首页 趣味语文古诗词正文

天净沙·秋思(tian jing sha qiu si)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-09 19:12:03 127 0 写景

ténglǎoshùhūnxiǎoqiáoliúshuǐrénjiādào西fēngshòuyáng西xiàduànchángrénzàitiān。 

wénzhùshì

wén
tiānhuánghūnqúnluòzàiténgchánràodelǎoshùshàngchūdeāimíngxiǎoqiáoxiàliúshuǐhuāhuāzuòxiǎngxiǎoqiáobiānzhuāngrénjiāchuīyānniǎoniǎodàoshàngshòudǐngzhe西fēngjiānnánqiánxíngyángjiànjiànshīleguāngcóng西biānluòxiàhándezhǐyǒuderénpiàozàiyáoyuǎndefāng

zhùshì
tiānjìngshāpáimíngshǔyuèdiàoyòumíngsāishàngqiū”。
téngwēidezhīmànhūnhuánghūnshíguīcháodehūnbàngwǎn
rénjiānóngjiāxiěchūleshīrénduìwēnxīndejiātíngdewàng
dàojīngfèikānzàiyòngdelǎo驿dàohuòniándàijiǔyuǎnde驿dào西fēnghánlěngxiāodeqiūfēngshòushòucháide
duànchángrénxíngróngshāngxīnbēitòngdàodiǎnderénzhǐpiàotiānyōushāngderén
tiānyuǎnjiāxiāngdefāng


shǎng

  zhìyuǎnniánqīngshízhōnggōngmíngdànyóuyuáncháotǒngzhìzhěshíxíngmíngāozhèngyīnérzhíwèinéngzhìshēngdōuzàiguòzhepiàodìngdeshēnghuóyīnérzhìkùnjiǒnglǎodàoshēngshìzàizhōngxiěxiàlezhèshǒutiānjìngshā·qiū》。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒuzidejiàoqiū》,shìpiānbēiqiūdezuòpǐnqiūshìgǎnshìzhōngguówéntánlǎodechuántǒngyuándesāozhíyándàoxiànzài。《zhōngshuō:“rénxīnzhīdòng使shǐzhīrán。”shìwài使shǐrénnèixīndeqínghuódòngláiyòushìshénmedōng西néngràngwàidòngláine?《shīpǐnyún:“zhīdòngzhīgǎnrényáodàngxìngqíngxíngzhūyǒng。”rènwèizhèzhǒngnéngràngdòngcóngéryǐnnèixīngǎndòngdeshì’。yòushìshénmenerénrènwèizhòujiānyǒuyīnyángèrshìmendeyùnxíngcáichǎnshēngletiānwànshíchénhūnxiàtiānyángzuìshèngsuǒcǎomàoshèngdànshèngdàodiǎnjiùkāishǐshuāiluòyīnjiànshēngmànmàndàoleqiūtiāndōngtiānqiūdōngzhīyīnzuìzhòngyīnércǎoshuāibàiyīndàodiǎnyòuzhuǎnwèiyángyángshēngérwànzhǎngsuǒchūntiānjiùhuìbǎihuāfàngyóudelěngnuǎntóngránjǐngtóngréndenèixīnjiùsuízhezhèxiēbiànhuàérgǎndòngchūntiāncǎodeméngràngrénliánxiǎngdàoměihǎosuǒyǐnhuāndexīnqiūtiāncǎodediāolíngràngrénliánxiǎngdàoshēngmìngdeshuāilǎozhōngjiéyīnhuìràngréngǎndàoyōuchóubēishāng。《sāozhōngyuántàndào:“yuèyānchūnqiūdàiwéicǎozhīlíngluòkǒngměirénzhīchí。”sòngzàijiǔbiànshuō:“bēizāiqiūzhīwèixiāocǎoyáoluòérbiànshuāi……。”wényún:“bēiluòjìnqiūróutiáofāngchūn。”suīránmensuǒchùdeshídàitóngdànmendexiǎnggǎnqíngshìxiāngtóngde

  zàikàndejǐng:“yòushìhuánghūntiānkuàiyàojiéshùyángxiéguàzàishāntóuluòháiliúdeyàngzishěwánchéngletiānde使shǐmìngyǎnqiándejǐngzhēnshìmǎnliángténgshìwēideténgjīngméiyǒuleshēngmìngshùshìqiānniánlǎoshùde西fēngzàichuīzhezǒuxiàngfēngzhúcánniándàoshìhuāngliángdedàoshìruòdeshòupiāolíngzàitiānhǎijiǎoderénmiànduìxiāodejǐngzěnmenéngduànchángnekànzhèxiǎoqiáoliúshuǐrénjiādōushìmeānxiángmejìngshìyòushìmewēnxīnérdejiāxiāngqīnrénquèyòumeyuǎnómenháihǎomatiānjiànjiànbiànlěngmenjiālemamǎilebèizimazhèqièdeqièshìdōumeràngrénqiānguàránmeràngrénqiānchángguàwèishénmezǎodiǎnhuínewèilesuǒwèideqiánchéngmawèilesuǒwèidegōngmíngmagōngmíngjìnmayuǎnmajīngchéngdeháiyǒuduōzhǎngneyòushìmedemángzàizhèyàngdehuánghūnzhōngzàizhèyàngdedàoshàngyòushìzhèyàngxiāodejiéshìzhuīqiúgōngmíngneháishìhuìshìniánlǎodeshuāngqīnnenénghuízhǐhǎomǎn怀huáichóupáihuáizàimànmàndàoshàngle……。”xiāodejǐngràngrénmǎnliángyòujiāshàngānxiángwēnxīndexiǎoqiáoliúshuǐrénjiāzuòfǎnchèn使shǐchóuqínggèngwèishēnqièbēishānggèngwèixiějǐngzhīmiàojǐnmiào

  zàikànyòng:“lǎohūnshòuxià便biànjuéchóuzhòngshífēnchéngjīngnéngzhìchéngpiānràngrénchéngshēngzuìjuéchùzàizhīqiánxiàshòumiàozàixiěrénzhīshòuérpiānxiěrényóuxiězhīshòuérchènchūrénzhīshòurénzhīqīngpínshèzhījiānxīnqiúgōngmíngzhīkùnràngrénzhīérbèigǎnyǒngzhīérgènggǎnxīnérlèixiàzhěmíng


zhìyuǎn

  zhìyuǎn(1250nián-1321nián),qiānhàodōngshuōzhìyuǎnwǎnhàodōng”),hàndōujīnběijīngyǒuréndeniánbèiwǎnguānhànqīngbáiděngrénshēngniándāngzàizhìyuánshǐ1264)zhīqiánniándāngzàizhìzhìgǎiyuándàotàidìngyuánnián(1321—1324)zhījiānguānhànqīngzhèngguāngbáibìngchēngyuánjiā”,shìguóyuándàishízhemíngjiāsànjiā


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33886.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 127人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org