首页 趣味语文古诗词正文

童趣(tong qu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-09 10:20:59 30 0 初中文言文

 tóngzhìshínéngzhāngduìmíngcháqiūháojiànmiǎoxiǎozhīcháwénshíyǒuwàizhī

 xiàwénchéngléizuòqúnkōngzhōngxīnzhīsuǒxiànghuòqiānhuòbǎiguǒránángshǒuguānzhīxiàngwèizhīqiángyòuliúwénzhàngzhōngpēnyān使shǐzhīchōngyānérfēimíngzuòqīngyúnbáiguānguǒyúnduānwèizhīránchēngkuài

 chángqiángāochùhuātáixiǎocǎocóngchùdūnshēn使shǐtáidìngshénshìcóngcǎowèilínchóngwèishòuzhěwèiqiūāozhěwèishényóuzhōngrán

 jiànèrchóngdòucǎojiānguānzhīxìngzhèngnóngyǒupángránshāndàoshùérláigàilàixiāshéérèrchóngjǐnwèisuǒtūnniányòufāngchūshénjuéyaránjīngshéndìngzhuōxiābiānshùshízhībiéyuàn


wénzhùshì

wén
 huíxiǎngxiǎodeshíhòunénggòuzhāngyǎnjīngduìzhetàiyángnéngkànqīngzuìwēidedōng西kànjiànxiǎodedōng西dìnghuìguānchádewényīnchángyǒuchāochūshìběnshēnde

 xiàtiānwénzidejiàoshēngxiàngléiyàngmenzuòqúnzàikōngzhōngfēixīnzhèmexiǎngchéngqiānchéngbǎidewénziguǒrándōubiànchéngxiānletáizhetóukànmenjǐngdōuwèiérbiànjiāngyìngleyòujiāngzhǐwénziliúzàizhàngzhōngyòngyānmànmànpēnguòràngmenzàiyānzhōngfēizhejiàozhedāngzuòqīngyúnbáidejǐngguānguǒránjiùxiàngyúnduānyàngwèizhèjǐngxiànggāoxìngpāishǒujiàohǎo

 chángzàiqiánggāopíngdefāngzàihuātáicǎocóngshēngdefāngdūnxiàshēnzi使shǐhuātáixiāngpíngjīnghuìshénguānchácǎocóngdāngzuòshùlínchóngzidāngzuòshòukuàichūfēndāngzuòshānqiūāoxiàndefēndāngzuòshānquánshénguànzhùchénjìnzàixiǎngxiàngzhīzhōngxīnqíngyuèjuéshìzhǒngmǎn

 yǒutiānkànjiànliǎngzhǐxiǎochóngzàicǎojiānxiāngdòudūnxiàláiguānchámenxìngzhèngnónghòurányǒudejiāhuǒxiānfānshāndàoshùérláileyuánláishìzhǐlàishétóuliǎngzhǐchóngziquánbèichīdiàoleshíniánhěnxiǎozhèngkànchūshénjìnyadeshēngjīngjiàoláidàidàoshénqíngāndìngxiàláizhuōzhùlàibiānleshíxiàgǎndàobiédeyuànzile

zhùshì

huíhuíxiǎng
zhìyòuxiǎoxíngróngniánlíngxiǎo
zhāngzhāngyǎnjīng
duìmiànxiàngduìzhecháo
míngcháqiūháoxíngróngshìhǎoqiūháozhǐniǎolèidàoleqiūtiānzhòngxīnshēngchūláifēichángxiāndemáohòuláiyòngláizuìwēideshì
miǎoxiǎozhīwēixiǎodedōng西

wénhuāwéntiáo
suǒ
wàizhèzhǐchāochūshìběnshēn
chéngxiàng
wénzizuò
zài
mejiù
huòyǒude
guǒguǒzhēn
xiàngwèizhīqiáng(jiāng):jǐngwèiérbiànjiāngyìnglexiàngjǐngjǐngwèiwèiqiángtōngjiāng”,jiāngyìngde
zhàngwèirǎndezhàngzi
pēnyānmànmànyòngyānpēnmànmànyòng
使shǐràng
érchéngjiēguānzhèjiěshìwèi便biàn”“jiù”。
zuòdāngzuò
guānjǐngguān
(lì):niǎomíng
wèizhīyīn
ránānshìkuàideyàngzirán,……deyàngzi
……wèi……:……dāngzuò……。
línsēnlín
kuài
(hè):shāngōu
ránānshìkuàiéryòumǎndeyàngzi
xìngxìngzhì
pángránpángdedōng西dedōng西
gàichéngjiēshàngwénbiǎoshìyuányīnzhèyǒuyuánláishìde
xiā(há)chánchúdetōngchēngxiāxiànxiězuò”。
wèijièbèi
fāngchūshénzhèngzàichūshénfāngzhèng
biānmíngzuòdòngbiān
shùshíshí
gǎn
zhīdàizhǐlài


shǎng

 quánwénfēnwèiliǎngfēnduànwèifēnzǒngxiětóngniánshìjuémǐnruìhuānzhìguāncháshìchángyǒuxiǎngdàodeèrduànzhìpiānwèièrfēnxiětóngniánguānchájǐngdezhèpiānsànwénbiǎoxiànlezuòzhěérshíxiǎngxiànghuànxiǎngdeduànshìwénránqínggǎnzhēnzhìyánshēngdòng

 fēn1duàn),zǒngxiětóngniánshìjuémǐnruìhuānzhìguāncháshìchángyǒuxiǎngdàode。“néngzhāngduìmíngcháqiūháo”,fǎnyìngxiǎoháizishìjuémǐnruìyòubiǎoxiànchūháizidezhìtiānzhēn。“jiànmiǎoxiǎozhīcháwén”,shuōmíngzuòzhěxiǎoshíhòushànzhìguāncháxiǎoshìkàndàowēideshìzhōngxiēbiérénsuǒnéngkàndàodemiàochùchǎnshēngchāoránwàide

 èrfēn2duànzhìpiān),xiětóngniánguānchájǐngde

 xiānxiěxiàtiānguāncháwénfēide。“xiàwénchéngléishìkuāzhāngyòushìzhèshìcóngwénqúnwēngwēngdeshēngyīnmènléishēngxiāngshìdediǎnliánxiǎngdàoléishēngérwénzuòshìwénzidexíngzhǎngxiāngxiàngzhèshìháizimendeliánxiǎngzhèxiēliánxiǎngdànzhàoyīnglefēndemíngcháqiūháojiànmiǎoxiǎozhīcháwén’”,tóngshíwèixiàwénzuòlediàn。“xīnzhīsuǒxiànghuòqiānhuòbǎiguǒrán”,xīnzhèyàngxiǎngyǎnqiánjiùguǒránchūxiànleqúnfēidejǐngguānzhèshìzàiqiánwénliánxiǎngchǔshàngdexiǎngxiàngzhèzhèngshìwàizhī”。érliúwénzhàngzhōngpēnyān使shǐzhīchōngyānérfēimíngzuòqīngyúnbáiguānguǒyúnduānwèizhīránchēngkuài”,yòushìchuàngzàoxìngdeliánxiǎngxiǎngxiàngjìnxiànlewàizhītóngshífǎnyìngledezhīshífēngdànhuódòngfànwéixiáxiǎoméiyǒuhuìtiáojiànjiēchùqīngyúnbáideshíjǐngkàozhefēngdexiǎngxiàngréngránlǐnglüèdàoshūběnshànghuàshàngsuǒmiáohuìdeqīngyúnbáideshíjǐngzàixiěguāncháqiánghuātáixiǎochóngzhēngdòudezhèxiěguāncháhuātáicǎo,“cóngcǎowèilínchóngwénwèishòushényóuzhōngréngshìbiǎoxiànwàizhīdeérguānchóngdòuxiādeshìdànjǐnkòushuōmíngguāncháshénérqiěháinéngbiǎoxiàndezhēnzhèngàitiānzhēnxié


chuàngzuòbèijǐng

míngcháqiūháomíngyǎnchákànqīngqiūháoqiūtiānniǎoshòushēnshàngxīnzhǎngdemáoxiǎodedōng西niǎolèidàoleqiūtiānzhòngxīnshēngchūláidefēichángxiāndemáoxíngróngyǎnkànqīngxiǎodedōng西zhǐshìhěnhǎo
pángrándōng西
ránxíngróngānshìkuàiérmǎndeyàngzi
xiàwénchéngléixiàwénqúnwēngwēngdejiàoshēngxiàngmènléi
wàizhīchāochūshìběnshēnde
ránchēngkuàigāoxìngliánshēngjiàohǎo 

shěn

shěn(1763nián—1832nián),sānbáihàoméizhǎngzhōujīnjiāngzhōurénqīngdàijiéchūdewénxuéjiāqīnggānlóngèrshínián(1763niánchūshēngchéngnáncānglàngtíngpànshìwénrénzhījiāméiyǒucānjiāguòkǎoshìcéngmàihuàwéichíshēngshíjiǔsuìhòushíniánliúzhuǎnquánguóhòudàozhōucóngshìjiǔzichényúngǎnqíngshénhǎoyīnzāojiātíngbiàncéngwàijīngkǎnzihòuchuānchōngdāngliáohòuqíngkuàngmíngzheyǒuchuánzuòpǐnshēngliùliùjuǎnhòuliǎngjuǎn),yǐngxiǎngshén。1936niánlíntángcéngjiāngzhèzuòpǐnchéngyīngwénzàiguówàichūbǎn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34133.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 30人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org