首页 趣味语文古诗词正文

岳阳楼记(yue yang lou ji)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-09 19:04:18 95 0 写景

 qìngniánchūnténgzijīngzhéshǒulíngjùnyuèmíngniánzhèngtōngrénbǎifèixìngnǎizhòngxiūyuèyánglóuzēngjiùzhìtángxiánjīnrénshīshàngshǔzuòwénzhī。(tōng)

 guānlíngshèngzhuàngzàidòngtíngxiányuǎnshāntūnzhǎngjiānghàohàotāngtānghéngcháohuīyīnxiàngwànqiānyuèyánglóuzhīguānqiánrénzhīshùbèiránběitōngxiánánxiāoxiāngqiānsāorénduōhuìlǎnzhīqíng

 ruòyínfēifēiliányuèkāiyīnfēnghàozhuólàngpáikōngxīngyǐnyàoshānyuèqiánxíngshāngxíngqiángqīngcuībáomíngmíngxiàoyuándēnglóuyǒuguó怀huáixiāngyōuchánwèimǎnxiāorángǎnérbēizhě。(yǐnyàozuòyǐn耀yàoyíntōngyín)

 zhìruòchūnjǐngmínglánjīngshàngxiàtiānguāngwànqǐngshāōuxiángjǐnlínyóuyǒngànzhǐtīnglánqīngqīngérhuòzhǎngyānkōnghàoyuèqiānguāngyuèjīnjìngyǐngchéndēnglóuyǒuxīnkuàngshénchǒngxiéwàngjiǔlínfēngyángyángzhě

 jiēchángqiúrénrénzhīxīnhuòèrzhězhīwèizāibēimiàotángzhīgāoyōumínchùjiāngzhīyuǎnyōujūnshìjìnyōu退tuìyōuránshíéryuēxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérwēirénshuíguīshíliùniánjiǔyuèshí


wénzhùshì

wén
 qìngniándechūntiānténgzijīngbèijiàngzhídàolíngjùnzuòtàishǒudàoleèrniánzhèngshìshùnbǎixìngzhǒnghuāngfèideshìdōuxìngbànláileshìzhòngxīnxiūjiànyuèyánglóukuòyuányǒudeguītángdàimíngjiādāngdàiréndeshīzàishàngmiànzhǔtuōxiěpiānwénzhāngláishùzhèjiànshìqíng

 guānkànlíngjùndeměihǎojǐngquánzàidòngtíngshàngliánjiēzheyuǎnchùdeshāntūnzhǎngjiāngdeshuǐliúhàohàodàngdàngbiāntiānyīnqíngduōbiànxiàngqiānbiànwànhuàzhèjiùshìyuèyánglóudexióngwěijǐngxiàngqiánréndeshùjīnghěnxiángjǐnlesuīránmexiàngběimiàntōngdàoxiáxiàngnánmiànzhídàoxiāoshuǐxiāngshuǐjiàngzhídeguānláiwǎngdeshīrénduōzàizhèhuìmenguānshǎngránjǐngérchùdegǎnqínggàihuìyǒusuǒtóngba

 xiàngyīnliánmiánjiēliányuèfàngqínghánfēnghǒuhúnzhuódelàngchōngxiàngtiānkōngtàiyángxīngxīngyǐncángguānghuīshānyuèyǐnméilexíngshāngrénnéngtōngxíngchuánwéidàoxiàchuánjiǎngzhéduànbàngwǎntiānhūnànzàizhǎngxiàoyuánzàibēizhèshídēngshàngzhèzuòlóuajiùhuìyǒuzhǒngkāiguódōu怀huáiniànjiāxiāngdānxīnrénjiāshuōhuàihuàrénjiāpíngzhǐmǎnyǎndōushìxiāotiáodejǐngxiànggǎnkǎidàolediǎnérbēishāngdexīnqíng

 dàolechūnfēngyángguāngmíngmèideshíhòumiànpíngjìngméiyǒujīngtāohàilàngtiānguāngxiāngliánpiàn绿广guǎngkuòshāzhōushàngdeōuniǎoshíérfēixiángshíértíngxiēměideyóuláiyóuànshàngdexiāngcǎoxiǎozhōushàngdelánhuācǎomàoshèngqīngcuìyǒushípiànyānwánquánxiāosànjiǎojiédeyuèguāngxièqiāndòngdeguāngshǎnzhejīnjìngjìngdeyuèyǐngxiàngchénshuǐzhōngdedeshēngzàichàngxiǎngláizhèzhǒngzhēnshìqióngjǐnazhèshídēngshàngzhèzuòlóujiùhuìgǎndàoxīnxiōngkāikuòxīnqíngkuàiguāngróngbìngwàngleduānzhejiǔbēichuīzhewēifēngzhēnshìkuàigāoxìngle

 āicéngjīngtànqiúshípǐngāoshàngderéndexiǎnggǎnqínghuòtóngshàngliǎngzhǒngréndexīnqíngzhèshìwèishénmeneshìyóuyīnwàihǎohuàishīérhuòhuòbēizàicháotíngzuògāoguānjiùyīngdāngxīnbǎixìngchùzàiyuǎndejiāngjiānnéngwàngguānzhùguójiāānwēizhèyàngláishuōzàicháotíngzuòguāndānyōuzàiyuǎndejiāngdānyōuránzhèyàngmemenshénmeshíhòucáihuìgǎndàokuàinemendìnghuìshuō:“zàitiānxiàrényōuzhīqiánxiānyōuzàitiānxiàrénzhīhòucái”。āiguǒméiyǒuzhèzhǒngréntóngshuídàone

 xiěqìngliùniánjiǔyuèshí

zhùshì
zhǒngwénxiějǐngshìduōwèilùndàndeshìwèileshūzuòzhědeqíng怀huáibàochǎnshùzuòzhědemǒuxiēguānniàn)。
qìngniángōngyuán1044niánqìngsòngrénzōngzhàozhēndeniánhào
téngzijīngzhé(zhé)shǒulíngjùn(jùn):téngzijīngjiàngzhírènyuèzhōutàishǒuténgzijīngmíngzōngliàngzijīngshìdefànzhòngyāndepéngyǒushípéngyǒujiānduōxiāngchēng
zhéshùbèizhídeguānhuòfànlezuìderénchōngdàobiānyuǎndefāngzàizhèzuòwèi<dòng>bèibiǎnguānjiàngzhíjiěshì
shǒuzhǐzuòzhōujùndezhǎngguān
yuèmíngniándàoleèrniánjiùshìqìngnián(1045)。yuèdàole
zhèngtōngrénzhèngshìshùnbǎixìngzhèngzhèngshìtōngtōngshùnzhèshìzànměiténgzijīngdehuà
bǎifèixìngzhǒnghuāngfèideshìdōuxìngbànláilebǎishìquèzhǐxíngróngduōfèizhèzhǐhuāngfèideshìtōng”,quánjiēxìngxìng
nǎizhòngxiūyuèyánglóuzēngjiùzhìnǎishìzēngkuòzhìguī
tángxiánjīnréntángdàisòngdàidemíngrén
shǔ(zhǔ)(yú)zuòwénzhīshǔtōngzhǔ”,zhǔtuōzhǔzuòwénxiěwénzhāngyòngláiliánshù
guānlíngshèngzhuàngzhǐshìdàixiāngdāng”。shèngzhuàngshèngjǐnghǎojǐng
xián(xián)yuǎnshāntūnzhǎngjiānghàohàotāngtāngxiánxiánjiētūntūnméihàohàotāngtāng(shāng):shuǐshìzhuàngkuòdeyàngzi
héngkuānkuòbiānhéng广guǎngyuǎnbiān。(debiézhuānzhǐbiānjièzhuānzhǐshuǐdebiānjiè)。
cháohuīyīnhuòzǎohuòwǎntiānyīnqíngduōbiànhuàcháozàizǎochénmíngzuòzhuànghuīguāngxiàngjǐngxiàngwànqiānqiānbiànwànhuà
yuèyánglóuzhīguānzhèjiùshìyuèyánglóudexióngwěijǐngxiàngzhèjiùguānxióngwěijǐngxiàng
qiánrénzhīshùbèiqiánréndeshùhěnxiángjǐnleqiánrénzhīshùzhǐshàngmiànshuōdetángxiánjīnrénshī”。bèixiángjǐnwánbèile”。zhīde
ránběitōngxiáránsuīránme
nánxiāoxiāngnánmiànzhídàoxiāoshuǐxiāngshuǐxiāoshuǐshìxiāngshuǐdezhīliúxiāngshuǐliúdòngtíngnánxiàngnánjǐn
qiānsāorénduōhuìqiānbèibiǎnzhéliúqiānderénsāorénshīrénzhànguóshíyuánzuòsāo》,yīnhòurénchēngshīrénwèisāorénduōduōhuìzàizhè
lǎnzhīqíngbǎolǎnzhèjǐngshídegǎnxiǎngkǒnghuìyǒusuǒtóngbalǎnguānkànxīnshǎngjǐngzhīqíngqínggǎn。,kǒng/shìshìchàbiétóng
ruòyín(yín)fēifēi(fēifēi):ruòyòngzàiduànhuàdekāitóuyǐnxiàwénxiàwéndezhìruòtóng。“ruòjìnshìxiàng”。“zhìruòjìnshìzhì”。yín(yín)fēifēiliánmiánduàndefēifēihuòxuěfándeyàngzi
kāijiěchúzhèzhǐtiānfàngqíng
yīnfēnghào(háo),zhuólàngpáikōngyīnyīnlěnghàoxiàozhuóhúnzhuópáikōngchōngxiàngtiānkōng
xīngyǐnyào(yào):tàiyángxīngxīngyǐncángguānghuīyàowèi耀yàowénzhōngyàozuòguāngguānghuīguāng
shānyuèqiánxíngshānyuèyǐnméilexíngyuègāodeshānqiányǐnméixíngxíng
shāngxíngzǒuzhǐqiánxíng
qiáng(qiáng)qīng(jí)cuīwéigāndàoxiàchuánjiǎngzhéduànqiángwéigānchuánjiǎngqīngdàoxiàcuīzhéduàn
báomíngmíng(míng míng):bàngwǎntiānhūnànbáojìnmíngmínghūnàndeyàngzi
zhèzàizhèzhǐyuèyánglóu
yǒuguó怀huáixiāngyōuchánwèijiùyǒuchǎnshēng……(deqínggǎn)。guó怀huáixiāngyōuchánwèikāiguódōu怀huáiniànjiāxiāngdānxīnrénjiāshuōhuàihuàrénjiāpíngzhǐkāiguóguódōuzhǐjīngchéngguókāijīngdōukāicháotíngyōudānyōuchánchányánwèihàipíngzhǐ
mǎnxiāorángǎnérbēizhěxiāoránxiāotiáodeyàngzigǎngǎnkǎidàolediǎnérbiǎoshìshùnjiēzhědàizhǐbēishānggǎnqíngqiángdiàozuòyòng
zhìruòchūnjǐngmíngguǒdàolechūntiānhòunuǎnyángguāngzhàozhìruòzhìchūnchūnfēngjǐngguāngmíngmíngmèi。(jièdàixiū)。
lánjīngmiànpíngjìngméiyǒujīngtāohàilàngjīngzhèyǒu”“dòngde
shàngxiàtiānguāngwànqǐngtiānguāngxiāngjiēpiàn绿广guǎngkuòquánwànqǐngyán广guǎng
shāōuxiángjǐnlínyóuyǒngshāōushíérfēixiángshíértíngxiēměidezàishuǐzhōngyóuláiyóushāōushāzhōushàngdeōuniǎoxiángshíérfēixiángshíértíngxiēzhǐniǎotíngzàishùshàngjǐnlínzhǐměidelíndàizhǐyóuyǒnghuòhuòchényóutiēzheshuǐmiànyóuyǒngqiánshuǐyóu
ànzhǐ(zhǐ)tīng(tīng)lánànshàngxiǎozhōushàngdehuācǎozhǐxiāngcǎodezhǒngtīngxiǎozhōu,shuǐbiānpíng
xíngróngcǎomàoshèng
érhuòzhǎngyānkōngyǒushípiànyānwánquánxiāosànhuòyǒushízhǎngpiànquánkōngxiāosàn
hàoyuèqiānjiǎojiédeyuèguāngzhào耀yàoqiān
guāngyuèjīndòngdeguāngshǎnzhejīnzhèshìmiáoxiěyuèguāngzhào耀yàoxiàdeshuǐ
jìngyǐngchénjìngjìngdeyuèyǐngxiàngchénshuǐzhōngdezhèshìxiěfēngshíshuǐzhōngdeyuèyǐngyuánxíngzhèngzhōngyǒukǒngde
rénchàngzhexiāngyīngchàng
yǒuqióngjǐnzěnmeqióngjǐn
xīnkuàngshénxīnqíngkāilǎngjīngshénkuàikuàngkāikuòkuài
chǒngxié(xié)wàngróng耀yàobìngdōuwànglexiéchǒngróng耀yào
jiǔlínfēngduānjiǔmiànduìzhefēngjiùshìzàiqīngfēngchuīzhōngduānjiǔláichízhílínmiànduì
yángyánggāoxìngdeyàngzi
jiē(jiē)āijiēwèiliǎngjiēwèi
chángqiúrénrénzhīxīnchángcéngjīngqiútànqiúrénrénshípǐngāoshàngderénzhīdexīnxiǎnggǎnqíngxīn)。
huòèrzhězhīwèihuòtóngshàngliǎngzhǒngxīnqínghuòjìnhuò”“debiǎowěiwǎnkǒutóngwèizhèzhǐxīnhuódòngèrzhězhèzhǐqiánliǎngduàndebēi”。
bēiyīnwèiwàihǎohuàishīérhuòhuòbēiwèiwén)。yīnwèi
miàotángzhīgāoyōumínzàicháozhōngzuòguāndānyōubǎixìngwèizàicháozhōngzuòguānmiàozōngmiàotáng殿diàntángmiàotángzhǐcháotíngxiàwéndejìn”,duìyīngmiàotángzhīgāo”。jìnzàicháotíngzuòguān
chùjiāngzhīyuǎnyōujūnchùzàiyuǎndefāngzuòguānwèijūnzhǔdānyōuchùjiāngzhīyuǎnchùzàipiānyuǎndejiāngjiānshìzàicháotíngshàngzuòguānxiàwénde退tuì”,duìyīngchùjiāngzhīyuǎn”。zhīdìnghòuzhìdebiāozhìshìzhèyàng退tuìzàicháotíngzuòguān
yuēxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīér”:dìngyàoshuōzàitiānxiàréndānyōuzhīqiánxiāndānyōuzàitiānxiàrénxiǎngzhīhòucáixiǎngbaxiānzài……zhīqiánhòuzài……zhīhòuzhǐrénrén”。érshùnchéngdìng
wēirénshuíguīguǒméiyǒuzhèyàngderéntóngshuídàonewēiméiyǒurénzhèyàngderénshuíguījiùshìshuíguī”。guīguī
shíliùniánqìngliùnián(1046nián


shǎng

zhōngxīnxiǎng
 zhèpiānwénzhāngshùleshìqíngdeběnyuántōngguòmiáohuìyuèyánglóudejǐngqiānsāoréndēnglóulǎnjǐnghòuchǎnshēngdetónggǎnqíngbiǎolebēidekuàngxiōngjīnxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdezhèngzhìbào

zhǔ
 “dòngtíngtiānxiàshuǐyuèyángtiānxiàlóu。”yuèyánglóurénmenjiùhuìhěnránxiǎngqiānmíngchénfànzhòngyānqiānmíngwényuèyánglóu》,xiǎngdàozhōngbiǎomíngfànzhòngyānkuānkuòxiōngjīndezibēi”,háihuìzànsòngxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdezhèngzhìbàoshēnghuótàishuōrénmentàiduōdeguāngguānzhùgěilefànzhòngyānérhěnshǎohuìyǒurénxiǎngdàogōngméideténgzijīngshìmiǎnyòushìyǒuréngòngmiǎn

hòushìyǐngxiǎng
 yǐngxiǎngdòng穿chuānshǐchéngwèiyánmiánqiānniándezhìguóniànzhīzhèngshìtōngrénxīnshùnchéngwèihòudàishùzhìguózhèngzhěqiúdexiǎngjìngjièhòushìyǒuguānjǐngyún:“shànwèizhìzhěguìyùnmínzhīyǐnmínzhīqíng。”“zhìmínzhīzhězàishàngxiàzhījiāozhì。”“shàngxiàzhījiāoér”,xīnjiùshìtōngjiēshìlezhèngtōngréndeguānjiànsuǒzài

wènyánjiū
1、zuòzhězàichūlezhǒngshénmeyàngdegènggāodexiǎngjìngjiè
zhèshìzhǒngchāoránwàidexiǎngjìngjièsuīrányīnbēishìrénzhīchángqíngdànbìngshìzuòréndezuìgāojìngjiè
2、zuòzhědekuàngxiōngjīnzhèngzhìbàozhījiāndeguānyīnguǒguān
3、“rénrénzhīxīndenèihánshìshénme?(yòngyuánwénhuí
bēi
4、“shìjìnyōu退tuìyōuzhèhuàzhōng,“jìnshìzhǐshénme?“退tuìshìzhǐshénme
jìnshìzhǐmiàotángzhīgāozàicháotíngzuòguān”,“退tuìshìzhǐchùjiāngzhīyuǎnzàicháotíngzuòguān”。
5、zhèduànhuàzhōngsuǒyòngdezhǔyàobiǎofāngshìshìshénmeběnduànzàiquánwénzhōngdezuòyòngshìshénme
lùnzuòyòngdiǎnmíngzhǔzhǐshūlezuòzhěkuānkuòdexiōngjīnyuǎndezhèngzhìbào
6、“wēirénshuíguībiǎolezuòzhědeshénmegǎnqíng
fāngmiànwàngténgzijīngyǒurénrénzhīxīnzhìcúngāoyuǎnlìngfāngmiànhánbiǎoleyuànrénréntóngdàodekuàngxiōngjīnyuǎnbàoduìténgzijīngzāobiǎnzhédewèimiǎn
7、jiějìnyōu退tuìyōu
:“jìnyōuzhàoyīngmiàotángzhīgāoyōumín”,“退tuìyōuzhàoyīngchùjiāngzhīyuǎnyōujūn”。zhèhuàbiǎolerénrénniàndechùjìngérshìyōuguóyōumíntiānxiàwèirèndexiǎng
8、“xiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérzàiwénzhōngdezuòyòng:。qǐngzàixiěchūcóngwàidàodexiāngshìdeshīhuòmíng
zuòyòngxiànběnwénzhǔzhǐ。1、tiānxiàxìngwángyǒu。2、wèibēiwèigǎnwàngyōuguó
9、zuòzhěqiǎomiàoyòngliǎngshèwènláizhúcéngshēnchǎnmínglùndiǎnshèwènxiāncóngfǎnmiànshuōhòucóngzhèngmiànshuōjiēshìlerénrénzhīxīndenèihánchūshìjìnyōu退tuìyōudelùnduànchūyōurányǐnchūèrshèwènjiāngwénzhāngtuīxiànggāocháocóngérchūxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdeguāndiǎn
10、“miàotángzhīgāoyōumínchùjiāngzhīyuǎnyōujūndexiūduìǒu
11、“qiānsāoréndēnglóulǎnzhīqíngwèishénmetóng
menyīnwàidehǎohuàideshīérchǎnshēnghuòhuòbēidegǎnqínghuòbēi
12、xuǎnwénbiǎolezuòzhězěnyàngdexiǎnggǎnqíng
:⑴duìténgzijīngdequànmiǎnguījiàn。⑵shūxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdeyuǎnbào
13、“lǎnzhīqíngrénrénzhīxīnhuòèrzhězhīwèiliǎngzhōngdefēnbiézhǐshénmenèiróng
;“lǎnzhīqíngzhōngde”,shìzhǐtóngderánjǐngyǐnchūdeqiānsāoréndetóngdegǎnchùbēiliǎngzhǒngtóngdexīnjìng。“rénrénzhīxīnhuòèrzhězhīwèi”,shìzhǐdàirénréntóngshàngshùqiānsāorén”,néngshòuránjǐnghǎohuàideyǐngxiǎng,“bēi”。
14、yòngdehuàgàikuòqiānsāoréndeliǎngzhǒnglǎnzhīqíng”,bìngzhǐchūzuòzhězhèyàngxiědede
zhǒngyuǎnjīngchéng怀huáiniànjiāxiāngdānxīnzāofěibàngfěngdebēishāngèrzhǒngxiōng怀huáikāikuòjīngshénkuàiróngxiéwàngdeyuèdewèilejiāngzhèlèiréndebēigǎnqínggēnrénrénzhīxīnzuòduìyǐnchūxiàwényóuxiěqíngránzhuǎnlùnchūquánwénzhǔzhǐ
15、běnwéngòngránduànzhōngshìdeshì1duànxiějǐngshūqíngdeshì2、3、4duànlùndeshì5duàn
16、chūběnwéndechéngbǎifèixìngzhèngtōngrénxīnkuàngshén
wénzhāngèrduànyòngshénláizhīzàixiànleyuèyánglóudehóngwěijǐngxiàngzhàoyīnglewàiháiyǒushénmezuòyòng
:“xiántūnyuǎnshānzhǎngjiāngdòngtíngdeguānxiěhuólínghuóxiàntóngshílǐngxiàwénqiānsāoréndelǎnzhījǐng
17、liǎngzhǒngtóngdelǎnzhīqíngshìzěnyàngdezuòzhěchǎnshùdezhǔyàoguāndiǎnshìshénme
zhǒngshìguó怀huáixiāngyōuchánwèideyīnérbēidegǎnqíngzhǒngshìxīnkuàngshénchǒngxiéwàngdeyīnérdegǎnqíngzuòzhěchǎnshùdezhǔyàoguāndiǎnshìxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīér”。
18、gàikuòduànde:①jiāodàizuòdeyuányóu。②miáoxiědòngtíngyuǎnjǐngshēnglùnyǐnchūliǎngzhǒngqíngjǐng。③——④、miáoxiěyīnqíngliǎngzhǒngtiāndejǐnggǎnshòu。⑤、chǎnshùrénrénzhīxīnshūdeyuǎnbào
19、liánquánwénshuōshuōduìxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérdekànhuòjiě
fànzhòngyāndezhèhuàxiànleyōujūnxiǎngdàiyǒushídàidexiànxìngdànshìsuǒchàngdechīzàiqiánxiǎngshòuzàihòudejīngshénzàijīntiānréngrányǒuzhejièjiànjiào
20、wénzhānglüèxiělíngshèngzhuàngxiángxiělǎnzhīqíngshìjiǎnshùyuányīn
xiějǐngshìběnwéndedezuòzhědezhēnzhèngshìjièhuītánrényīngyǒudezhèngzhìbàobìngguīzhēnyǒurén
21、“qiānsāorénrénréndebiézài
qiānsāorénbēirénrénbēi
22、běnwéndelùndiǎnmínglezuòzhědeyōuguānzhèzhǒngyōu”“qiánwénqiānsāoréndebēi”“shìfǒuzhìwèishénmezhìzuòzhědeyōuguānshìtiānxiàwèichǔdeshìxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérérqiānsāoréndebēishìdeshīwàidehǎohuàiwèiqiánshìbēi
23、fànzhòngyānjièwénwěiwǎnbiǎoleduìyǒurénténgzijīngquànmiǎnjiéwěizuòzhěchūwēirénshuíguīdekǎitànjiùquánwénláikànzhèhuàyǒuyánwàizhī
zuòzhěfāngmiànwàngténgzijīngyǒurénrénzhīxīnzhìcúngāoyuǎnlìngfāngmiànhánbiǎoleyuànrénréntóngdàodekuàngxiōngjīnyuǎnbào
24、“zhèngtōngrénbǎifèixìng”;“bēi”;“xiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīér”。sānhuàyīnwénzhìjiānměiérkuàizhìrénkǒuqǐngxuǎngǎnshòuzuìshēndejiéyuèyánglóudeshēnghuótántánhuì
rènxuǎntánhuìyàoliánquánwényòuyàojiédeshēnghuóxuǎnwéiràozhèngzhìxiǎngláitánxuǎnèrwéiràokuàngxiōngjīnláitánxuǎnsānwéiràoyuǎnzhèngzhìbàomínrèngǎnláitányánzhīchéng
25、“qiānsāorénduōhuìlǎnzhīqíng?”zhōngdesāorénshìshénmegēnmenxuéguòdeshīwénchūcéngdàoguòyuèyánglóudeqiānsāorénzhīzuò
shīrénmènghàorándewàngdòngtíngzèngzhāngchéngxiāng
27、wénzhōngshuōbēi”,zuòwèixiàndàiréndenéngfǒuzuòdàowèishénmeqǐngliándeshēnghuóshítántánkàn
:①néngzhèshuōdeshìzhǒngcóngróngdepíngchángxīnjìngzhǐyàohuīxīnlíngliàngzhìjiùyǎngchéngpíngchángxīnjìngmiànduìkǎoshìdeshībàipíngchángxīndàizhī便biànzuòdàolebēi”。②néngzhèshìzhǒngyàoxiūliàncáinéngdàodejìngjièzuòwèizhōngxuéshēngxīnlíngshàngzhànshèngwàizàideliàngdānxīnkǎoshìshībàishìxuéshēngbiàndexīntài便biànshìzhèdào


chuàngzuòbèijǐng

 zhèpiānwénzhāngxiěqìngliùniángōngyuán1046nián)。fànzhòngyānshēnghuózàiběisòngwángcháonèiyōuwàihuàndeniándàiduìnèijiēmáodùnchūduìwàidān西xiàshìdāndānwèilegǒngzhèngquángǎishànzhèchùjìngfànzhòngyānwèishǒudezhèngzhìtuánkāishǐjìnxínggǎihòurénchēngzhīwèiqìngxīnzhèng”。dàngǎichùfànlefēngjiànzhǔjiēbǎoshǒupàidezāodàolemendeqiánglièfǎnduìérhuánggǎidejuéxīnjiāndìngzàibǎoshǒuguānliáotuándexiàgǎishībàigàozhōng。“qìngxīnzhèngshībàihòufànzhòngyānyòuyīnzuìlezǎixiāngjiǎnfànzhòngyānbiǎnfàngnándèngzhōuzhèpiānwénzhāng便biànshìxiědèngzhōuérfēixiěyuèyánglóu


fànzhòngyān

fànzhòngyān(989nián10yuè1-1052nián6yuè19),wénbīnzhōuhòuzhōuxiànběisòngchūniánzhèngzhìjiāwénxuéjiāfànzhòngyānyòuniánsàngqīngǎijiàzhǎngshānzhūshìsuìgèngmíngzhūshuōzhōngxiángnián(1015nián),fànzhòngyānshòu广guǎngjūncānjūnhòurènxìnghuàxiànlìngxiàochénzhōutōngpànzhōuzhīzhōuděngzhíyīnbǐnggōngzhíyánérzāobiǎnchìhuángyòunián(1052nián),gǎizhīyǐngzhōuzàishàngrèndezhōngshìshìniánliùshílèizèngtàishīzhōngshūlìngjiānshàngshūlìngchǔguógōngshìhàowénzhèng”,shìchēngfànwénzhènggōng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33881.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 95人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org