首页 趣味语文古诗词正文

过小孤山大孤山(guo xiao gu shan da gu shan)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:31:31 97 0 高中文言文

 yuèguòfēnghuǒnáncháochāngzhìjīngkǒulièzhìfēngsuìshāndāngshìzhōuzhōngwàngshānérpāojiāngguòxiàqiànyándòuxuéguàiwànzhuàngyíngrùnshíjiǒngyòuyǒushíshānjiérángāobǎichǐdānténgcuìmànluóluòshàngbǎozhuāngpíngfēngshìfēngjìngzhōuxíngchíyòuqiūshēnlǎosuōjǐnjiànlǎosuǒwèixìngyǒuzhōuchíjǐnsuǒmiào

 guòpēnglàngxiǎoshānèrshāndōng西xiāngwàngxiǎoshǔshūzhōu宿sōngxiànyǒushùbīngfánjiāngzhōngshānjīnshānjiāoshānluòxīngzhīlèijiēmíngtiānxiàránqiàoxiùjiēxiǎoshùshíwàiwàngzhīfēngchánránshànggànyúnxiāofēishānjìnxiùdōngxiàqíng姿tàiwànbiànxìnzàohuàzhīyóudànhuāngcánruòshāoshìlóuguāntíngxièjiāngshānxiānghuīdānggāochūjīnshānzhīshàngmiàozàishānzhī西éyuēhuì”,shényuēānrén”。shàoxìngchūzhāngwèigōngxiāngháichángjiāyíngyǒubēizàishìyòuyǒubiézàipēnglàngshǔjiāngzhōupéngxiànsānmiànlínjiāngdàoyǐngshuǐzhōngzhànshānzhīshèngzhōuguòsuīfēnglàngyǒnggàimíngrénshīyǒuzhōuzhōngmànkuángxiǎoqiánniánjiàpénglángzhīchuánzhěyīnwèixiǎomiàoyǒupénglángxiàngpēnglàngmiàoyǒuxiǎoxiàngshíránwǎnshājiāxiǎowēixiǎotǐngyóumiàozhōngnánwàngpéngdōuchāngzhūshānyānkōngméngōumièméidēnglínzhīshèngjiǔzhīérguīfāngmiàoményǒujùntuánshuǐqínlüèjiāngdōngnánshénzhuàngmiàozhùyúnshānyǒushénduō

 èrzǎoxíngwèièrshífēngyúnténgyǒnglǎnékāisuìxíngfànpéngkǒuwàngnǎizhītàibáikāifāntiānjìngzhīwèimiàoshǐjiànshānzhuànglèi西liángsuīxiǎozhīxiùránxiǎozhīpángyǒushāzhōujiāwěimiǎojiējiāngwàngzhīshuǐmiànjiāngkǒufēnzhīwèinánjiānggàijiāng西jiāngshuǐhúnzhuóměiyòngjiēxìngrénchéngzhīguònǎiyǐnnánjiāngqīngchèchùyǐnshéngxiāngluànwǎnjiāngzhōuzhōuzhìhuàxiàntángzhīxúnyángxiàncháisāngjiēnántángwèifènghuàjūnjiéjīnwèidìngjiāngjūnànchìérdōngxiānshēngsuǒwèizhōurénzhǐdiǎnànchēngzhěpénshuǐshénqīngjiāngshuǐluànyuèèrshíliùzhìshìshǒuwěicáiliùjiānfēngxíngshíbànliúxíngbǎiyún


wénzhùshì

wén
 yuè,(chuánjīngguòfēnghuǒnáncháoláicóngchāngjīnèchéngdàojīngkǒushèzhìlehěnduōbàojǐngdefēnghuǒtáizhèzuòshānyīnggāishìzhōngzhīcóngchuánshàngkànshānzhǐshìjiàndàogāosǒngdeshānfēngleděngdàopāomáotíngchuánhòu,(zǒuguòshānxià,(kàndàolièfèngdeyánshíshìdedòngxuéxíngguàizhuàngcǎiguāngliàngrùnbiédeshítóuyàngyòuyǒukuàishífēnghuǒxiāngliángāojùnxióngwěiérgāoyuēbǎiduōchǐyǒuhóngténg绿mànméngluòzàishàngmiànxiàngbǎoshíxiāngqiàndepíngfēngzhètiānfēngpínglàngjìngchuánzǒuhěnmànyòuyīnwèishēnqiūjiāngshuǐjiàoqiǎnsuǒnéngkàndàozhèdeqièměijǐng,(zhèngxiàngsuǒshuōdexìngyǒuzhōuchíjǐnsuǒmiào”。

 jīngguòpēnglàngxiǎoshān,(zhèliǎngzuòshāndōng西xiāngwàngxiǎoshānshǔshūzhōu宿sōngxiànshānshàngyǒubīngshùshǒuzhesuǒyǒujiāngzhōngdeshānjīnshānjiāoshānluòxīngshānzhīlèidōushìmíngwéntiānxiàdedàncóngqiàoxiùshàngkàndōunéngxiǎoshānxiāngcóngshíwàikànxiǎoshān绿deshānfēnggāogāosǒngzhezhíchāyúnxiāojīngshìbiédeshānxiāngdeleyuèjìnkànyuèxiùdōngtiānxiàtiānqíngtiāntiān姿tàibiànhuàwànqiānquèshíshìránjièfēngjǐngzuìyōuměidefāngzhǐshìshānshàngdemiàotàihuāngliángcánleguǒzàizēngjiāxiēlóutáitíngxièshānguāngshuǐxiānghuīyìngránhuìjīnshāngèngpiàoliànglemiàozài西biānshānjiǎoxiàbiǎnéshàngxiězhehuìèr,(miàngōngfèngdeshénjiàoānrén”。shàoxìngchūniánwèiguógōngzhāngjùncóngnánhuíláicéngjīngxiūshànguòyǒuzuòbēizàilezhèjiànshìyòuyǒulìngzuòmiàozàipēnglàngzàijiāngzhōupéngxiànjìngnèisānmiànlínzhezhǎngjiāngshāndedàoyǐngyìngzàishuǐzhōngshìchùmíngshānshèngjǐngchuánguòpēnglàng使shǐfēnglànghěnpēnglànggàiyīnérmíngbarényǒushī:“zhōuzhōngmànkuángxiǎoqiánniánjiàpéngláng。”chuánshuōderénshuōxiǎoshāndemiàoyǒupénglángxiàngpēnglàngmiàoyǒuxiǎoxiàngshíbìngshìzhèyàngdezhètiānwǎnshàng,(dechuánjiùtíngzàishājiāxiǎoshānyuēyuǎntiānxiàzhe,(yòuchéngxiǎotǐngdàoxiǎoshāndemiàozhōngliúlǎnxiàngnányuǎnwàngpéngdōuchāngdàishānluányānmángshāōubáiyǐnméilezōngdēngshānlínshuǐliúlǎnmíngshèngsuàndēngfēngzàolepáihuáilehěnzhǎngshíjiāncáihuígāngdàomiàoménkǒuzhànzhe,(jiùkàndàoyǒuzhǐjiànměidelǎoyīngzhèngzàizhuīzhúshuǐniǎolüèguòjiāngmiàndōngnánfāngxiàngfēifēichángzhuàngguānshǒumiàoderénshuōshānshàngzhehěnduōlǎoyīng

 èrtiānzǎochén,(chuánxíngdàoèrshíránfēngyúnyǒng,(shìmángshànglǎnshénghuìértiānyòuzhuǎnqíng,(chuányòuqiánxíngfànzhōudàopéngkǒumiànwàngméiyǒubiānzhèshícáilǐnghuìbáikāifāntiānjìngzhèshīdemiàochùzhèshícáikàndàoshānshānshāndeyàngzixiàng西liángshānsuīránshàngxiǎoshānyàngxiùdànshìxiǎoshāndepángbiānhěnyǒukuàishāzhōuchūshēngdewěishāndezhōuquèshìmángmángdejiāngshuǐyuǎnwàngxiàngzàishuǐmiànshàngyàngshìzhǒngguānyazhǎngjiāngcóngkǒufēnchūzhīchéngwèinánjiāngshìjiāng西dàishuǐ。(zhèduànzhǎngjiāngdeshuǐhěnhúnzhuóměiféngyàoyòngjiāngshuǐshídōuyòngxìngrénláichéngqīngguòwǎnshàngcáinéngnánjiāngdeshuǐquèhěnqīngliǎngjiāngdeshuǐliúchùxiàngyòngshéngchǐhuàfēnguòyàngxiānghùnxiáowǎnshàngdàojiāngzhōuzhōushèzàihuàxiànjiùshìtángdàidexúnyángxiàncháisāngdōushǔjiāngzhōumiànnántángshíyóufènghuàjūnguǎnxiáxiànzàishìdìngjiāngjūnànshàngdeshìhóngdexiàngqiángyàngzhízhedōngxiānshēngsuǒshuōdezhōurénzhǐdiǎnànchēng”,shuōdejiùshìzhè。(chuántíngzàipénkǒushuǐshìhěnqīngdejiāngshuǐxiānghùncóngyuèèrshíliùdàojīntiānqiánhòucáiliùtiānzhōngyǒutiānyīnwèifēngchuánnéngxíngshíyòngletiānbàndeshíjiānshuǐérshànghángxínglebǎi

zhùshì
1.《guòxiǎoshānshānxuǎnyóu·shǔ》,shìbiānzhějiādexiǎoshānzàijīnjiāng西péngběiānhuī宿sōngdōngnánànpénglàngxiāngduìéxiǎoshānshānzàijīnjiāng西jiǔjiāngshìnányángchūkǒuchùxiǎoshānyáoyáoxiāngduì
2.fēnghuǒshèzhìfēnghuǒtáidejiāngbiānxiǎoshānshuǐbiānchūdeyánshí
3.fēngsuìchēngfēnghuǒtáifēngtáiyāndūnyānhuǒtáiyǒuqíngchūnqiūshíbáitiānrányānjiàofēngwǎnfànghuǒjiàosuìértángshíbáitiānrányānjiàosuìwǎnfànghuǒjiàofēngshìdàichuánjūnshìxìnzuìkuàizuìyǒuxiàodefāng
4.pāojiāngpāomáotíngchuánjiāngzhōng
5.qiànyándòuxuélièfèngdeyánshíshìyándòngqiànxíngróngshānshízhāngkǒudeyàngzidòukǒngdòng
6.jiérángāojùnxióngwěiérjiéránxíngrónggāodeyàngziér
7.bǎozhuāngpíngfēngbǎoshíxiāngqiàndepíngfēng
8.lǎosuōshuǐwèixiàjiànglǎoshuǐ
9.lǎozhǐ
10.xìngyǒuzhōuchíjǐnsuǒmiàoyǐnkōnglíngàn》。shìxìngérchuánzhǐxíngshǐhuǎnmànyīnnéngjǐnqíngxīnshǎngsuǒjīngdeqièměijǐng
11.chánxiǎnjùndǒuqiào
12.xìnzàohuàzhīyóuchéngránshìránjièfēngjǐngzuìyōuměidefāngzàohuàzhèzhǐtiānránjièyóuzhīzhèzhǐfēngjǐngzuìměidefāng
13.jiāngshānxiānghuīlóuguāntíngxièshānguāngshuǐxiānghuīyìng
14.rénshīzhǐběisòngwénxuéjiāshìdeshī
15.zhōuzhōngmànkuángxiǎoqiánniánjiàpénglángyǐnshìxùnhuà<zhǎngjiāngjuédǎo>》。fànhuòdexíngshāngmànkuángzòngqíngfàngdàngshìjiāngpénglàngzhuǎnchēngpénglángjiāngxiǎozhuǎnchēngzhuǎnchēngxiǎobìngchuánshuōpénglángxiǎo婿
16.páihuáirěn
17.tuánchízhuāzhèzhǐjùnyòngzhǎozhuāzhùshuǐqín
18.miàozhùmiàotángguǎnxiānghuǒderén
19.kāifāntiānjìngyǐnbáixiàxúnyángchéngfànpénghuángpànguān》。shìkāichuánjìnmíngliàngjìngshuǐtiāndeyáng
20.shāzhōujiāwěishāzhōujiāngbiānshàngyóushāérchéngdepiànmiànjiāwěichūshēngdewěizhèzhǐwěi
21.miǎoxíngróngshuǐshìhàomiǎo广guǎngkuòbiān
22.zhōuzhìzhōudeguānshǔsuǒzàizhìjiùshíchēngfāngzhèngsuǒzàiwèizhì”。
23.fènghuàjūnjiéfènghuàjūnguǎnxiájūnnántángzhìsòngcháoshídehuàmíngchēngjiézhèshìguǎnxiáde
24.chēnghóng


shǎng

 yóugāndàoèrnián(1166niánguānhòuzàijiāxiánzhùleniánzhījiǔzhídàogāndàonián(1169niánshíèryuècáimiǎnqiánggěilekuízhōutōngpàndezhídāngshíyóushísuìyīnbìngjiǔnéngrènèrniánchūxiàcáixiéjiādàijuànyóuxiāngdòngshēn沿yánzhezhǎngjiāngxíngjìnjīngjiāngānhuījiāng西běinánděngshěngzuìhòujīngguòshānshìxiǎnjùntāotuāndesānxiázhōngdàochuān沿yánjiànwénxiěleshǔ》。zhèpiānsànwénshìzàiyuèèrliǎngtiānguòxiǎoshānshānshídezhezhòngmiáoshùlexiǎoshānshāndeměifēngguāng

chuàngzuòbèijǐng

 běnwénshìyóuxiěshānchuānjǐngxíngxiàngbìngzàizhōngyùnhánzhefēngdeqíngyùnwèizuòzhěchuánxíngzhǎngjiāngxiǎoshānzhìshānduànsuǒjiànsuǒyóufēizhǐchùwèimiǎnzhòngdāndiàoyàoyòngjīngcǎidebiànhuàdezhuāzhùchùjǐngzhēngjìnxíngmiáohuìwénzhōngxiěfēnghuǒqiànyándòuxuéguàiwànzhuàngyíngrùn”,xiěqiàoshí’‘jiérán”.“dānténgcuìmànluóluòshàngbǎozhuāngpíngfēng”,xiěxiǎoshānfēngchánránshànggànyúnxiāo”,xiěpēnglàngsuīfēnglàngyǒnggàimíng”,xiěshānmiǎojiējiāngwàngzhīshuǐmiàn”,zhǐliáoliáojiùmiáohuìchūxiānmíngdexíngxiàng

 yóujǐngdiǎnduōjǐnshìxiěchūzhēngnénghuìshīzhīfēnsànzuòzhězhùlejǐngdiǎnjiāndeliánshìchùjǐngsuīqiān姿bǎitàidànyòujūnyǒushānjiāngshuǐxiāngshēnghuīyìngdemiáoxiěgòuchéngzhěngbèijǐng使shǐjǐngzàiduōyàngzhōngjiàntǒngèrshìzhùjǐngdiǎnwèizhìshàngdeliánwénzhāngxiějiāngliúchuánxíngzàifēnsàndejǐngdiǎnzhōngguàn线xiànsuǒzhìxiěpēnglàngxiǎoshān,“èrshāndōng西xiāngwàng”,xiěshānshíyòuxiǎoshānzuògèngjiànchūjiānliáncóngéryóujǐngdiǎngòngtóngchéngwánzhěngdezhǎngjiāngshānshuǐ

 zàijǐngdiǎnzhōngduìxiǎoshāndemāoxiězuìwèichōngfēnzuòzhěyònglínghuóduōbiàncóngjiǎoxiězhèjiāngzhōngjuéjǐngsuíjiǎobiànhuàxiǎnxiànzuòzhěshìzàijiāngxíngzhōnglǎntiàojǐngyòucóngduōjiǎochōngfēnzhǎnxiànleshānshuǐjǐngdeqiān姿bǎitài

 zuòzhězàishùshānchuānjǐngmíngshèngguòchéngzhōngsuíshíchùshūqínglùnbìngjiāngyǒuguāndechuánwénshìqiánrénshīdōuxìnshǒuniānláiháisuíxiěchūjùnxiàn沿yánxíngfángshùděngqíngkuàngfēnglezuòpǐndenèiróng使shǐxiějǐngyóuyǒuxiǎngshēntóngshíwèijǐngtiāncǎishēng使shǐjǐngshìdōudàiyǒushīdelíngwéndetuīzhìshénhuàdefēnwéishǐdediànshīwénchuánshuōshèngjǐngxiāngyìnggèngwèiyǐnrénshèng

 zuòwèisànwénsuǒmiáodeshānshuǐxíngxiàngyòngshīxiěchūdeshānshuǐxíngxiàngshìyǒuchàbiédewéntiējìnshānshuǐdeběnláimiànmàoxiěérshīshìxiědejìngxiàngqíngdōushēnghuágèngwèigāoyuǎnxiēzàiyóuzhīqiánshìyǒuyǒngshānxiǎoshāndezhemínghuàshīxùnhuà<zhǎngjiāngjuédǎo>》:

 shāncāngcāngshuǐmángmángxiǎojiāngzhōngyāngbēngjuéyuánniǎowéiyǒuqiáochāntiānzhǎngzhōuchùláizhàozhōngliúshēngyáng

 shāpíngfēngruǎnwàngdàoshānjiǔchuánángééliǎngyānhuánxiǎojìngkāixīnzhuāngzhōuzhōngmànkuángxiǎoqiánniánjiàpéngláng

 shīdezuìhòuliǎngwèiyóuwénzhōngsuǒyǐndànshīzhōnglàngmànzhīxiěshāyǒujièshìérwénzhōngjǐnzuòwèishījiālàngmànxiǎngxiàngdemiàobìngduìyǒuguānchuánshuōkǎoxiàoèrjiāshīwénshīshìlíngkōngpiāoyángdesuǒzhǎnxiàndexíngxiàngzhēnyǒushāncāngcāngshuǐmángmáng”“shāpíngfēngruǎnwàngdàodegǎnjuéérwénshìjiǎoshícóngduōzhǒngmiànzuòlezhìzhēnshídemiáoxiěshīnéngmenzhǎnkāixiǎngxiàngdechìbǎngwénràngmentóngshēnlínjìngduìzhīxiàxiǎnjiànchàdànzhèzhǒngchàshìxiànzhewénxuéshùshǒuduàndefēngduōyàngbìnggāoxiàyōulièzhīfēn


yóu

yóu(1125nián11yuè13-1210nián1yuè26),guānhàofàngwēnghànyuèzhōushānyīnjīnzhèjiāngshàoxìngrénshàngshūyòuchéngdiànzhīsūnnánsòngwénxuéjiāshǐxuéjiāàiguóshīrényóushēngféngběisòngmièwángzhīshǎoniánshíshēnshòujiātíngàiguóxiǎngdexūntáosònggāozōngshícānjiākǎoshìyīnshòuzǎichénqínguìpáichìérshìchàngxiàozōngshíjìnshìchūshēnzhōngniánshǔtóushēnjūnshēnghuójiātàièrnián(1202nián),sòngníngzōngzhàoyóujīngzhǔchíbiānxiūxiàozōngguāngzōngliǎngcháoshísāncháoshǐ》,guānzhìbǎozhāngdàizhìwǎnnián退tuìjiāxiāngchuàngzuòshījīncúnjiǔqiānduōshǒunèiróngwèifēngzheyǒujiànnánshī稿gǎo》、《wèinánwén》、《nántángshū》、《lǎoxuéānděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34050.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 97人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org