首页 趣味语文古诗词正文

蜀道难(shu dao nan)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-09 19:08:45 84 0 写景

wēigāozāi
shǔdàozhīnánnánshàngqīngtiān
cáncóngkāiguómángrán
ěrláiwànqiānsuìqínsāitōngrényān
西dāngtàibáiyǒuniǎodàohéngjuééméidiān
bēngshāncuīzhuàngshìránhòutiānshízhànxiānggōulián
shàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāoxiàyǒuchōngzhézhīhuíchuān
huángzhīfēishàngguòyuánnáochóupānyuán
qīngpánpánbǎijiǔzhéyíngyánluán
méncānjǐngyǎngxiéshǒuyīngzuòzhǎngtàn

wènjūn西yóushíháiwèichányánpān
dànjiànbēiniǎohàoxióngfēicóngràolínjiān
yòuwénziguīyuèchóukōngshān
shǔdàozhīnánnánshàngqīngtiān使shǐréntīngdiāozhūyán
liánfēngtiānyíngchǐsōngdàoguàjué
fēituānliúzhēngxuānhuīpīngzhuǎnshíwànléi
xiǎnjiēěryuǎndàozhīrénwèiláizāi!(zuòruò)

jiànzhēngróngércuīwéidāngguānwànkāi
suǒshǒuhuòfěiqīnhuàwèilángchái
cháoměngzhǎngshéshǔnxuèshārén
jǐnchéngsuīyúnzǎoháijiā
shǔdàozhīnánnánshàngqīngtiānshēn西wàngzhǎngjiē


wénzhùshì

wén
āiyayaduōmegāojùnwěiàn
shǔdàonánpānyuèjiǎnzhínánshàngqīngtiān
chuánshuōzhōngcáncóngjiànleshǔguókāiguódeniándàishízàijiǔyuǎnxiángtán
cóngshízhìjīnyuēyǒuwànqiānniánlebaqínshǔbèiqínlǐngsuǒcónggōutōngwǎngfǎn
西biāntàibáishāngāojùnzhǐyǒufēiniǎotōngxíngshānzhítōngéméishāndiān
shānbēnglièmáizànglewèikāishānyīngxióngzhuàngshìzhèyànghòugāoxiǎndeshānzhàndàocáixiānggōulián
shǔzhōngshàngyǒudǎngzhùtàiyángshénliùlóngchēdeshāndiānxiàyǒulàngpáikōnghuízhédechuān
shàngāofēidehuángshàngqiěfēiguò使shǐsūnyàoxiǎngfānguòchóupānyuán
qīnglǐngdewānwānbǎijiǔzhéyíngràozheshānluán
píngzhùyǎngtóujiùchùcānxīngjǐngxīngjǐnzhāngtòuguòláiyòngshǒuxiōngjīngkǒngzhǎngduǎntàn

hǎopéngyǒuāqǐngwèn西yóushíhuíháizhèshǔdàodeqiàoyánxiǎndàoshízàinándēngpān
zhǐjiànbēiniǎozàishùshàngāimíngjiàoxióngxiāngsuífēixiángzàimàoshùcóngzhījiān
yuèyòutīngdàojuānliángbēizàikōngshānzhōngchuánxiǎnghuídànglìngrénchóumiánmiánqióngjǐn
shǔdàonánpānyuèjiǎnzhínánshàngqīngtiān使shǐréntīngdàozhèxiēzěnmeliǎnbiàn
shānfēngzuòzuòxiāngliántiānháidàochǐsōnglǎozhīdàoguàtiēzàijuézhījiān
xuánfēizhuǎnfēixièzhēngxiāngxuānnàozhefēiliúzhuàngzheshízàishānzhōnggǔndòngxiàngwànmíngléibān
zhèyàngwēixiǎndefāngāiyayazhèyuǎnfāngérláiderénwèishénmefēiyàoláizhèya

jiànsuǒzàichóngjùnwēiégāoyúnduānzhǐyàorénshǒuqiānjūnwànnángōngzhàn
zhùshǒudeguānyuántǎngruòshìxìnlàiderénnánmiǎnyàobiànwèicháilángxiǎnzuòluàn
měiměidōuyàoduǒměngzhǎngshémenshǔnxuèshārén
jǐnguānchéngsuīránshuōshìkuàidesuǒzàixiǎnèháizǎozǎojiāhái
shǔdàonánpānyuèājiǎnzhínánshàngqīngtiānshēn西wànglìngrénmiǎngǎnkǎizhǎngtàn

zhùshì
shǔdàonán》:shǔxiāng·diào》。
jīngtànshēngshǔfāngyánbiǎoshìjīngdeshēngyīn
cáncóngchuánshuōzhōngshǔguóliǎngwèiguówángdemíng
mángránwánquánzhīdàodeyàngziduōmemángránmiǎomángyáoyuǎndeyàngzi
ěrláicóngshílái
wànqiānsuìyánshíjiānzhīmànzhǎngkuāzhāngéryuēyánzhī
qínsāiqíndeguānsāizhǐqínqínzhōuyǒushānchuānxiǎnchēngsāizhī”。
tōngrényānrényuánwǎnglái
西dāng西duìdāngduìzhexiàngzhe
tàibáitàibáishānyòumíngtàishānzàizhǎngān西jīnshǎn西méixiàntàibáixiàndài)。
niǎodàozhǐliánmiángāoshānjiāndequēchùzhǐyǒuniǎonéngfēiguòrénsuǒnéngzhì
héngjuéhéngyuè
éméidiānéméidǐngfēng
cuīdào
tiānfēichángdǒuqiàodeshān
shízhànzhàndào
gāobiāozhǐshǔshānzhōngzuòfāngzhībiāoshídezuìgāofēng
chōngshuǐliúchōngténgdelàngzhèzhǐliú
zhéshuǐliúhuíxuánhuíchuānyǒuxuándeliú
huánghuáng(Hú),shànfēideniǎo
shàngshàngqiě
néng
yuánnáo(náo):shǔshānzhōngzuìshànpānyuándehóulèi
qīngqīnglǐngzàijīngānhuīxiànnánshǎn西lüèyángxiànběi
pánpánzhéhuíxuándeyàngzi
bǎijiǔzhébǎizhīnèiguǎijiǔdàowān
yíngpánrào
yánluánshānfēng
méncānjǐngcān(shēn)、jǐngshìèrxīng宿míngréntiānshàngdexīng宿fēnbiézhǐpèishàngdezhōuguójiàozuòfēn”,便biàntōngguòguānchátiānxiàngláizhànboshàngsuǒpèizhōuguódexiōngcānxīngwèishǔzhīfēnjǐngxīngwèiqínzhīfēnmén(mén):yòngshǒujīngguò
xiépínggǎn
yīngxiōng
zuòkōng
jūnshǔdeyǒurén
wèidechányánxiǎnèdǒuqiàodeshān
dànjiànzhǐtīngjiàn
hàozàishùzhōngshēngmíng
cónggēnsuí
ziguījuānniǎoshǔzuìduōmíngshēngbēiāiruòyúnguī”。
diāozhūyánhóngyándàiyōuhuādiāoxièdiāo使shǐdòngyòng使shǐ.....diāoxièzhèzhǐliǎnyóuhóngrùnbiànchéngtiěqīng

yíngmǎn
fēituān(tuān):fēibēnérxiàdeliú
xuānhuī(huī):xuānnàoshēngzhèzhǐliúchūdexiǎngshēng
pīng(pīng)shuǐzhuàngshízhīshēngpīngshuǐchōngshíchūdexiǎngshēngzhèzuòdòngyòngchōngde
zhuǎn使shǐgǔndòng
shān
jiēgǎntànshēng
ěr
wèiwèishénme
láizhǐshǔ
jiànyòumíngjiànménguānzàichuānjiànxiànběishìxiǎojiànshānzhījiāndetiáozhàndàozhǎngyuēsānshí
zhēngróngcuīwéidōushìxíngróngshānshìgāoxióngjùndeyàngzi
rén
dāngguānshǒuguān
kāinéngkāi
suǒshǒuzhǐshǒuguānkǒuderén
huòfěiqīntǎngruòshìxìnlàiderénfěitóngfēi”。
cháozǎoshàngshǔn
jǐnchéngchéngdōudàichǎnjǐnwénmíngcháotíngcéngjīngshèguānzhuānshōujǐnzhīpǐnchēngjǐnchénghuòjǐnguānchéngjīnchuānchéngdōushì
jiētàn


shǎng

 duìshǔdàonándechuàngzuòbèijǐngcóngtángdàikāishǐrénmenjiùduōyǒucāizhǔyàoyǒuzhǒngshuōjiǎshīwèifángguǎnèrréndānyōuwàngmenzǎokāichuānmiǎnzāojiànnánjié使shǐyándeshǒushīshìwèiduǒānshǐzhīluàntáowángzhìshǔdetángxuánzōnglóngérzuòquànguīfǎnzhǎngānmiǎnshòuchuānfāngjūnxiézhìbǐngshīzhǐzàifěngdāngshíshǔzhǎngguānzhāngchóujiānqióngxiǎngpíngxiǎntīngcháotíngjiézhìdīngshīchúncuìyǒngshānshuǐfēngguāngbìng

 zhèshǒushīzuìzǎojiàntángrényīnfánsuǒbiāndeyuèyīnglíng》,gāishūbiānchéngtángxuánzōngtiānbǎoshíèrzài(753nián),yóuzhībáizhèshǒushīdexiězuòniándàizuìchíyīnggāizàiyuèyīnglíngbiānchéngzhīqiánérshíānshǐzhīluànshàngwèishēngtángxuánzōngānzhǎngānfángguǎn)、dōuháiwèichuānsuǒjiǎliǎngshuōxiǎnráncuòzhìfěngzhāngchóujiānqióngdeshuōcóngxiēshǐshūdeyǒuguānzàiláikànquēzhāngchóujiānqióngzhènshǔshízhíxiǎngzhǎngānzuòguānxiāngduìéryánháishìzuìhòuzhǒngshuōjiàoguānjiējìnzuòpǐnshí

 zhènéngshìshǒuzèngyǒushīyǒuxuézhěrènwèizhèshǒushīnéngshìtiānbǎoyuánniánzhìsānnián(742zhì744niánbáizàizhǎngānshíwèisòngyǒurénwángyánshǔérxiědedeshìguīquànwángyányàoliúshǔzǎohuíguīzhǎngānmiǎnzāodàoxiǎorénzhīshǒuyǒuxuézhěrènwèishīshìkāiyuánniánjiānbáichūzhǎngānchéngérguīshísòngyǒurénzhīzuò


chuàngzuòbèijǐng

zhěngpíng
 zhèshǒushīshìyòngjiùzàisòngyǒurénshǔshīrénlàngmànzhǔdeshǒuzhǎnkāifēngdexiǎngxiàngshùzàixiànleshǔdàozhēngróngqiánghànděngjīngxiǎnlíngyuèdebàngshìjièyǒngshǔshānchuāndezhuàngxiùxiǎnshìchūguóshāndexióngwěizhuàng

 zhìběnshīshìfǒuyǒugèngshēndedàiyǒuzhǒngtóngkànránérjiùshīlùnshīdìngqiángyǒudàncóngshīzhōng,“suǒshǒuhuòfěiqīnhuàwèilángcháikànquèshìzàixiěshǔshānchuānjùnměidetóngshígàojièdāngshǔxiǎnyàoyīnghǎohǎoyòngrénfángshǒu

 shīcǎiyòngsànwénjiānwéncānchàzònghéngháofàngtuōquánshīgǎnqíngqiánglièchàngsāntànhuíhuánfǎnláilìngrénxīncháodàng

zhěng
 zhèshǒushīyuēshìtiānbǎotángxuánzōngniánhòu,742~756)chūniánbáidàozhǎngānshíxiěde。《shǔdàonánshìyòngzhǎnkāifēngdexiǎngxiàngzhemiáohuìleqínshǔdàoshàngjīngxiǎndeshānchuānbìngcóngzhōngtòuleduìshèhuìdemǒuxiēyōuguānqiè

 shīrénànzhàoyóujīnqínshǔde线xiànsuǒzhuāzhùchùshānshuǐdiǎnláimiáoxiězhǎnshìshǔdàozhīnán

 cóngdàoránhòutiānshízhànxiānggōuliánwèiduànluòkāipiānjiùyánshǔdàozhīnángǎnqíngqiánglièdeyǒngtàndiǎnchūzhǔwèiquánshīdiàndìnglexióngfàngdediàoxiàsuízhegǎnqíngderánchǎngjǐngdebiànhuà,“shǔdàozhīnánnánshàngqīngtiāndeyǒngtànfǎnchūxiànxiàngshǒudezhǔxuányàngdàngzhezhědexīnxián

 shuōshǔdàodenánxíngshàngtiānháinánzhèshìyīnwèiláiqínshǔzhījiānbèigāoshānjùnlǐngdǎngyóuqínshǔtàibáifēngshìdàopíngzhàngzhǐyǒugāofēideniǎoérnéngcóngquēchùfēiguòtàibáifēngzàiqíndōuxiányáng西nánshìguānzhōngdàidezuìgāofēngmínyànyún:“gōngtàibáitiānsānbǎi。”shīrénkuāzhāngdexiěchūleshǐshàngyuèdexiǎnbìngrónghuìledīngkāishāndeshénhuàdiǎnrǎnleshéncǎiyóuzhāngdeqiánzòuyǒuyǐnrénshèngdemiàoyòngxiàmiànzhehuàshǔdàodegāowēinánxíngle

 cóngshàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāozhì使shǐréntīngdiāozhūyánwèiyòuduànluòzhèduànxiěshānshìdegāowēishāngāoxiěchōngfēnjiànzhīnánxíngkànérdegāoshāngāobiāojiētiāndǎngzhùletàiyángshéndeyùnxíngshānxiàshìchōnglàngzhéhuíxuándechuānshīréndànkuāzhāngshénhuàróngwèizhíxiěshāngāoérqiěchènhuíchuānzhīxiǎnwéishuǐxiǎngèngjiànshānshìdegāowēishīrényóuwèiyòujièhuángyuánnáoláifǎnchènshāngāoliánqiānáoxiángdehuángfēiqīngmǐnjiédeyuánhóuchóupānyuányánérrénxíngzǒujiùnánshàngjiānánleshàngyòngxiěshǒucéngcéngyìngchènxiàmiànzàimiáoxiěqīnglǐngdenánxíng

 qīnglǐng,“xuánwànrènshānduōyún”,wèitángdàishǔyàodàoshīrénzhezhòngjiùfēngdeyínghuíshānshìdejùnwēiláibiǎoxiànrénxíngshàngdejiānnánqíngzhuàngwèixīnzhuōlezàilǐngshàngzhépánhuánshǒuménxīngchénjǐnzhāngxiōngzhǎngtànděngjiédòngzuòjiāxiěliáoliáoshù便biànxíngrénjiānnándehuángsǒngdeshénqínghuìshēnghuìhuàchūláikùnwēizhīzhuàngzàiqián

 zhìshǔdàodenánxíngshìxiědàolechùdànshīrénfēngzhuǎnjièwènjūnyǐnchūchóuyōuqièángdexuánzhědàijìnhuāngliángniǎoshēngbēidejìngjièjuānniǎokōngchuánxiǎngchōngmǎnāichóu使shǐrénwénshēngshīgèngjuéshǔdàozhīnánshīrénjièjǐngshūqíngyòngbēiniǎohào”“ziguīyuèděnggǎnqíngcǎinónghòuderánjǐngguānxuànrǎnlechóushǔdàoshàngkōngcāngliángdehuánjìngfēnyǒuhōngtuōleshǔdàozhīnán

 ránérwēiqiāndeshǔdàoháiyǒugèngwèixiǎndefēngguāngliánfēngtiānyíngchǐzhìquánpiānjiéshùzhǔyàocóngshānchuānzhīxiǎnláijiēshìshǔdàozhīnánzhexuànrǎnjīngxiǎndefēnguǒshuōliánfēngtiānyíngchǐshìkuāshìshānfēngzhīgāo,“sōngdàoguàjuéshìchèntuōjuézhīxiǎn

 shīrénxiāntuōchūshānshìdegāoxiǎnránhòuyóujìngérdòngxiěchūshuǐshídàngshānhōngmíngdejīngxiǎnchǎngjǐnghǎoxiàngchuàndiànyǐngjìngtóukāishǐshìshānluánliánfēngjiētiāndeyuǎnjǐnghuàmiànjiēzhepínghuǎntuīchéngsōngdàoguàjuédexiěérhòugēnzōngérláideshìkuàijìngtóufēituānliúxuánzhuǎnshípèizhewànléimíngdeyīnxiǎngfēikuàicóngyǎnqiánshǎnguòjīngxiǎnwànzhuàngxiájiēcóngérzàochéngzhǒngshìruòpáishāndàohǎideqiánglièshùxiàoguǒ使shǐshǔdàozhīnándemiáoxiějiǎnzhídàoledēngfēngzàodeguǒshuōshàngmiànshānshìdegāowēi使shǐrénwàngérshēngwèichùshānchuāndexiǎnyàogènglìngrénjīngxīndòngle

 fēngguāngbiànhuànxiǎnxiàngcóngshēngzàishífēnjīngxiǎndefēnzhōngzuìhòuxiědàoshǔzhōngyàosāijiànzàijiànshānxiǎojiànshānzhījiānyǒutiáosānshízhǎngdezhàndàoqúnfēngjiànliánshānsǒngxuēzhōngduànménxíngchéngtiānrányàosāiyīnshìxiǎnyàoshǒunángōngshǐshàngzàichēngwángzhěrénshīréncóngjiàndexiǎnyàoyǐnchūduìzhèngzhìxíngshìdemiáoxiěhuàyòng西jìnzhāngzàijiànmíngzhōngxíngshèngzhīfěiqīndequànrényǐnwèijiànjièjǐngzhànluàndeshēngbìngliándāngshídeshèhuìbèijǐngjiēleshǔzhōngcháilángdeshǔnxuèshārén”,cóngérbiǎoleduìguóshìdeyōuguānqiètángtiānbǎochūniántàipíngjǐngxiàngdebèihòuzhèngqiánzhewēihòuláishēngdeānshǐzhīluànzhèngmíngshīréndeyōushìyǒuxiànshíde

 báibiànhuàdelínjǐnzhìhuàleshǔdàozhīnánshùzhǎnxiànlelǎoshǔdàowēizhēngrónggāojùndemiànmàomiáohuìchūcǎixuàndeshānshuǐhuàjuǎnshīzhōngxiēdòngréndejǐngxiàngwǎnzài

 báizhīsuǒmiáohuìdòngrénháizàiróngguànjiāndelàngmànzhǔqíngshīrénqíngshānshuǐfànglàngxíngháiduìránjǐngshìlěngdeguānshǎngérshìqíngzàntànjièshūdexiǎnggǎnshòufēiliújīngtuānfēngxiǎnleshīréndeqínggǎnzhìyīnércáichéngxiànchūfēidòngdelínghúnguīwěide姿tàishīrénshànxiǎngxiàngkuāzhāngshénhuàchuánshuōróngwèijìnxíngxiějǐngshūqíngyánshānzhīgāojùnyuēshàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāo”;zhuàngdàozhīxiǎnyuēbēngshāncuīzhuàngshìránhòutiānshízhànxiānggōulián”。shīrénchízǒufēngyúnbiānhǎiyuè”(shíyōngshījìngzǒnglùnpíngbái),cóngcáncóngkāiguóshuōdàodīngkāishānyóuliùlónghuíxiědàoziguītiānxíngkōngbānchíchěngxiǎngxiàngchuàngzàochūhàomiǎodeshùjìngjièchōngmǎnlelàngmànzhǔcǎitòuguòqiàodeshānchuānjǐng仿fǎngkàndàoshīrénluòyáoyuèxiàoàolíngcāngzhōudegāoxíngxiàng

 tángqiándeshǔdàonánzuòpǐnjiǎnduǎndānbáobáiduìdōngyǒusuǒchuàngxīnzhǎnyòngleliàngsànwénhuàshīshùcóngsānyányányányánzhídàoshíyáncānchàcuòluòzhǎngduǎnxíngchéngwèibēnfàngdeyánfēngshīdeyòngyùnleliángchénshídàijiùzuòyùndàodechéngshìhòumiànmiáoxiěshǔzhōngxiǎnyàohuánjìngliánsānhuànyùnjiǎojǐnbiànhuàzhīnéngshìsuǒyīnfánbiānyuèyīnglíngchēngshīzhīyòusāorénháixiānyǒudiào”。

 guānpiānqiánrényǒuzhǒngzhǒngzhīshuōduàndìngshìzhuānwèimǒurénmǒushìérzuòdemíngrénzhènhēngyánrènwèibáiwèishǔyǒng”,“bié”。jīnrényǒuwèishībiǎomiànxiěshǔdàojiānxiǎnshíxiěshìkǎnfǎnyìngleshīrénzàizhǎngmànyóuzhōngféngzhìàideshēnghuójīng怀huáicáidefènmèndìnglùn

zhúduànfēn
 duàncóngkāitóudàoxiānggōulián”,yòngleyùnwèiquánshīdìngxiàháofàngdediàobìngyòngdīngkāishāndeshénhuàdiǎnrǎnleshéncǎi。《shǔwángběnzhōngzàileguānshǔdàodeshénhuàshuōdāngniánqínhuìwángshíshǔwángxiàyǒushìchēngwèidīngshì”。menqióngshìqínhuìwángsònggěishǔwángměishǔwángjiùmìngdīngshìshānkāiyíngměizàihuíxíngshàngjiàntiáoshé蹿cuānshāndòngdīngshìshàngqiánzhùshéwěiyòngwǎngwàituōrándòngshānyáoshānlǐngbēngledīngshìqínguódeměidōubēnshàngshānhuàwèishírénzhèshénhuàfǎnyìngzhedàiyǒuduōláodòngrénmínzáoshānkāishēngleshǎorénzhōngkāileqínshǔtōngdàobáiyùnyòngzhèshénhuàdexiěleyùnèr:“bēngshāncuīzhuàngshì”,shuōshìzhǐdīngshìshuōshìzhǐchéngqiānlèiwànwèikāishānérshēngdeláodòngrénmínmenleránhòucóngqínshǔcáiyǒushānzhàndàoliánjiēláiduànshīdàowèizhǐyòngyùnshùleshǔdàodeyuán

 èrduàngòngxiǎngjiǔyùnmiáoxiětiānshízhàndeshǔdào。“liùlónghuíshìshénhuàshìshuōtàiyángzhīshénjiàzheliùtiáolóngměitiānzǎochéncóngsāng西chízhídàoruòzuǒshǔdōuyǒuliǎngmiáoxiěshǔzhōngdegāoshān:“jiǎdàojùnbǎnyánghuígāobiāo。”yángdōushìtàiyángdedàiwénshìshuōtàiyángxiànggāoshānjièérzuìgāodeshānhái使shǐtàiyánghuífēikāi。“shàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāo”,zhèjiùshìshuōshàngmiànyǒuliántàiyángdōuguòdegāofēng。“gāobiāoshìgāogāosǒngzhīdànzuòmíngyòngyīnérjiězuògāofēngxiāoshìyūnzhùyǐnjīngyúngāobiāoshìshānmíngzhèshìhòudàirénbáishīhuòyǒuhuìyìngzuòshānmíngwèigāobiāoyuánshīgāobiāohuíchuānduìzhījuéshìzhuānmíng

 zhèliǎngshīyǒutóngdewénběn。《yuèyīnglíng》、《xuánzhèliǎngtángréndexuǎnběndūnhuángshíshìzhōngxiàndetángrénxiěběnháiyǒuběisòngchūdetángwéncuì》,zhèliǎngquèshìshàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāoxiàyǒuchōngzhézhīhuíchuān”,érshìshàngyǒuhéngduànhǎizhīyúnxiàyǒuzhéchōngzhīliúchuān”。cóngduìǒuláikànhòuzhějiàowèigōngzhěngruòlùnzideqiánzhěgèngwèizhuàngjiànnénghòuzhěshìdāngshíliúchuándechū稿gǎoérqiánzhěshìzuòzhědezuìhòugǎidìngběndāngshídexuǎnběnzuòhéngduànhǎi”,éryángbīngbiāndìngdeběnzuòliùlónghuí”。

 xiàduànyòuxíngróngshǔshānzhīgāoqiěxiǎnhuángdōufēiguòyuánhóupānyuánzhīqīnglǐngzàishǎn西lüèyángxiànshìyóuqínshǔdejīngzhīzhètiáoshānbǎijiǔzàishānyánshànghuípánràoxíngwèijiāncānjǐngdōushìèrshí宿zhīshǔshǔcān宿defēnqínshǔjǐng宿defēnzàigāoxiǎndeshānshàngcóngqínshǔjiùhǎoshìyǎngmiàncháotiānpíngzhùzhexīngchénqiánjìnzàizhèyàngjiānnánkùndechéngzhōngxíngréndōushǒuànzhexiōngtángwèiérzhǎngtànzhèzuòshìzuòdezuòyīnggāijiǎngzuòyīn”。

 shàngshìèrduàndeqiánbànyùnguànzhùxuànrǎnleshǔdàozhīnánxiàmiànránjiēwènjūn西yóushíhái”,zhèjiùtòulezèngxíngdezhǔzuòzhěxiàngzuòbānsòngxíngshīyàngjiǎngxiēlínbiédehuàérzàimiáoxiěshǔdàojiānnánzhōngjiānchāshénmeshíhòucáinénghuíláiya?”yóufǎnyìngleláidōuróngzhèběnshēnchéngwèishǔdàonándemiáoxiěfēnle

 “wèichányánxiàyùnréngránjǐnjiēzheshàngwényùnxiěxiàguògǎibiànlemiáoxiědeduìxiàngxiànzàixiěshāngāoxiǎnérxiěshānzhōngdeqínniǎoleshīrénshuōzhèduōpāndēngdezhēngróngdeshānyánzhēnshìrénzǒudedàowèi)。zàizhèshàngnéngjiàndàodezhǐshìshùshàngbēimíngdeniǎodegēnzhexióngdezàiyōulínzhōngfēiràoháiyǒushǔzhemíngdeziguīniǎochángzàiyuèxiàbēimíngshuōdàiyǒushǔwángmíngjiàohàowèiwàngyīnwángguóérhòuhuàwèiziguīniǎoměitiānzàishānzhōngbēimínghǎoxiàngyàng

 xiàháiyǒuyùnèrshìèrduàndejiéshùxiānzhòngshǔdàozhīnánnánshàngqīngtiān”,jiēzheshuō使shǐréntīnglezhèxiēqíngkuànghuìjīnghàibiànleliǎn。“diāozhūyánzàizhèzhǐnéngjiǎngzuòyīnjīnghàiérbiàndesuīránzàibiéchùyīngdāngjiǎngzuòshuāilǎo”。

 èrduànxiàyùnzhāngshìyǒudiǎncānchàyùnláixiěfēnwèisānduàndànguǒcóngxiǎngnèiróngdejiégòuláikànshízàizhǐnéngshuōshìliǎngduàncóngliánfēngtiānyíngchǐdàowèiláizāishìduànquánshīdesānduàncóngjiànzhēngróngércuīwéidàoshìyòuduànquánshīdeduànsānduànqiánréngshìmiáoxiěshǔdàoshānshuǐzhīxiǎndànzuòzhěfēnyòngliǎngyùn。“chǐ”、“yùnzhǐyǒuèrjiēxiàjiùhuànyùn使shǐzhědàoyǒufēnduǎnzhīgǎnzàizhǎngpiānxíngzhōngránchāzhèyàngdeduǎnyùnbāndōurènwèishìquēdiǎnjǐnguǎnbáicáiyóuyòngyùnshòushùdànzhèliǎngyùnxiǎngyòuchéngduànluòzàijiǎngjiūshīderénkànláizhōngshìde

 zhèduànqiánèrxíngrónggāoshānjuéshàngyǒudàoguàdesōngxiàèrxíngróngshānquánbēnchōngshídeměngshìwànléishēngzuìhòujiéshùxiǎn”。zhè”,bìngdānzhǐshàngmiànèrérshìzǒngjiéshàngyǒuliùlónghuízhīgāobiāoxiàdeqièmiáoxiězàishānshuǐxíngshìfāngmiàndeshǔdàozhīxiǎndàojiéshùxiàjiùyòujiēwènzhèyuǎnrénwèishénmedàozhèláine?zhèyòushìchūrénwàideziguǒcóngshǔzhōngréndechǎngláijiǎngjiùshìshuōmenzhèfānghǎozǒuláineguǒzhànzàisòngxíngréndechǎngláijiǎngjiùshìshuōwēixiǎndeyǒushénmeyàodàone

 jiēxiàzhuǎnduànránjiǎngdàoshǔdejūnshìxíngshì。“dāngguānwànkāi”,shǒunángōngxiàngzhèyàngdefāngguǒméiyǒuqīnxìnkàoderénzhènshǒujiùfēichángwēixiǎnlezhèshīwánquányòngjìndàizhāngzàidejiànmíngzhōng:“rénwànxíngshèngzhīfěiqīn。”báimiáoxiěshǔdàozhīnánxíngliándàoshǔxíngshìsuǒyǒudezhèngzhìshìshíshàngyuèchūlejiùshǔdàonándefànwéishǔchǎnráoduìsānqíndejīnggōngyīngshénwèizhòngyàosuǒwángsòngshǎozhīrènshǔchuānshījiùshuōshǔchéngquēsānqín”,shìzhǐchūlezhèdiǎnbáizuòshīsuīrándōuyòngjiùquèchángchángzhùyǒuxiànshídexīnzhèduànshīfǎnyìnglechūtángláishǔyīnsuǒshǒufēiqīnyǐnfānnánmándeqīndǎozhìshēnglíngtàndezhànzhēng使shǐsānqínzhèndòng

 zhèduànshīzàibáishìshùn便biàndàozuòwèimiáoxiěshǔdàonándefēndànquè使shǐhòushìzhěrènwèiquánshīdezhǔsuǒzàiyǒurénwèishīfěngzhāngchóujiānqióngyǒurénwèifěngyányǒurénwèifěngbānshìxiǎndeguāndōushìwèizhèduànshīsuǒhuòérchūzhèxiējiélùndànshìzhèshīquèshìhuàilequánshīdetǒngxìngxiězàizèngyǒurénshǔdeshīzhōngshízài使shǐrényǒuzhǔliǎngzhīgǎnránshīzuòběnshìshīréngǎnqíngzhīliúshǔzhōngshìpángēncuòjiéxiǎnyàodeshìgèngchéngwèishēngxīnderǎngbáihàiyǒurénshìfēizhīmìngsàngxiāoxiǎozhīshǒuyǒudāngguānwànkāi”“jǐnchéngsuīyúnzǎoháijiāzhī


bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33883.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 84人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org