首页 趣味语文古诗词正文

咏怀古迹五首·其五(yong huai gu ji wu shou qi wu)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-12 08:05:05 94 0 唐诗三百首

zhūmíngchuízhòuzōngchénxiàngqīnggāo
sānfēnchóuwànyúnxiāomáo
zhòngzhījiānjiànzhǐhuīruòdìngshīxiāocáo
yùnhànzuòzhōngnánzhìjuéshēnjiānjūnláo。 

wénzhùshì

wén
zhūliàngmíngchuízhòuqiěwànliúfāngqīnggāodepǐnxìngzhēnlìngrénjìngyǎng
sānfēntiānxiàshìxīnchóuhuàdejiéguǒyóuzhǎnchìgāoxiángzàiyúnxiāodeluánfèng
cáihuáchāojuéyǐnshàngnánfēngāoxiàzhǐhuīqiānjūnwànfēicáocānxiāonéng
hàncháodeyùnjīngshuāiluònánhuīzhìjiānjuézhōngyīnjūnfánmángxùnzhí

zhùshì
chuíliúchuánzhòujiānzhǐtiānxiàjīn
zōngchénwèihòushìsuǒjìngyǎngdechénqīnggāowèizhūliàngdeqīngfēngliàngjiéérránjìng
sānfēnzhǐwèishǔsānguódǐngér(yū):zhǐshīzhǎnchóumóulüè
yúnxiāomáolíngxiāodefēiniǎozhūliàngjuéshìdezhìhuìpǐn
zhǐyǐnshàng
xiāocáozhǐxiāocáocān
yùnyùnshùzuò(zuò):wèihuīwǎnhuí
zhìjuézhìxiàngjiāndìngzhǐzhūliàngchūshībiǎosuǒyúngōngjǐncuìérhòu”。shēnjiānshēn


shǎng

  zhèshìyǒng怀huáishǒuzhōngdezuìpiāndāngshíshīrénzhānyǎnglehóuzhōngxīnjìngérwèishīzuòpǐnqíngángyángdechùduìxióngcáilüèjìnxínglelièdesòngyángduìzhuàngzhìwèisuìtànwǎn!

  “zhūmíngchuízhòu”,shàngxiàfāngwèiwǎngjīnláiyuēzhòu,“chuízhòu”,jiāngshíjiānkōngjiāngòngshuōgěirénmíngmǎnhuánwànshìxiǔdexíngxiàngzhīgǎnshǒufēngxióngfàngzōngchénxiàngqīnggāo”,jìntángzhānwàngzhūxiàngyóuránjìngyáoxiǎngdàizōngchéngāofēngliàngjiégèngtiānjìngzhīqíng。“zōngchénèrzǒnglǐngquánshī

  jiēxiàjìnxiězhūliàngdecáinénggōngcóngshùgòujiǎngjǐnchéngshǒuliándejìnmiàozhānxiàngdàokànlezhǒngwénhòuránduìfēnggōngwěizuòchūgāodepíngjià:“sānfēnchóuwànyúnxiāomáo。”érchéngsānguódǐngzhīshìhǎoluánfènggāoxiángqīngyúngōngwěidàijìngyǎngránérshīrényòngjīngwēichūzhūliàngchùpiānjīngshì怀huáibàobǎishīérsānfēngōngzhǐxióngfèngle。“wànyúnxiāoxíngxiàngyǒulùnqíngqíngtuōxíngshìlùnzhōnggāorénzhīchù

  xiǎnghóuchāoréndecáizhìdǎnlüè使shǐrénjiànshànlúnjīnsǎoqiānjūnwàndexiāofēnggǎnqíngsuǒzhìshīrényóuchūzhòngzhījiānjiànzhǐhuīruòdìngshīxiāocáodezànyǐnshìshāngdàikāiguójūnzhǔtāngdechénshàngzuǒzhōuwénwángwángmièshāngyǒugōngxiāocáocāndōushìhàngāoliúbāngdemóuchénhànchūdemíngxiāngshīrénshèngzànzhūliàngderénpǐnyǐnshàngxiāngshàngxiàérxiōngyǒuchéngzhúcóngróngzhèndìngdezhǐhuīcáinéngquè使shǐxiāocáocānwèizhīànránshīzhèbiǎoxiànleduìhóudechóngshàngzhīqíngtóngshíbiǎoxiànlezuòzhěshìchéngbàichípíngdegāorénzhījiànliúzhuāngyuē:“lóngméiqiānzàiéryǒuzhìshìdàozhějiēsāndàizhīzuǒzhīshīcháizhīzhòngjiānérxiāocáowèidàolùnjiēziměizhī。”huángshēngyuēlùnchū,“chéngbàichípíngzhějiēfèi。”jiànshīrénzhèlùnduàndeshēnyuǎnyǐngxiǎng

  zuìhòu,“yùnhànzuòzhōngnánzhìjuéshēnjiānjūnláo。”shīrénbàohènhàncháoshùzhōngzhǎngtànjǐnguǎnyǒuhóuzhèyàngshìjiéchūderénxiàjuéxīnhuīhàncháodànjìngwèichénggōngfǎnéryīnjūnfánmángláochéngérzhēngzhèshìduìzhūliànggōngjǐncuìérhòugāoshàngpǐnjiédezànshìduìyīngxióngwèisuìpíngshēngzhìdeshēnqiètànwǎn

  zhèshǒushīyóushīrénshēngāndǎnqíngzhìdiàonéngchángdàngxīnhàochìqíngdòngrénfèichéngwèiyǒngmíngpiānshīzhōngchúlexiàngshìyǒngwàijūnshìlùnjǐnlùngāomiàoérqiěxiěyǒuqíngyùnsānfēnzàihòurénkànláishìgōngleérduìzhūliàngláishuōqīngruòěr;“xiāocáoshàngdàosānfēnjiùgèngzhíguà齿chǐzhéhuídàngchùchùdōushìtáigāolezhūliàngquánshīérkōnghánqíngcéngcéngtuīxuǎnguǒshǒuliánzuòléizhàqīngpénérxiàdebàomehànliánjǐngliánjiāngbēnzhùtāofānjuǎnzhǎnggāozhìwěiliánshìwànzhàngjuéérxiàkōngchuánxiǎng──“zhìjuéshēnjiānjūnláo”──quánshījiùjiézhèdòngrénxīnxiándezuìqiángyīnshàng


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshīshìyǒng怀huáirénjìnérgǎn怀huáidezuòpǐnzuòzhětángdàizōngyuánnián(766niáncóngkuízhōuchūsānxiádàojiānglíngxiānhòuyóulesòngzháixìnzhāojūncūnyǒngāngōngxiānzhǔmiàohóuděngduìdàidecáishìguóyīngxióngmíngxiāngshēnbiǎochóngjìngxiěxiàleyǒng怀huáishǒu》,shūqíng怀huái。 

  (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33922.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 94人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org