míngshīrényuánmíngwángxiàngxùnhàoqiúbiéhàoshānshìxīnchéngjīnshāndōngshìhuántáixiànxīnchéngzhènrénqīngchūwénxuéjiāwángshìzhēncóngwànsānshíniánjìnshìèrguānzhìnánjīngkǎogōnglángzhōngyīngāngzhíérmiǎnguānguītiánxiàngchūncáibēnshīzōngqiánhòuzishīwénjiéwèiyīn》(nánbǎiyǒng》)、《wènshāntíng》。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34151.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 44人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org