首页 趣味语文古诗词正文

诉衷情·出林杏子落金盘(su zhong qing chu lin xing zi luo jin pan)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-08 15:30:29 34 0 宋词三百首

chūlínxìngziluòjīnpán齿chǐruǎnchángsuānbàncánqīngyóuyìnxiǎochúndān。 
nánshàngluòhuāxiánbānbānyánduànshāngchūndōuzàiméijiān。 

wénzhùshì

wén
xīnchūlíndexìngzidiǎnshìxiāncuìdòurénàidànyòuyóushìxīnzhāiméiyǒuwánquánshútòuwèidàoshìsuānduōtiánshǎoyánqīngértàihóngérshǎohǎohǎoxīnxiānjiàndàoxiānguǒxiānchángwèikuàidànzhàchángzhīhòu便biànjuéwèisuānér齿chǐruǎnleqīngdecánxìngshàngliúxiàshǎodàoxiǎoxiǎodekǒuhónghén
nánbiāndetiánjiānxiǎoshàngmǎnluòhuālángchūnbānbānsòngzǒulechūntiānshǎoshāngchūnměiyóu怀huáichūnyǐnduìhuāluòchūnguīgǎnsuìyuèliúniánhuáshìshuǐshǎotòudenèixīnshìjièdesuǒzhǐnéngyánzhōngzǎnméi

zhùshì
xìngzizhǒngguǒshíyuánxíngwèishúshíwèiqīngchéngshúshíwèihuánghóngwèisuāntiánjīnpánjīnshǔzhìchéngdepánzi
齿chǐruǎn齿chǐjiān
wèiyīngàidebàncánzhǐxìngzibèiyǎolekǒuqīngchùzhǐgānggāntòuchūhóngdebànshúqīngxìngyánchúndānzuǐchúnshàngxiànliàngdedānshāhóng
fànzhǐtiánjiāndàoluòhuāxiánhuāérānjìngpiāoluòxiánānjìng
bānbānyánmàozhèliǎngshuōluòhuāfēnfēnpiāozhuìzài
shāngchūnyīnchūntiāndejǐngéryǐndeshānggǎn


shǎng

 zhèshìshǒuxiěshǎoshāngchūndeshǎoshāngchūnzàizhōubāngyànqiándeshīrénrénzhōngyǒushǎorénxiěguòdàngēnchángguǒsuānliánláiquèshìhǎnjiàndezhōubāngyànzhèshǒuyóushǎochángguǒxiědàoshāngchūnguòránliánjǐncòu

 “hóngxìngzhītóuchūnnào”,(sònglóuchūn》),jiànxìngzichéngshúdāngzàichūnshíjiélexīnzhāiláidexìngzifàngzàijīnpánxiānyànmíngyòngzhìjīnpán”,éryòngluòjīnpán”,yīnluòyǒucóngzhāixiàdàofàngzhìguòchéngdedòngtàigǎnzhāixiàfàngdezhìshēngdòngduōxīnchūlíndexìngzidiǎnshìxiāncuìdòurénàidànyòuyóushìxīnzhāiméiyǒuwánquánshútòuwèidàoshìsuānduōtiánshǎoyánqīngértàihóngérshǎohǎohǎoxīnxiānjiàndàoxiānguǒxiānchángwèikuàidànzhàchángzhīhòu便biànjuéwèisuānér齿chǐruǎnlezhèngwéiyīngshīshìzhāiyóusuānwèihuáng。”shǎosuāngǎnzàichīzhǐshèngxiàbànchīshèngdexìngziqīngdecánxìngliúxiàshǎodàoxiǎoxiǎodekǒuhónghénchúndānqīngxiāngjiānzàirénkànláijiǎnzhíshìzhǒngměidexiǎngshòuérzhèwèishǎorányīnsuānérzǎnméiéjiāotàigèngrénliánàilesuǒrényòngleèréryòngliúèryīnwèizhèzhǐshìzàixiěbànméicánxìngérshìtòuguòcánxìngxiěshǎo

 xiàpiànxiāncóngshǎoyǎnxiězhōuwéihuánjìngnánshàngmǎnluòhuālángchūnbānbānsòngzǒulechūntiānzhēnshìchūnqíngluòhuāyǒuhènzhèsānshìshàngxiàwénguāndànkànzuìhòusānzhīhòu便biànhuìdàozhèsānhuánjìngmiáoxiěduìshǎodeshāngchūnqíng怀huáilehōngtuōzuòyòngzhèngshìzàizhèyàngluòhuāchūndeliāoluànfēnwéizhōngcái使shǐshǎogǎndàoluòhuāfēnggèngshāngchūn。”(yànshūhuànshā》)érshāngchūnxīnshìdōuzàiméijiān”。jiùshìshuōyīnshāngchūnérchóuméishēnsuǒduìmiàolíngshǎoláishuōshāngchūnměiyóu怀huáichūnyǐnduìhuāluòchūnguīgǎnsuìyuèliúniánhuáshìshuǐyīnéryǒulemǒuzhǒngàiqíngshídeyuèdòngzhèshìjiědedànzhèquèshìshǎotòudenèixīnshìjièdesuǒzhǐnéngyánzhōngzǎnméi

 shàngpiànshuōdeshǎoyīnchángxìngsuānérzǎnméizhèshìshēnghuózhōngdeǒuránxiànxiàngshǎoyīn怀huáichūnshāngchūnérzǎnméishìshēnghuózhōngderánxiànxiàngzhèliǎngzhǒngxiànxiàngzàizhōngláileqiǎoshǎochángxìngsuānérzǎnméiqiǎomiàoyǎnshìleyīn怀huáichūnérzǎnméiyǎnshìlenèixīndewèimiàoyínzhèzhèngshìzuòzhěgòujiàngxīnyùnzhīchù

 zhèshǒushàngxiàliǎngpiànchūkànshìguānxiánjiēshíyòngàn线xiànguànchuànránguòjiégòuzhézuòzhěyòushànshūxiěxìngxīnjiāngxìngxīnhuódòngjǐngmiáoqiǎomiàojiésuǒhòuláipínglùnzhōudedōuhěnchēngzàndeqīngchénshìkūnyún:“zhìměichéngkāidòngdàngbāosǎoqiè。”(《yúnsháojuǎn


chuàngzuòbèijǐng

 shàngquèxiěsuānxìngzi

 “chūlínxìngziluòjīnpán齿chǐruǎnchángsuānbàncánqīngyóuyìnxiǎochúndān。”“chūlínxìngzi”,shuōmíngxìngzifāngshúháiméiyǒushútòuluòshēngdòngxiěchūzichángxìngdeshēngdònghuóchǎngmiàn;“齿chǐruǎnchángsuān”,chéngshàngjiǎngsuānxìngdexīnxiānyòushìduìzijiāoróumèihǎodexíngrónghánjiāngyōuchuāngshīyǒuyún:“shǒuxiāngjiāngnèn齿chǐruǎnyuèméisuān”,shìshàngquèshēngdòngmiáoxiělezichūnchángxìngderénhuàdiǎnjīngchùquánzàixiǎochúndānsānshàng。“xiǎochúndānxiězidehóngchúnhào齿chǐyòuyǒubàncánqīngzhīxiāngyìngsuānxìngměirénqīngdānhóngdànzàicǎishàngháizàisuāntiánměidewèishàngxiāngyìngchèn

 xiàquèjiùyóujǐngdài

 “nánshàngluòhuāxiánbānbān。”nánchuāngxiàfēihóngyōuyōupiāoluòshàngcánxiēbāndiǎn。“nánjiùshìnánbiāndexiǎoxiědōng西běidānxiěnányīnwèinánshìwēnnuǎnróurùnzhīxiàngyònglèixiàngjiāngdefēnwéihōngtuōwēnyùnrén;“luòhuāxiánhuàbáizènghuángshāngōngqiúbáixiánshīhányuèjìngcháoluòhuāxiándezishìmiáoxiánjìngérlüètòubēidechǎngjǐng;“bānbānshìmiáoxiěbāndiǎnzhòngduōdeyàngzi

 zhèxiěwàijǐngdekāilequándejìngjièshìqínggǎnshùnliúérchūzhōngdehuíjìnghuàjǐngshìziyǎnzhōngzhījǐngyòuzichūnxīntóngwèigòushìchūnjǐngběnjiùháishìzichóuqíngyǎnzhōngwànjiēliángxiějǐngzàixiěrénzhīhòuqíngjǐngyùnfēng

 “yánduànshāngchūndōuzàiméijiān。”shìzuìzhōngdeshūqíngzhīzirényánshíshēngbēiqíngquèxiànméijiānpínpínméiduànshāngchūnqíng怀huáizàizhōngxiěméijiānzhòuláibiǎoxiànshāngchūnzhīqíngjiànshìdiéliànhuāyǒuxuéhuàéryóuwèijiùméijiānzuòshāngchūnzhòudezi

 yòngchángxìngyǐnchūměiréndedānchúnhào齿chǐyòuhuídàowàidechūnjǐngzàixiěchángxìngměiréndeshāngchūnzhīqíngxìngsuān使shǐrénméishāngchūnzhīqíngzàiméijiānzhòuzhōngréngōuhuàjǐngmiáoqíngtàibiǎoxiànzidexīnzhuàngtàichángshēnghuódeqíngjǐngluòhuāliúshuǐlíngdòngxiānhuó


zhōubāngyàn

 zhōubāngyàn(1056nián-1121nián),zhōngguóběisòngzhemíngderénměichénghàoqīngzhēnshìhànqiántángjīnzhèjiānghángzhōurénguāntàixuézhèngzhōujiàoshòuzhīshuǐxiànděnghuīzōngshíwèihuīyóudàizhìchéngjīngtōngyīncéngchuàngzuòshǎoxīndiàozuòpǐnduōxiěguīqíngyǒuyǒngzhīzuòjǐnyányándiǎnjīngzhǎngdiàoyóushànwèihòuláipàirénsuǒzōngjiùshílùnchēngwèijiāzhīguān”。yǒuqīngzhēnchuánshì


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34121.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 34人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org