首页 趣味语文古诗词正文

李延年歌(li yan nian ge)

xiawuyouke 古诗词 2021-06-15 14:52:28 119 0 | 文章出自:古诗词 古诗词

běifāngyǒujiārénjuéshìér
qīngrénchéngzàiqīngrénguó
níngzhīqīngchéngqīngguójiārénnánzài。 

wénzhùshì

wén
běiguóyǒuwèiměirén姿róngjiǎnzhíshìshìshuāngxiánzhīxìngchāoérchūzhòngxièzhòngwèirénzhīér
kànshǒuchéngdejiāngshìyǎnjiāngshìxièqiángyuánshīshǒuduìjūnlíntiānxiàdehuángqiáoyǎnhuángqīngxīnguójiābàiwáng
zòngránnéngshīhuòjiāréndehǎohuìměihǎoniángshìsuǒnánzài

zhùshì
qīngchéngqīngguóyuánzhǐyīnérwángguóhòuduōxíngróngróngmàoměitáoyuānmíngxiánqíng》:“biǎoqīngchéngzhīyànyǒuchuánwén。”
níngzhīzěnmezhīdào


shǎng

  《hànshū·wàichuánshàngzàizàigōngtíngyànhuìshàngyánniánxiànshíchànglezhèshǒushīhàntīnghòujìngǎntàndàoshìjiānyǒuzhèyàngdejiārénnehàndejiějiěpíngyánggōngzhǔjiùtuījiànleyánniándemèimèihànzhàoláijiànguǒránmiàoshàncóngyánniánzhīmèichéngledechǒngrényánniángèngjiādàochǒngxìng


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒudepíngpíngduìjiāréndekuāzànkāiménjiànshānxuànrǎndiàndànyùnquèfēitóngfánnánguóxiùjiārénduōxìngliǔyāoqīngyànmèiběiguócāngmǎngshìduōxuěbīng姿zhuāngdànqíngshēnběifāngèrlǐngkāijiùgěisuǒjiāréndàiláilezhǒngnánfāngjiǒngdejīngyíngjiédefēngshénběifāngdejiārénzhǐqiānwànérsuǒzhǔdeshìwànqiānjiārénzhōngjuéshìderénér,“juéshìkuā姿róngchūluòzhīměijiǎnzhíshìbìngshìshuāng;“zhuàngyōujìngxiánzhīxìnggèngjiànchāoérchūzhòngjǐn,“juéshìérháiyǐnyǐntòuchūzhèwèijiārénxièzhòngwèirénzhīérlángāndededàndànāichóujiùjǐnshìchāoshìtuōérqiěgèngchǔchǔliánlezhèjiùshìpíngzhōngyùnzhǐkāipiānliǎngkǒngjiùlìngyǐnlǐngshēngchūduìjiāréndexīnxiàngshénwǎngzhīqíngle

  běifāngjiāréntuōàidāngpànzhījiānyòugāiyǒuzěnyàngměihǎodefēng姿neyàobiǎoxiànzhèdiǎnjiùtàiróngleránérzhèwèicáiqíngdeyīnjiāquèchūrénwàichàngchūleqīngrénchéngzàiqīngrénguódezhǐyàoduìshǒuwèichéngyuándeshìqiáoshàngyǎn便biànlìngshìxièqiángyuánshīshǒutǎngruòzàiduìjiàlíntiānxiàderénjūnqiūmezhuǎn”,wángguómièzōngdezāihuòjiùyàojiànglínshēnlebiǎoxiànjiāréndepànzhīměijìngránwèilìngrénshēngwèideqīngchéng”、“qīngguózhīzhēnshìfěisuǒdànguǒshìzhèyàngkuāzhāngyòuxiǎnchūzhèwèijiārénjīngshìhàideměihǎofēng姿érzhèngyīnwèizhèfēng姿měilìngrénshēngwèicáigèngràngrénxīnchíshénwǎngbèijiāqiān怀huáiguǒměihǎodeshìdōumejìnérkǒngjiùméiyǒuzhèyàngshèrénxīndeyǐnlezhèjiùshìwèi怀huáiderénshēngzhé

  dejiéwěinàirénjuéshàngwénduìjiāréndeměihǎozuòledekuāzhāngjiéwěiránzhuǎnhuàwèishēnqièdewǎnzhī:“níngzhīqīngchéngqīngguójiārénnánzài!”měihǎodejiārénchángchánggěirénjūndàiláiqīngchéng”“qīngguódezāinánzhèyàngdezizàishǐshàngjiànháishǎomazhèshìshìyàogàojièrénjūnqīngchéngqīngguódejiànwèijiārénsuǒdànjiēzheyòujǐnshècéngzòngránshìqīngchéngqīngguóbiéshīhuòjiāréndeliángměihǎodejiārénjìngshìshìsuǒnánféngzàideāzhèèrzuòshěliǎngnánzhīshíyǒuqínzòngzhīmiàoshìqiángdiàojiārénzhījìn便biànjiànměiérshìwǎnjiārénzhīnánjiùnéngréngǎnkuàihuòzuòzhědeyòngzhèngshìyàoshēnqièdewǎnzhīqiāndòngnánhuòjuéshìjiāréndeshīluòzhīgǎncóngérxùnzuòchūjuézhèyàngshōushùwèichàngsāntànyīnniǎoniǎolìngrénwénzhīérchàngránnánguàitīng

  《yánniányǒusāndiǎn

  chūkuāzhāngyángshīrénjiāngsuǒyǒngměizànwèiguānjuédāngdàiérrénměimàodechéngjìngzhìkànyǎnchéngbāngjiùhuìqīngzàikànyǎnguójiājiùhuìlúnwáng,“měiwángguózhīshuōzuìzǎojiànshījīng··zhānáng》:“zhéchéngchéngzhéqīngchéng”,shuōdeshìnánziyǒucáinéngguóziyǒucáihuǐshèzhǐzàifěngzhōuyōuwángchǒngxìngmàoměiérhǎobèngchányándebāozhìwángguózhīshìhòu,“qīngchéng”、“qīngguójiùchénglejuéměidedàimíngzàiyánniánshīrénjǐnkuāzhāngzhīnéngshìwēiyánsǒngtīngdànjuéshìláizhāoshìjūnwángqiújiànqiánshǐérshìfǎnéryòngzhīyǒuqīngchéngqīngguódemèiláiyánjiārénzhīměidàoyǐndòngjūnwángměizhīxīndede

  èrqíngzhēnqièshījiān。《yánniánshīchúletuōkǒuérchūjiǎoróuzhuāngshùzhītàiwàibiǎodeqínggǎnshìshífēnzhēnzhìdeyánniányǒngdejiārénshìdebāomèilùnshìchūduìbāomèideshēnàizhīqíngérwàngyǒuhuīhuángdeqiánháishìchūzhīxīnérjìnxiànbāomèishīzhōngbiǎoxiànchūdezànměidōushìqièdeduǎnduǎndexiǎoshī,“qīngchéng”、“qīngguódeyǎnèrchūxiàntuījiànměiréndezhǔzhǐfēichángxiānmíngxiānyányǒujuéměizhīrénzàiyánměiréndejīngrénmèiránhòuxiàngjūnwángkěnqiègàonínnándàozhīzhèyǒuqīngchéngqīngguózhīmàodejiāréndàncuòguòjiùzàinándàolequánquánzhīxīnyīnqièdeqínggǎnzàiyǒngsāntànzhīzhōngzhēngdàolechōngfēndebiǎochǎnshēngleqìnrénxīndegǎnrǎndònglehàndexīnxián

  sānjiǎnshèngfánshēngshízhōngguóhuàwèiyáncǎiwèishǎodàndāndequèzàijiànshǎngzhědenǎohǎizhōnghuànhuàchūbīnfēndecǎitóngbáishídehuàkōngbáiwèiduōdànkōngbáichùquè使shǐrénxiǎngxiàngchūxiànfēngměidejìngjiè。《yánniánzhǐshìyǒngtànlejiāréndeshuāngérzuòmiáohuìzhèjiùshì使shǐjiāréndexíngxiàngchéngwèishényòuréndekōngbáicóngérshǎngshīzhěduìdeshénwǎngxiǎngxiàngniànzhīqíngdāngshízàihàndenǎohǎizhōngdìnghuànhuàchūleshìjiānzuìwèiměimiàodezixíngxiàngérhòushìdeshīzhěgènggēndeshěnměixiǎngshǐzhīshíyǒudexīnzhìxiǎngxiàngchūxīnzhōngdejuéjiārénláizàiyǒngměidezhōngguóshīzhōngyǒushǎomiáoshíxiědejiāxiàngshǒuróuníngzhīzhīlèitóngshímiáoxiěshèngdejiāpiānshījīng·zhōunán·guān》,duìzipǐnmàodemiáoxiězhǐyǒuyǎotiǎoshūjūnzihǎoqiú”,érnóngxuànrǎndeshìnánziduìdeliànlièzhuīqiújiéhòudehuānyuèxiǎnshìchūzideměiài。《yánniánxiǎnránshìzhèzhǒngshēngshídeshùshǒushèngde


yánnián

  yánnián西hànyīnjiāshēngniánxiánghànchǒngfēiréndeyánniányuánběnyīnfànérshòudàoxíngyǎnggōngzhōngdegǒuhòuyīnshànzhǎngyīnàiwèixiàn:“běifāngyǒujiārénjuéshìérqīngrénchéngzàiqīngrénguóníngzhīqīngchéngqīngguójiārénnánzài。”yánniándemèimèiyóugōngchēngrénhòuyīnrénshēngxiàlechāngwángliúyánniánbèifēngxiédōuwèi”,guǎnhuánggōngdechǒngxìng,“shàngshénguìxìnglièhányān”。rénshìhòuàichítàichūniánjiānyīnjiānluànhòugōnghànxiàzhàomièyánniánxiōngzōng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34020.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 119人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org