首页 趣味语文古诗词正文

夸父逐日(kua fu zhu ri)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-09 10:19:16 32 0 初中文言文

 kuāzhúzǒuyǐnyǐnwèiwèiběiyǐnwèizhìdàoérzhànghuàwèidènglín


wénzhùshì

wén
 kuātàiyángsàipǎozhízhuīgǎndàotàiyángluòxiàdefānggǎndàokǒuxiǎngyàoshuǐjiùdàohuángwèishuǐshuǐhuángwèishuǐdeshuǐgòuwǎngběishuǐháiméidàozàibànyīnkǒuérérdiūdeshǒuzhàngjiùhuàchéngtáolín

zhùshì
zhúzǒujìngpǎosàipǎo
zhújìngzhēngzǒupǎo
zhuīgǎndàotàiyángluòxiàdefāng
yǐnxiǎngyàoshuǐjiě
wèihuángwèishuǐ
běiyǐnchuánshuōzònghéngqiānzàiyànménshānběiběifāngwèimíngyòngzuòzhuàngxiàngběifāngxiàngběimiàn
dàoérbànshàngyīnkǒuér
dènglínmíngjīnzàibiéshānjìnnánběiānhuīsānshěngjiāojièchùdènglíntáolín”。
wèizhìméiyǒugǎndào
gǎndàokǒu

wèichéngwèi
zhúzhuīzhútàiyáng
dào。(yǐnwèizhōngdeyīngwèidàojiè

gòu。(yīnwèideděngtónggòusuǒ gòutóng

huóyòng 
běiyǐn
běimíngzuòzhuàngxiàngběi
dàoér
dàomíngzuòzhuàngzàibànshàng

jīn
kuāzhúzǒu
zǒupǎojīnxíngzǒu
yǐnwèi
zhǐhuángjīnfànzhǐsuǒyǒuliú

duō
yǐn
yǐn yǐnmíngyǐnshíshíshuǐ
yǐnwèiyǐndòng


shǎng

 1、kuāshìwèizěnyàngderénjiězěnyàngrènshízhèrénxíngxiàng

 kuāshìwèishénderénshìwèishànbēnpǎoderéntàiyángzhúzǒu”。 kuāyǒumíngquèzhuīqiúyǒnggǎnzhízheyǒuxiǎngyǒubàoyǒushēngjīngshéngānwèirénlèizàozhèrénxíngxiàngyǒuchāoxiànshídekuāzhāngdelàngmànzhǔcǎi

 2、 “zhúdeshìzhuīzhútàiyáng zěnyàngjiězhèxíngwèi?           

 zhèxíngwèixiànlekuādeyīngxiónggàibiǎoxiànlezhǒngyǒnggǎnzhuīqiúérgānwèirénlèizàodejīngshén使shǐzhěngshénhuàgèngyǒulàngmànzhǔdemèifǎnyìngledàirénmíntànsuǒzhēngrándeqiánglièyuànwàngwánqiángzhì

 3、zěnyàngkàndàikuāgǎnzhúzǒu”?( kuāgǎnzhúkàndài?)

 wèikāifàng,① cóngjiǎokànbiǎoxiànlekuāhóngdezhìxiàngyǒnggǎnzhuīqiúdeliàngyīngyǒngdegàiwèirénlèizàoérhòudecóngxiāojiǎokànbiǎoxiànlekuāliàng

 4、shì,“kuāzhúzǒu”,kuāshìshìliàng

 zhèshénhuàzhǔyàoshìbiǎoxiànkuāhóngdezhìxiàngháozhuàngdezhèngshìyīnwèizhúcáigèngjiāxiǎnxiànchūkuālìngrénzàntànpèideyǒng

 5、jiězhànghuàwèidènglín。”dejiéwěi

 fēnglezhèshénhuàdenèihánfēngmǎnlekuādexíngxiàngbiǎoxiànlezhǒngyǒnggǎnzhuīqiúérgānwèirénlèizàodejīngshén使shǐzhěngshénhuàgèngyǒulàngmànzhǔcǎi。(2fēn

 6、ruòkuāméiyǒuzàibànshàngzuìzhōngnénggǎnshàngtàiyángmashuōshuōyóu

 néngyīnwèitàiyángqiúshìtóngdeliǎngxīngqiúméiyǒutiáogōngkuāgǎndàotàiyángdezhèyàngxiěyǒuchāoxiànshídexiǎngkuāzhāngdelàngmànzhǔmèi

 7、《shānhǎijīngzhōngbǎocúnlexiērénmenshúzhīdeshénhuàháinéngxiěchūmashénhuàshìzhōngháiyǒukuāyàngderénmashuōshuōkàn ①《jīngwèitiánhǎi》。②《jīngwèitiánhǎizhōngdejīngwèi,《hòu羿shèzhōngdehòu羿

 8、cóngzhèshìzhōngkàndàolekuāxiēyōuxiùpǐnzhì

 yǒudǎnliàngyǒujuéxīnbiāoyuǎnfēifánzhìjiānqiáng


chuàngzuòbèijǐng

 huángwángcháoshídàizàiběifānghuāngzhōngyǒuzuòshānérgāotiānyuēchéngdōuzàitiān”。shānxuēyánjuéjiānyúnliáoràosōngbǎitǐngpàixióngwěizhuàngdejǐngzàizhèxiānjìngbāndeshānshàngzhùzheshénhòuchuánxiàláidezisūnjiàokuāmenshēncáigāozhuānménhǎorénbàopíngdāngnánfāngchīyóubèihuángbàipàirénláikuājiùyuánshíkuāduōshùjuéyīnggāibāngzhùruòzhěshìjuédìngchūbīngcānjiāfǎnduìhuángdezhànzhēngchīyóuréndàolekuāréndebāngzhùtiānzàihuángzuòzhànshíjīngshìjūnxiāngchíxiàlehuángdejūnduìdezànshíbàiběidehuángchóuzhǎnshìshàngtàishānzhǎoshénxiānbāngmángyǒuchēngxuánderénqiánláibàijiànhuángjiàobīngjiēzheyòuyǒuréngěihuángsòngláilekūnshāndehóngtónggōngzàobǎojiànyòngzhèbǎojiànduànjīnqièxuētiěxiǎnshìleshàngqīngtóngshídàideliànshùcónghuángsuǒxuéxíngjūnzhènzài涿zhuō鹿zhànzhōngzhōngbàiliánjūnbìngshāchīyóushèngxiàdekuārénpǎohuíleyuánzhùjiǔshēngleyánzhòngdehànzāitàiyángxiànghuǒqiúkǎoguīlièjiānggànpiànhuāngliángkuāquánchūdòngzhǎoshuǐkànghàndànjiānggàndàozhǎoshuǐyakuāshǒulǐngleshìyàotàiyángzhāixiàláitàiyángjiànkuāzhēnhuǒyǒudiǎnxīnhuāngjiākuàixiàng西luòkuāshǒulǐngjiǎojiùzhuītàiyánghuáxínggèngkuàilemiànxiàngkuāshèchūxiǎngzhǐqiánjìnkuājǐnguǎnhànzhùquèkěntíngzhuīyazhuīyakuāshùnjiānzhuīlewànkànkànkuàizhuīdàotàiyángluòxiàdefāng——,“kànwǎngtáo!”kuāgāoxìngletàiyángyǎnkànchùtáolěngxiàoshēngshālehuíqiāng——jiāngsuǒyǒudeliàngxiàngkuāshèkuāzhèntóuyūnxuànyǎnqiánjīnxīngluànbèngkǒugànshéjiāoshuāngshǒujuéruǎnchuí。“néngdàoxià!”kuāmiànmiànshēnyǐnhuángdeshuǐxiǎngdiǎnshuǐhòuzàizhuōtàiyángzhīgànlehuángliánwèishuǐgànháishìgǎndàokǒunánrěnjuéqiángdekuājuéxīndeshuǐzàitàiyángjiàoliàngyòujiàohànhǎishìniǎoquèmenshēngyòuérgènghuànmáodefāngkuāgāngzǒudàobiānháiméixiàshēnláizhèntóuyūnhōngshēngxiàngzuòshānshìdetuídàolekuāhànkànzhe西chéndetàiyángzhǎngtànshēngshǒuzhàngfènwǎngtàiyángpāoshàngyǎnjīngleèrtiānzǎochéntàiyángshénhuóxiàndecóngdōngfāngshēngkàntuíránérdàohuàchéngshāndekuāyóuànànqīnpèikuādeyǒngshuōguàijīngtàiyángguāngzhàokuādeshǒuzhàngjìnghuàchéngpiàntáolínmǎnshùguàzheshuòdeguǒshí

 shìzhèwèixīngōngláodekuāréndelǐngxiùkuāwèihòurénzuìhòuliúxiàdehǎochùakuāzhuīdexíngwèishìzhǒngwèidejīngshénsuīránqièshíquèxiǎnshìchūyuánshǐshèhuìrénmenxīnlíngwéidejiǎndān免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34131.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 32人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org