首页 趣味语文古诗词正文

吊屈原文(diao qu yuan wen)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 14:10:25 115 0 忧国忧民

 hòuxiānshēnggàiqiānzàizhúérxiāngqiúxiānshēngzhīluólǎnhéngruòjiànfāngyuànhuāngzhī怀huáichénéryǒuguāng

 xiānshēngzhīcóngshìwéidàoshìjiùzhīqiǎngrǎngzāoshìkǒngjiùhuáchóngjiànrǎngjìngāoxiùpìnáxióngshùzhòuwayǎohuánguānméngěrjǐnhuìwèixiūfénshǔànzhīzhīgōngtíngzhīchùxiànhuìróngruòxiùcuīzhéhuǒlièxiàochánqiǎozhīxiāoxiāohuòwèixiánchí便biànmèiměi西shīwèiyánzhīguàidànfǎnzhìzhènéryuǎnwéizhònghuìjìnhuǎnzhīwèi

 xiānshēngzhīlǐnlǐnzhēnshíércóngzhīdànzhòngzhīyuēxíngzhīchíchíliǔxiàhuìzhīzhídàoyòuyānwǎngérshījīnshìzhīziyuēyǐnrěnér怀huáiwéirénzhīzhuōguǐlòuzhīsuǒwěidōucóngzhīxiānshēngzhīrěnérshìzhuìyòufēixiānshēngzhīsuǒzhìqióngwéidàoshǒushěnxiānshēngzhīkǔndǎoérèrchénhuángpèishúyōuérguāngquánhuìjiǔérfāng

 xiānshēngzhīmàoyóu仿fǎngwénzhāngtuōbiānértànkuìhuànzhīyíngkuàngāxīngchénérguǐguàishújiùbēngwánghuīhuòléidiàngǒuwèishìzhīhuāngmáng耀yàokuāzhītǎnglǎngshìguǒshìzhīwèikuángāizhōngzhīkǎnkǎnyùnfènérzēngshāngliàngxiānshēngzhīyánhòuzhīrényòuwàngzhōngchéngzhīnèixiánrěnérzhǎngwèizhīfénzhōngcháng

 āijīnzhīwèishìyōngyǒushízhīfǒuzāngshíjūnzhīwèihòudàowèizhīchāng退tuìyuēyánzhīxíngtōufēngzhī怀huáixiānshēngzhīwàng


wénzhùshì

wén
 xiānshēngshìshìhòuyuēqiānniándejīntiānyòubèibiǎnzhúchéngchuánláidàoxiāngjiāngwèi访fǎngqiúxiānshēngdeláidàoluójiāngpàncǎizhāihéngxiàngxiānshēngjìngxiànfāngxiāngyuànxiānshēngzàihuāngmángzhōngnéngniàndàoràngróngxìngxiàngqīngzhōngcháng

 xiānshēngcóngshìsuízhúliúzhǐzūnxúnzhèngquèdezhèngzhìzhǔzhāngdāngshíguójiāshìyàngdāngshíguójiāshìyàngdecánfēnluànshēnghuódeshìdàoshízàilìngrényōushānghuáguìdebèipāozàishàngquè穿chuānyángzuòdelièshangluànjiàoángrándegōngquènéngfàngshēnggāochàngyōngxiàliúdediàorénmenwéizhùxīnshǎngaduìgāoměimiàodeyīnfǎnérzhùěrduǒyàodāngchéngměihǎodeshíquèzhēnzhèngdeliángshípāoshāoguāngmíngmíngshìláoquèzhīhuídiūxiàměidegōng殿diànrènhuāngliángxiànjìnkēngzuòzàiāngzàngdefāngnòngmǎnshēnhuìquèwèihěnróng耀yàoxiàngshàngjǐnxiùfángbèilièhuǒshāohuǐquèháihuānxiàoyángyángdiédiéxiūdechányánqiǎoquèdāngchéngyuèěrdòngtīngdezhāngběnshìāfèngchénghòuyánchǐdexiǎochǒuquèkànchéng西shīháiyàopiàoliàngzhìguóqiángdeyánlùnshìwèiguàidànfǎnérsāizhùěrduǒpāodàoyuǎnfāngyǒulezhòngbìngháiyàohuìshíjiùshìqǐngláimíngshùshǒufāng

 wèishénmexiàngxiānshēngzhèyànglìngrénqīnpèiderénháipiānyàozhēnshízhìnéngzhìdechuàngshāngdàncóngqiánkǒngzikāiguódeshíhòucéngshuō: “mànmànzǒu。”liǔxiàhuìfèngxíngzhídào”,céngshuōguònéngshíxiànzhèzhǒngzhǔzhāngxiànzàishìshàngderéndōuzàilùnxiānshēngshuōwèishénmeyàngzāoshòuháiyàoguān怀huáichǔguódexìngwángtōngshìderéndezhuōyuèxíngwèiběnláishìzhīshíqiǎnbáoderénxiǎngxiàngpāodeguózhuīqiúréndezhīdàoxiānshēngjuérěnxīnzhèyàngxiùshǒupángguānzuòshìguójiāyāowángzhègèngshìxiānshēngdezhìxiànglùnchùjìnghǎohuàidōugǎibiàndezhìxiàngshǐzhōngjiānshǒudejiécāoxiǎngkuàngxiānshēngduìguóshìzhèyàngzhōngxīngěnggěngníngzhuàngliètóujiāngérjuégǎibiànchǎngchénzàishuǐmáijìndeměizěnmehuìbiànyōuànguāngxiāngcǎobèiyǐncángláizěnmehuìyīnshíjiānjiǔlejiùshīfāngxiāng

 xiānshēngderóngmàozàikàndàoledàncóngdewénzhāngquè仿fǎngkàndàoledexíngxiàngpěngxiānshēngdezhemǎngǎnkǎijìnzhùlèiyíngkuàngāchìxīngchénérzhúzhǒngguàiyàngyòuzěnnéngwǎnjiùguójiādewēiwángwèishénmeyàngzhǐhuīfēngyúnjiàléidiànqiějìnchénmiǎomángdehuànxiǎngxiěxiàlexiēzǎohuáměiéryòuméngcuìnánmíngdewénzhāngshìshàngdebānrénguǒzhēnwèizàikuángwéiwèidezāoshēn怀huáipíngnèixīnchōngmǎnlefènbēiāiguǒxiānshēngxiěxiàzhèxiēwénzhānghòushìderényòujìngyǎngàiguódechìchéngránzàixiōngzhōngdàngnéngzhǎngjiǔrěnnàizàixīnzhōngérxiàngwàiyángxìngdechǔguótóngxìngdenéngyǒuduōguānwèishénmeyōuxīnfénwèizhexiǎng

 duìxiànzàidexiēdāngguāndegǎndàotòngxīnshǒumenzhōngyǒuguānxīnguójiādezhìluànxìngwángmenzhǐdānxīndefèngduōayòuchóudeguānyùnchāngzhǐhǎofǎnshēnshǒuzuòshēngyīnwèinánshíxiàndezhǔzhāngránzhèèlièdeshìfèngnángǎibiànzhǐyǒuzhǎng怀huáixiānshēngyǒngwàng

zhùshì
yuánmíngpíngyuányòumíngzhènglíngjūnshìzhànguóshíhòudechǔguórénzàichǔ怀huáiwángzhízhèngshírènzuǒsānhòuzāodàoxiǎorénchányánhuǐbèifàngzhúxiěchénglesāo》,zuìzhōngtóuluóérwáng
hòuwǎn
xiānshēngzhǐyuán
gàiyuē
(sì):nián
zhúbiǎnzhú
xiāngpiàozàixiāngshuǐjiānde
qiú访fǎngqiú
(mì)luójiāngmíngzàijīnnándōngběiyuántóuluójiāngér
lǎncǎizhāi
héng(héng)ruòhéngruòjūnwèixiāngcǎomíng
jiànxiàn
huāngtónghuǎng”,deyàngzi
niàn
(jì):wàng
guāngmíngbái
cóngshìcóngshì
wéidàoshìjiùzhǐzhǐzūncóngměihǎodezhèngzhìxiǎngjiùdàoyuánsuǒchūdeměizhèng”。
zhīqiǎng(chēng)rǎng(rǎng):hùnshéfēnzhēng
zāoshìzāoluànshìde
kǒngjiùzhòngbìngzhǐshìdàohùnluànzhèngzhìbài
huáchóngjiànrǎng(rǎng):měidemiǎnbèiwěidezhìzàishàng
jìnjìnyòng
gāo(gāo)xiù(xiù):yòngyánggāozhuāngshìxiùkǒudezhǐtōngdeshang
pìn(pìn)(yī)(gā):zhāzhāluànjiào
xióngdāndegōng
zhòu(zhòu):niǎozuǐ
wayǎozhǒngbiǎoxiànnánàiqíngdezhǐyōngdediào
huánguānhuánxīnshǎng
méngěrzhùěrduǒ
dàiyīnshíèrshìzhōngdeèrzhǐgāodeyīn
jǐn(jīn):zhǒngyàoyòngdezhíyǒu
huì(huì):niǎohuìyǒudezhōngyào
xiūtóngxiū”,měishí
(jì)shǔ(shǔ):jūnwèi
àn(àn)zhīzhīgōngtíngzhīchùzhǐchǔ怀huáiwángtīngyuándequàngàoqínbèikòuxiāngànjiān

zuòzài……zhīshàng
róngruòxiù(fǔ):shàngxiùdehēibáixiāngjiāndehuāwén
cuī(cuī):chuánzizhèdàizhǐfáng
kuàideyàngzi
xiāo(xiāo)xiāoluàndejiàohǎnshēng
xiánchímíngchuánshuōyóuhuángsuǒzuòjīngyáozēngxiūéryòngzhī
便biàn(pián)mèiliánmèitǎohǎo
(jū)(nǜ):wānyāoshēngxiàdeyàngzi
西shīchūnqiūyuèguóměiyuèwánggōujiànqiúcóngfànxiàngěiwángchàshòudàoshūchǒngài
(mó)yánméiyǒuxìnyòngdeyán
zhèn(tiàn):zhìdeěrshìyòngsāiěr
yuǎnwéipāoyuǎnyuǎnde
(nì):yǐncáng
(gù):nánzhìdebìng
huìhuì
huǎnqínhuǎnjiēwèizhànguóshídemíng
wèihuìzhìbìng
lǐn(lǐn)lǐnyándeyàngzi
tóng”,dāoshízhèyòngzuòdòngzhǐ
zhēnshíjīnshǔzhēnshízhēnjūnwèidàideliáo
liǔxiàhuìzhīzhídàoyòuyānwǎngérshīliǔxiàhuìzhídàorénjiāowǎnggǎntànméiyǒufāngshíxiàndezhèngzhìbàoliǔxiàhuìchūnqiūshíguó
zizhǐyuán
怀huáixīn怀huáiyǒuzhōngchéngmèndeqínggǎn
réntōngshìzhě
zhuōguǐgāoshàngdexíngwèi
lòu(lòu):jiànshíduǎnqiǎn
wěidiū
cóngzhuīzhúmíng
(fù)zhuì(zhuì):miè
(yú):gǎibiàn
dàojiānchídezhèngzhìxiǎng
shǒuxìnshǒubǎochíjiécāo
shěn(shěn):kuàngqiě
kǔn(kǔn)zhōngchéng
dǎo
debiànzhǐwáng
èrèrxīn
chénhuáng(huáng)(yì)pèiměichénshuǐmáijìn
quán(quán)huì(huì)xiāngcǎobèiyǎnmáiquánhuìliǎngzhǒngxiāngcǎomíng
wèishénme
xiānshēngzhīmàoyóu仿fǎngwénzhāngxiānshēngderóngmàosuīránkànjiànledànxiānshēngdewénzhāngjiùtóngkàndàoxiānshēngyàng
(wèi)biānliúhòushìdezhezuò
huàn(huàn):liú
āshēngzhìwènyuánzàitiānwènzhōngduìyuèxīngchéntiānshānchuānshénguàichuánshuōchūlièwèn
huīhuòzhǐhuī使shǐ
huāngmángmiǎomángdezhòu
kuā(kuā)zhǐyuándezuòpǐnkuāměihǎo
tǎng(tǎng)lǎngmínglǎngdeyàngzi
zhōngnèixīn
kǎnkǎnpíng
liàngliàoxiǎng
nèinèixīngǎndàodòngde
xiánrěnyǐnrěn
(mǐ):chǔguódexìngxìngbāohánzàizhōng
yōng(yōng):nándàozhī
fǒu(pǐ)zāng(zāng):èshàn
dào(dào):dānxīn
deguàn
tōu(tōu)fēnggǒuqiětōuānzhīfēng


shǎng

 《diàoyuánwénxiětángshùnzōngyǒngzhēnyuánnián(805nián),zhèniánliǔzōngyuányīncānjiāwángshūwénlǐngdǎodezhèngzhìxīnyùndòngshībàiérbèibiǎnwèiyǒngzhōuyǒngzhōujīngluójiāngshíchùjǐngshāng怀huáishìxiěxiàzhèpiānwénzhāng。 

chuàngzuòbèijǐng

 zhèshìzuòzhěbèibiǎnhòusuǒzuòpíngdiàoyuándewénzhāngzuòzhězàiwénzhōngzànměileyuánjiānzhēndeàiguójīngshéntóngshíjièshūlejiānchíxiǎngcāoshǒudejuéxīntóngshíwénzhōngshèntòuzhezuòzhěàiguóyōuguódexiǎnggǎnqíngwénzhāngcǎiyònglesāodexíngshìjuànyǒngnàirénxúnwèi

 wénzhānggòngfēnwèiduànduànjiāodàilezhúérxiānggǎnkǎiwèiwéndexīnjìngdiàndìnglezhèngwéndeqínggǎndiào。“xiānshēngzhīcóngshìwéidàoshìjiù”,qíngsòngleyuánsuízhúliúdechónggāopǐnzhìshǐzhōngdeàiguóqíng怀huái

 wénzhāngèrduànyùnyòngduìdeshǒuzhōngshùchǔguódeguìbǎoshǒushìduìyuándehài。“huáchóngjiànrǎngjìngāoxiùpìnāixióngshùzhòu”,xíngxiàngbiǎoxiànlechǔguóshàngcéngtuánnèizàinèizhèngwàijiāoshàngdejiānruìdòuzhēngérwayǎohuánguānméngěrjǐnhuìwèixiūfénshǔànzhīzhīgōngtíngzhīchùxiànhuìróngruòxiùcuīzhéhuǒlièxiàochánqiǎozhīxiāoxiāohuòwèixiánchí便biànmèiměi西shīwèiyánzhīguàidànfǎnzhìtiánéryuǎnwéi”,shēngdòngshuōmínglechǔ怀huáiwángzhōngjiānbiànliángyǒufēntīngxìnchányánshénzhìduìzhèngxiùjìnshàngděngréngōngránjiēshòuqínguó贿huìchūmàichǔguódexíngwèiérchájuézuìzhōngluòbèiqínkòuliúqínguódexiàchǎngchǔ怀huáiwánghòuqǐngxiāngwángwèiwánquánkàojiānnìngzhìguó使shǐchǔguógèngjiācánsànbài,“zhīqiǎngrǎngzāoshìluàn”,便biànshìdāngshíchǔguóguóqíngdezhēnshíxiězhào

 wénzhāngsānduànliányòngfǎnwènměnglièpēngledāngniánhàiyuándeguìbǎoshǒushìqíngōuleyuánzhìdeàiguóqíng怀huáibiǎolezuòzhěduìyuándejǐngyǎngzànměijiětóngqíngbiéshìzuìhòujiāngshàngzhūbānqínggǎnbiǎoxiàndelínjǐnzhì

 wénzhāngduàndekāitóuzuòzhěshìzhěliúdechuánshìzhīzuòtuīqiúyuándeyīnróngxiàomàoérjiāngdebēiāizhīqíngtuīxiànggāocháo。“liángxiānshēngzhīyánhòuzhīrényòuwànghuàlóngdiǎnjīngzhīgàikuòfǎnyìngleyuánduìzhōngguówénxuéshǐdegòngxiànyánjiūyuánshēngzāodejìng

 wénzhāngduànzuòzhějièdàoniànyuángǎntànshēngzhǎngérbēiqíngāiérshēn
 
 zòngguānquánwénliǔzōngyuánduìchǔguóhēiànxiǔdezhèngzhìgěileqiánglièdepànzànměileyuánjiānchíxiǎngníngdejīngshénzuòzhětōngguòpíngdiàoyuánláixièduìdāngshízhèngzhìxiànshídemǎnbiǎoxiàngyuányànglùnshòudàoduōdehàijuéèshìtóngliúdejuéxīnwénzhāngchōngfēnhuīlesāodezhǎngchùyánshàngzhòngduōdeyùnyòngxíngchénglechàngsāntànyángdùncuòdejiézòugǎnxíngshìshàngdezhèzhǒngdiǎnsuǒyàobiǎodechéntòngāiwǎnbēifènzhēnzhìdegǎnqíngxiāngjiéjìnjiāqiánglewénzhāngdegǎnrǎn


liǔzōngyuán

 liǔzōngyuán(773nián-819nián),zihòutángdàidōngjīnshān西yùnchéngrénjiéchūshīrénzhéxuéjiāxuéjiānǎizhìchéngjiùzhuōzhedezhèngzhìjiātángsòngjiāzhīzhemíngzuòpǐnyǒuyǒngzhōuděngliùbǎiduōpiānwénzhāngjīnghòurénwèisānshíjuǎnmíngwèiliǔdōng》。yīnwèishìdōngrénrénchēngliǔdōngyòuyīnzhōngliǔzhōushǐrènshàngyòuchēngliǔliǔzhōuliǔzōngyuánhántóngwèizhōngtángwényùndòngdelǐngdǎorénbìngchēnghánliǔ”。zàizhōngguówénhuàshǐshàngshīwénchéngjiùjūnwèijiéchūwèishínánfēnxuānzhì


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34115.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 115人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org