首页 趣味语文古诗词正文

听筝 / 鸣筝(ting zheng ming zheng)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-12 08:07:09 99 0 唐诗三百首

míngzhēngjīnzhùshǒufángqián
zhōulángshíshíxián。 

wénzhùshì

wén
jīnzhóudezhēngchūyōuměideshēngyīnshǒuzhēngdeměirénzuòzàiguīfángzhōng
xiǎngjǐnlebànwèizhōulángdeqīnglàikànshíshícuòleqínxián

zhùshì
míngzhēngdànzòuzhēng
jīnchēngguìwèijīnzhèdāngshìzhǐxiánzhóuzhīérjīngměi
zhùdìngxiándiàoyīndeduǎnzhóu
shǒuzhǐdànzhēngzixiānjiébáideshǒu
fángguīfángdeměichēng
zhōulángzhǐsānguóshíjiāngzhōuèrshísuìwèijiāngshírénchēngwèizhōuláng”。jīngtōngyīntīngrénzòucuòshí使shǐbànzuìhuìzhuǎnguòtóukànxiàzòuzhědāngshírénchēng:“yǒuzhōuláng。”
xiándòngqínxián


shǎng

  zhèshǒuxiǎoshīqīngjiétuōliáoliáoshùjiùzàizhěmiànqiánzhǎnshìle线xiàntiáoliúchàngdòngtàixiānmíngdetáirénxiě

  “míngzhēngjīnzhùshǒufángqián。”shīdeèrxiědànzhēngdezixiānshǒuzhēngzhèngchùdànzòuzhuàngtàizhēngshìzhǒngxiáncóngtángshīzhōngsuǒmiáoxiědezhēngláikànzhēngshìshísāngēnxián:“huāliǎnyúnhuánzuòlóushísānxiánshíchóu”(báitīngcuīrénzhēng》)。“biàngāochuánbǎichǐqīngshēngzhùshísānxián”(liúwénshāngrénchuánzhōngzhēng》)。shīshìxiědāngránzhuāzhùzuìnéngchūzhǔdefēnzuìyǐnrénzhùdeshǒuxiān便biànshìdànzhēngzhěshǒuzhōngzhèngzàinòngdebiéshìxuànhuáměishǎnshuòzhediǎndiǎnjīnguāngbāndexiánzhùjiēzheshīréndeguāngyòuránérránluòdàoshuāngzhèngzàiqínxiánshàngtiàodòngdejiébáidexiānshǒushàngdànzòudehuánjìngjīngjiézhìdeqínfángránbiéyǒufānqíngwèicónghuàmiànshàngkàn,“jīn”、“shǒu”、“fángjiāoxiāngduìcǎimíngérhuáguìsuīránshìxiěquèyòushīzhòngcǎigěirénwèiqiánglièdeyìnxiànghuìhuàjìngshìshìjuédeshùérmíngzhēngsuǒchéngdeshìzuòyòngtīngjuédeshùèrliǎngshīsuǒhuìchūdehuàmiànshìjuémiàodezhěcóngzhōngpiējiànleshǎnguāngdeqínzhùbáinèndeqiǎoshǒudeqínfángdànquèméiyǒutīngdàoqínshēngshìjīngzhàndegōngchuòyuēdefēng姿gāojiédehuánjìng使shǐshīrénguòquánshénguànzhùle

  “zhōulángshíshíxián。”shīrénzhōngzhùdàodànzòuchūdeběnshēnshīdeqiánliǎngxiězizhèngzàidànzhēngànxiějiēxiàshìyīnggāimiáoxiělededànzòuhuòzhěbiǎoxiànqínzhēnggǎnrǎndeyīnxíngxiàngdànchūrénliàodeshìsānbìng沿yántōngchángdexiěérshìmiáoxiěziwèileyǐnzhīyīnzhědezhùcuòzhēngxiánxiāngchuánsānguóshídàidezhōubiérénzòuyǒujiùhuítóukànshīxiǎnránshòudàolezhèshìde。“shíshíshuōmíngzhèbìngfēiǒuěrshīshǒubìngfēixiàyīnwèizhèshīmíngxiǎnshǔyǒuwèizhīyǒurénjiāngdeyǒucuòdànjiěwèirénmàinòngshēnfènqiǎoliāo”(qīng·zēngérānshuōtángshī》),shìdànzhēngzidewēimiàoxīnjǐnjǐnshìzhǒngyāochǒngzhīqíngshízhèzhǒngdeshīshìchūxúnzhīyīndexīnyuēshìlúnluòfēngchénzhīrénduìbānlàngdàngzidecuòdànbǎohánzheduìzhèbānréndecháonòngmièshìdànzǒnghuìyǒutiānzhēnzhèngdezhīyīn——dezhōulánghuìtīngchūzhōngdeshēncóngérxiàngtóuhuìxīndedechùdezhōulángzhǐtīngzhě,“jiùwèizhedāngshízuòzàipángdezhōulángméiyǒukànwèishénmekànnegàitīngzhějīngwánquántáozuìzàiměimiàodezhēngshēngzhōngleběnláizhèyīnggāishìyǎnzòuzhězuìpàndexiàoguǒzuìxīnwèideshíránérzhèqíngjǐngquèshìzhèwèizishízuìwàngdexiàoguǒyīnwèixīnzhōnglìngyǒusuǒzàitīngzhěshǎngyīnérzài”,zěnmebànnelíngdòngshícuòliǎngyīnshìchōngmǎnxìngdechǎngjǐngchūxiànlexiédexuánránjīngdònglechénzuìzàiyīnjìngjièzhōngdezhōuláng”,xiàshíméitóuzhòucháokànzhǐjiànfēidànméiyǒuháodehànqiànliǎngyǎnfǎnérshǎnshuòchūdeyǎnshén——yuánláishìfēizhēnwèilesuǒàiderénpàn便biànjiāngxiáncuòdànzhēngdeàixíngxiàngyuèránzhǐshàngzhèliǎngzhèngmiànxiěchūledànzhěcángqiǎozhuōbèimiànyòuànshìletīngzhějiǎdāngzhēnérzhèzhǒngqiǎozhuōjiǎzhēnyòuzàiyándezhīzhōnghuòlemiàodetǒngjǐnshuōmíngdànzhěshìgāoshǒutīngzhěshìzhīyīnérqiěchuánshénbiǎoxiànchūliǎngzhědexīnshéntàiyùnwèiqióng


duān

duānyuē737niányuē784nián),zhèngchūshēnzhàojùnshìdōngfángtángdàishīrénshìběiwénxuāngāoyánghuánghòuédetángxiàozhēnliùshìsūnshǎoshānshīshìshīsēngjiǎoránniánjìnshìcéngrènshūshěngxiàoshūlánghángzhōuwǎnniánguānyǐnnánhéngshānhàohéngyuèyōurénjīncúnduānshīsānjuǎnshīduōwèiyīngchóuzhīzuòduōbiǎoxiànxiāoshìxiǎngbiézuòpǐnduìshèhuìxiànshíyǒusuǒfǎnyìngxiēxiěguīqíngdeshīqīngwǎnsòngfēngkōngshǔxiāngshìduānshìshícáizizhījīncúnduānshīsānjuǎnzizhòngguānzhìbīngshìláng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33925.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 99人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org