首页 趣味语文古诗词正文

唐雎说信陵君(tang ju shuo xin ling jun)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:48:03 126 0 高中文言文

  xìnlíngjūnshājìnjiùhándānqínréncúnzhàoguózhàowángyíng

  tángwèixìnlíngjūnyuē:“chénwénzhīyuēshìyǒuzhīzhěyǒuzhīzhěyǒuwàngzhěyǒuwàngzhě。”xìnlíngjūnyuē:“wèi?”duìyuē:“rénzhīzēngzhīzēngrénérzhīrénzhīyǒuwàngyǒurénwàngjīnjūnshājìnjiùhándānqínréncúnzhàoguójīnzhàowángyíngránjiànzhàowángyuànjūnzhīwàngzhī。”xìnlíngjūnyuē:“jǐnshòujiào。”


wénzhùshì

wén
  xìnlíngjūnshālejìnjiùxiàhándānbàileqínbīng使shǐzhàoguóxìngcúnzhàoxiàochéngwángqīndàowàiyíngjiēzhèshítángduìxìnlíngjūnshuō:“tīngshuōshìqíngyǒuzhīdàodeyǒuzhīdàodeyǒuwàngdiàodeyǒuwàngdiàode。”xìnlíngjūnshuō:“zhèhuàzěnyàngjiǎngne?”tánghuíshuō:“biérénzēnghènzhīdàozēngèbiérénshìràngrénzhīdàodebiérényǒuēnshìwàngdeyǒuēnbiérénshìwàngdejīnshālejìnjiùxiàhándānbàiqínbīngbǎocúnlezhàoguózhèduìzhàoguóshìēnxiànzàizhàowángqīndàowàiyíngjiēhěnkuàijiùhuìjiàndàozhàowánglewàngjiùzhàowángdeshìwàngdiàoba!”xìnlíngjūnshuō:“jìngzūndejiàohuì。”

zhùshì
tángtáng(jū),zhànguóshídàiwèiguózhemíngshìwèirényǒudǎnyǒushízhōng使shǐmìngwèiqiángquángǎndòuzhēngbìnggǎnwèiguóxiànshēnyǒu90suìgāolíng西shuōqiángqín使shǐqíngǎnjiābīngdewèiguócéngjīngzàiwèiguómièwánghòuchū使shǐqínguómàoqínwángkàngzhēngfěnsuìqínwángtūnbìngānlíngwèiguóshǔguódeyīnmóu
shuōyóushuōzhī
xìnlíngjūnshājìnzhǐxìnlíngjūnshālejìnjiùxiàhándānbàileqínbīngbǎocúnlezhàoguózhīshì
bàikuǎ
cúncúnzàicúnhuózhèshì使shǐ......xìngcún
zēngzēnghèntǎoyànyànfánděnghǎodefāngmiàn
ēnhuìzhèzhǐbiérénduìhǎodedefāngmiàn
rán:“tōng”,rán
jǐn:zhèngzhòng
shòujiàojiēshòujiàohuì


shǎng

  běnwéntōngguòtángxiàngxìnlíngjūndejìnyánshuōmíngrénzuòlehǎoshìqiègōngàorényǒuēndeshìyīngfàngzàixīnshàngdezhǔzhǐ

  wénzhāngzàibiǎoxiànzhèzhǔzhǐshíshìyòngzhíbáifāngérshìhuíqiètángxiāncóngshìqíngyǒuzhīzhīwàngwàngzhǒngqíngkuàngshuōzàiwèirénzhīzēngzhīzēngrénrényǒuyǒurénéryīngcǎidezhīérzhīwàngwàngdezhǒngtàizuìhòucáiluòshídàoxìnlíngjūnjiùzhàoshìshàngshuōmíngzhèshìyǒuzhàowàngzhīshìbiànzhèngshuōláihuánhuánxiāngkòuyánjǐnyǒuzhìfǎnquèbǎnhuíhuányǒuwèilìngrénshēn

  zhèpiānwénzhāngpiānzhìduǎnérwénshénkuānshūzàijiǎndānjiāodàixìnlíngjūnqièjiùzhàozhàowángyíngdebèijǐngzhīhòuzhòngdiǎnxiětángxìnlíngjūndeduìhuàtángxiānduìxìnlíngjūnshuō:“shìyǒuzhīzhěyǒuzhīzhěyǒuwàngzhěyǒuwàngzhě。”zhèhuàméitóuméinǎokànshìzhebiānzhīsuǒyúnxìnlíngjūndequèmíngbáinánguàihuìwèn:“wèi?”shìtánghuāngmángjiùxìnlíngjūndewènwèijiěshìzhèhuà:“rénzhīzēngzhīzēngrénérzhīrénzhīyǒuwàngyǒurénwàng。”zhèhuàfēnliǎngcéngqiánèrwèishàngcénghòuèrwèixiàcéngshàngcéngwèibīnxiàcéngwèizhǔzàixiàcéngzhōngqiánwèibīnhòuwèizhǔbīnzhǔxiāngchèndùncuòyǒuzhì。“yǒurénwàng”,shìtángzhèfānhuàdezhǔzhǐshìyóufànyánwàngwàng”,ránérrányǐnchūyàoguīquàndexiànshídedewèn:“jīnjūnshājìnjiùhándānqínréncúnzhàoguójīnzhàowángyíngránjiànzhàowángyuànjūnzhīwàngzhī!”shuǐdàochéngqíngxiànduìtángzhījiànxìnlíngjūnxīnránjiēshòuzhèduànduìhuàqiánbànwèihòubàncáiluòshízuòdiànshíxiějiànzhēnshíjiékuānhuǎncóngróngxièpiāoyǒuzhì


chuàngzuòbèijǐng

  guózhànguóshídàizhūhóuzhú鹿xiāngzhēngfēngzàizhèngzhìjīngjūnshìwàijiāolǐngdōuyàoréncáishí,“shì便biànyīngyùnérshēng。“guótǒngzhìzhě便biànzhāozhèxiērénshōuménxiàbèichēngwèimén”。“ménzàishíhuīzhexúnchángdezuòyòngmenzhǎngzhèngyùnyònglüèzhǎngguǎnwàijiāojūnduì。 


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34066.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 126人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org