首页 趣味语文古诗词正文

宋定伯捉鬼(song ding bo zhuo gui)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 13:47:01 75 0 初中文言文

 nányángsòngdìng,niánshǎoshíxíngféngguǐwènzhīguǐyán:“shìguǐ。”guǐwèn:“shuí?”dìngkuángzhīyán:“guǐ。”guǐwèn:“zhìsuǒ?”yuē:“zhìwǎnshì。”guǐyán:“zhìwǎnshì。”suìxíng

 shùguǐyán:“xíngtàigòngxiāngdān?”dìngyuē:“shàn。”guǐ便biànxiāndāndìngshùguǐyán:“qīngtàizhòngjiāngfēiguǐ?”dìngyán:“xīnguǐshēnzhòngěr。”dìngyīndānguǐguǐlüèzhòngshìzàisāndìngyán:“xīnguǐzhīyǒusuǒwèi?”guǐyán:“wéiréntuò。”shìgòngxíngdàoshuǐdìnglìngguǐxiāntīngzhīleránshēngyīndìngcáocuǐzuòshēngguǐyán:“zuòshēng?”dìngyuē:“xīnshuǐěrguài。”

 xíngzhìwǎnshìdìng便biàndānguǐzhejiānshàngchízhīguǐshēngránsuǒxiàtīngzhījìngzhìwǎnshìzhōngxiàzhehuàwèiyáng便biànmàizhīkǒngbiànhuàtuòzhīqiánqiānbǎinǎishíshíchóngyán:“dìngmàiguǐ,qiánqiānbǎiwén。”


wénzhùshì

wén
 nányángfāngdesòngdìngniánqīngdeshíhòu,(yǒutiānzǒujiànleguǐwèndào:“shuí?”guǐshuō:“(shìguǐ。”guǐwèndào:“yòushìshuí?”sòngdìngpiànshuō:“shìguǐ。”guǐwèndào:“(yàodàoshénmefāng?”sòngdìnghuíshuō:“yàodàowǎnshì。”guǐshuō:“yàodàowǎnshì。”

 (mentóngzǒuleguǐshuō:“xíngtàiláolèilúnliúxiāngbèi。”sòngdìngshuō:“hěnhǎo。”guǐjiùxiānbèisòngdìngzǒuleguǐshuō:“tàizhònglekǒngshìguǐba?”sòngdìngshuō:“gāngsuǒshēnjiàozhòng。”lúndàosòngdìngbèiguǐ,(zhèguǐméiyǒuzhòngliàngmenxiàngzhèyànglúnzhebèilehǎosòngdìngyòushuō:“shìxīnguǐzhīdàoguǐhàishénme?”guǐhuíshuō:“zhǐshìhuānréndetuò。”shìzǒuzàishàngdàoleshuǐsòngdìngràngguǐxiānguòtīngzhediǎnshēngyīnméiyǒusòngdìngguòshuǐhuālalachūshēngxiǎngguǐyòushuō:“wèishénmeyǒushēngyīn?”sòngdìngshuō:“gānggāngjiǔshìshúshuǐdeyuánleyàojiànguài。”

 shàngkuàidàowǎnshìsòngdìng便biànguǐbèizàijiānshàngjǐnjǐnzhuāzhùguǐshēngjīngjiàokěnqiúfàngxiàláisòngdìngzàitīngdehuà。(sòngdìng)guǐzhíbèidàowǎnshìzhōngcáijiāngguǐfàngxiàzàishàngguǐbiànchénglezhǐyángsòngdìngjiùmàilesòngdìngdānxīnzàiyǒubiànhuàjiùcháoguǐshēnshàngtuòmàidiàodàoqiānbǎiwénqiánshìkāilewǎnxiàndeshìdāngshíshíchóngshuōguòzhèyàngdehuà):“sòngdìngmàiguǐ,dàoleqiānbǎiwénqián。”

zhùshì
nányángjùnmíngjīnnánshěngnányángshì
kuáng(kuáng):piàn
yòu
shú
suǒ
wǎnshìwǎnnányángshìshìchǎng
(jí):láo
xiāngdānlúnliúxiāngbèi
qīng(qīng):nínjìngchēng
lüèzhòngméiyǒuzhòngliàng
lediǎnméiyǒu
cáocuǐshèshuǐdeshēngyīn
zhefàngzhì
chíjǐnjǐnzhuāzhù
(zé):xiàngshēng
suǒxiàyàoqiúxiàlái
zhìdào
chímàn
wèihài
bèi
zhídào
zuòchū
wéizhǐ
yuányīnyuán
tuòzhīyòngtuòtuòyòngtuò……、xiàng……shēnshàngtuòdòngyòng


shǎng

 zhèshìpiānyǒumíngdeguǐdeshìxiǎnmínjiānchuánshuōxuǎnlièchuán》。

 《sōushénjuǎnshíliùshōuyǒupiānlüèyǒugǎidòng,“sòngdìngzuòzōngdìng”。《tàipíng广guǎng》《tàipínglǎnděnglèishūzhōngyǒusuǒzhēngyǐn

 zuòpǐndezhǔshìxuānyángguǐgèngyàogǎnzhuōguǐzhìguǐ

 tōngguòféngguǐpiànguǐzhuōguǐdemiáoxiězànyángleshǎoniánsòngdìngdezhìyǒnggǎnshuōmíngguǐbìngméiyǒushénmerénwánquánzhìbiéshìzàirénmenxiāngxìnrénguǐnǎijiēshíyǒu”,“shìchéngwàngzhībiédewèijìnnánběicháogèngyǒudexiànshí

 zhōngxīnrénshìsòngdìngniánshǎoshèngxíngguǐjǐnháizhǔdòngguǐzhāodāngguǐwènshuí?”dìng:“guǐ。”miào!yángzhuāngshìguǐdetónglèicáinéngguǐtóngxíngzhèbiǎoxiànlesòngdìngdechénzhezhì

 guǐbèisòngdìngshíshuō:“qīngtàizhòngjiāngfēiguǐ!”diǎnjīnghuāngfǎnérchēngshìxīnguǐshēnzhòngěr”。yòuqiǎomiàojiěchúleguǐde怀huáileguǐdexìnrènbìngjìnérzhǎnglezhuōguǐdeàowéiréntuò”。

 dāngsòngdìngshèshuǐyǒushēngshíguǐyòuwèn:“yǒushēng?”dìngyòuxīnshuǐěrzuò使shǐguǐxìnwèizhēnwánquánguǐzhùzhēnshìgāochǐdàogāozhàng!

 dāngxíngzhìwǎnshìdìngjǐnjǐnzhuāzhùguǐfàngguǎnguǐzěnyàngcǎnjiàoxīnruǎnguǐbiànchéngzhǐyáng便biànjiāngmàidiàobìngtuòzhīfángguǐzàibiànzhèxiēcéngcéngshēndemiáohuìhuóshēngshēngzàixiànleyǒudǎnyǒushíshànmóulüèyǒngzhuōguǐdeshǎoniányīngxióngsòngdìngdexíngxiàng

 zuòpǐnzhōngdeguǐshìdāitóudāinǎodexíngxiàngshìzuòwèisòngdìngdepéichènérchūxiàndedeqièdōubèishénmiàosuàndesòngdìngsuǒkòngzhìzhèguǐrányàochéngwèiyīngxióngshǒuxiàdebàijiāng

 duìhuàdefāngshìzhǎnkāiqíngjiéguàn穿chuānquánpiānjiǎnjiéérchuánshénrénxìngzhǎndeyàozuòzhěsòngdìngguǐdeduìhuàmiáoxiěshēnglínjìngwèiyǒu

 zàiduìhuàzhōngsòngdìngdelínghuózhìyǒnggǎnguǐdebènzhuōnángqiènuòxíngchénglexiānmíngdeduìzēngqiánglezuòpǐndeshùxiàoguǒbiésòngdìngzhuōguǐdeqíngjiéxiěwèishēngdòng:“dìngdānguǐzhejiānshàngzhízhīguǐshēngránsuǒxiàtīngzhījìngzhìwǎnshìzhōng。”guǐdejīngránqiúráodeliánxiāngdìngjiāndìngguǒduàndeshénqíngdōuyuèránzhǐshàngshēngdòngzhēn

 běnwénshìwèijìnzhìguàixiǎoshuōzhōngjīngcǎidepiānzhāng


gànbǎo

 gànbǎoshēngniánxiángdōngjìnxīncàijīnnánshěngxīncàixiàn)rénlìngshēngzheshùfēngzhǔyàoyǒuzhōuzhù》、《biànhuàlùn》、《lùnyāoguài》 、《lùnshān》、《》、《zhōuguānzhù》、《jìn》、《gànzi》、《chūnqiūlùn》、《bǎizhìshī》、《sōushénděnggàntǒngsānguóshíwèidōngfènjiāngjūndōutíngjīnběiēnshīhóugànyíngcéngshìrènjiédōuwèiqiānhǎiyángànbǎoxiǎolǎnqúnshūjìnyuánshídānrènzuǒzhezuòlángdeshǐguānzhífèngmìnglǐngxiūguóshǐhòujīngwángdǎowèiyòuzhǎngshǐqiānsànchángshìchújīngtōngshǐxuégànbǎoháihǎoxuéwèizhuànxiěsōushéndiàndìngchǔ


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34091.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 75人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org