首页 趣味语文古诗词正文

和子由渑池怀旧(he zi you mian chi huai jiu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:41:25 86 0 古诗词

rénshēngdàochùzhīshìyīngshìfēi鸿hóngxuě
shàngǒuránliúzhǐzhǎo鸿hóngfēidōng西
lǎosēngchéngxīnhuàiyóujiànjiù
wǎngháifǒuzhǎngrénkùnjiǎn


wénzhùshì

wén
réndeshēngdàochùbēnzǒuxiàngshénmeneyīnggāixiàngfēi鸿hóngzàixuěba
ǒuěrzàixuěshàngliúxiàzhǎoyìndànzhuǎnyǎnyòuyuǎnzǒugāofēiháizhèhénliúzàifāng
fèngxiánjīngshìhuīānfàngdàoxīnzàodezuòxiǎomiànledāngshízàishàngmiànshīdeqiángjīnghuàileyīnnéngzàijiàndàojiùshíshīdele
shìfǒuháidāngniángǎnkǎoshídejiānxīnnányóuyáoyuǎnrénkùnliántóujiǎodedōushòulele

zhùshì
shīzuòshìjīngmiǎnchíjīnshǔnán),zhécéngyǒu怀huáimiǎnchízizhānxiōngshīcóngérzhīziyóushìzhéziyóu
miǎn(miǎn)chíjīnnánmiǎnchíxiànzhèshǒushīshìzhé怀huáimiǎnchízizhānxiōngérzuò
rénshēngshìzuòshìzhéyuánzuòzhōngdàodexuěyǐnchūrénshēngzhīgǎncháshènxíngféngyīngliúwèiyòngchánwángwéngàofēishíwèijīngjǐngdeqiánzhōngshūsòngshīxuǎnzhùzhǐchū:“xuě鸿hóngzhǎo”,“hòuláibiànwèichéng”。
lǎosēngzhǐfèngxián
huàizhǐfèngxiánsēngshějiāyòusānniángōngyuán1056nián),shìzhéjīngyīngzhōngcéng宿fèngxián
jiǎn(jiǎn)tuǐjiǎolíng便biàndezijiǎnjiǎo


shǎng

  gōngyuán1061niánjiāyòuliùniándōngzhésòngshìzhìzhèngzhōufēnshǒuhuíjīngzuòshīshìzhèshìshìdezuòzhéshíjiǔsuìshícéngbèirènmìngwèimiǎnchíxiànzhǔ簿wèidàorènzhōngjìnshìshìjīngyīngshìjīngmiǎnchítóngzhùxiànzhōngsēngshětóngshàngshījīnshìshǎn西fèngxiángzuòguānyòuyàojīngguòmiǎnchíyīnérzuòziyóumiǎnchí怀huáijiù》。 

chuàngzuòbèijǐng

  qiánguànchuànyóushūjuǎnchāojuélúnsànzhōngyǒuzhěngxíngwénránshǒuliánliǎngxuě鸿hóngzhǎorénshēngkāishǐjiùchūgǎnkuìyǒurénshēnyǐnrénshèngdezuòyòngbìngtiāoxiàliándelùn

  “shàngǒuránliúzhǐzhǎo鸿hóngfēidōng西。”dāngfēi鸿hóngyuǎnzhīhòuchúlezàixuěshàngǒuránliúxiàchùzhǎohénzhīwàiyòuyǒushuíhuìguǎnshìyàoxiàngdōngháishìwǎng西nezuòzhějiéshēnghuózhōngdeqíngjǐngchūduìrénshēngdejiànjiěyòngxuě鸿hóngzhǎozuòjiàozhībānshìwénzhírénshēngpiāodìngcōngcōngchángyàoxíngxiàngyùnduōgēnqīngréncháshènxíngshīzhùzàizhèshìhuàyòngjǐngchuándēngzhōngtiān怀huáichánshīdehuà:“yànguòzhǎngkōngyǐngchénhánshuǐyànzhīshuǐliúyǐngzhīxīn。”shìdefēichángshēngdòngshēnzàisòngdàibèirénchēngdàobìngbèizuòwèishīrénzhǎngdezhèngzhī。“xuě鸿hóngzhǎozhèchéngjiùzhíliúchuánzhìjīnliánliǎngyòu”“鸿hónglǐngyòngdǐngzhēnjiùfēi鸿hóngxuěhuī鸿hóngzhǎoliúyìnshǔǒurán鸿hóngfēidōng西nǎiránǒuránchángrénshēngshìshìyòngqiǎomiàoderénshēngkànzuòmànzhǎngdezhēngsuǒdàozhīchùzhūcéngzàimiǎnchízhù宿zhīlèijiùxiàngwànfēi鸿hóngǒuránzàixuěshàngliúxiàzhǎohénjiēzhejiùyòufēizǒuleqiánchéngyuǎnzhèbìngfēizhōngdiǎnrénshēngdezāowèiǒurándāngshùnshìrándetàiduìdàirénshēngguǒnéng怀huáijiù便biànshǎoxiēgǎnshāngchùshìshǎoxiēfánnǎoshìderénshēngguānquànmiǎnàideshēnzhǒngzhuāngchánderénshēngzhéxuédàishìdebiànmìngyùnnéngkuānjiědàishìdegòngtóngfánnǎosuǒliú广guǎngfànérjiǔyuǎn

  qiándànshícóngxiězuòshǒushàngláikànyǒuyúnpíngdào:“qiándānxíngtángrénjiùérjìngdōngzhīběn。”

  hòuzhàoyīng怀huáijiùshīshìzhīshēnhuàxuě鸿hóngzhǎodegǎnchù

  liùyánsēnghuàirénjiànjiùchùjiànchūrénshìchángshìxuě”、“zhǐzhǎogǎnkǎidehuàwěiliánshìzhēnduìzhéyuánshīyáoxiǎngyóujiāwèishǎoyánzhuīdànmíngéryǐndewǎngshìzhuīhuídāngniánjiānxīnyǒuzhēnxiànzàimiǎnwèiláizhīyīnwèirénshēngdechánggèngxiǎnrénshēngdeguìjiānnándewǎnghuàwèiwēnqíngdehuíérjīnxiōngliǎdōuzhōnglejìnshìqiánguāngmínggèngyàozhēnzhòngjīndeměishíměishìlezàizhèshǒuzǎozuòpǐnzhōngshīrénnèixīnqiángguānderénshēngyùnjīngdàolezhǎnshì

  quánshībēiliángzhōngyǒuguānchénzhōngyǒuángyángwánbìngjuérénshēngkōnghuànfǎnyǒuzhǒngjuànliànzhīqíngdàngyàngxīnzhōngyóudōngwēihuǒ怀huáijiùzhōngzhǎnwàngwèiláijìngkuòyuǎnshīzhōngyǒuduìrénshēngláidìngdechàngwǎngyòuyǒuduìqiánchénwǎngshìdeshēnqíngjuànniàn

  shīdezhòngxīnzàiqiánérqiándegǎnshòubiǎoxiànzàihòuzhīzhōngcóngzhōngkànchūshīrénxiānqiánderénshēngtàihòuláichùzàidiānpèizhīzhōngdeguānjīngshéndeyùnquánpiānyuánzhuǎnliúzǒuāchéngyǒngdòngzhesànwéndemàishìshìdemíngzuòzhī


shì

(1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34062.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 86人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org